Laatste actualisatie 2 juni 2020



- Concerten tijdens deze coronaperiode.

Alle concerten die niet doorgaan en die bij ons worden afgemeld worden geschrapt uit de agenda.
Alle vermeldingen in onze agenda onder voorbehoud. Niet alle concerten worden bij ons afgemeld. Kijk daarom steeds op de website van de organiserende orgelkring om zeker te zijn of een concert doorgaat. Ook zult u zich moeten aanmelden zoals hieronder is aangegeven.

Vanaf 1 juni is het toegestaan om maximaal 30 bezoekers toe te laten bij culturele evenementen zoals orgelconcerten. De organisatie van een concert moet voorzorgsmaatregelen nemen en erop toezien dat iedereen zich er aan houdt. Ook zijn de bezoekers verplicht zich vooraf aan te melden waarna de organisatie aan maximaal 30 personen terug kan berichten dat ze welkom zijn. Daarom moet bij de aankondiging van het concert een web- of mailadres vermeld staan waar bezoekers zich kunnen aanmelden.

Vanaf 1 juli is het maximale aantal bezoekers 100 personen.

- De presentatie van het magazine Brabants Orgelrijkdom 2020.

Zaterdag 25 april om 10.00 uur presenteerden wij als Brabantse Orgelfederatie ons nieuwe – ditmaal vanwege de omstandigheden digitale – jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020.



Dankzij de techniek kon onze voorzitter Ruud Severijns het eerste exemplaar virtueel overhandigen aan Johan Zoutendijk, directeur Verschueren Orgelbouw.

Wijtse Rodenburg plaatste na deze officiŽle handeling het magazine op onze website en direct daarna werd het door Wim van der Ros op onze facebookpagina geplaatst.



Het was weer een kroon op het werk van het bekende en al jarenlang goed op elkaar ingespeelde productieteam: Wijtse Rodenburg, redactie en opmaak, Annie van der Ros-Jochem, tekstcorrecties en Wim van der Ros, redactie en auteur.

Jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020


Het nieuwe jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020 is nu als PDF te bekijken en te downloaden.
Tevens is vanwege de coronacrisis in een beperkte oplage gedrukt.
Daarom kunt u nu losse exemplaren bestellen.


De jaarlijke orgelpuzzel.
Dit jaar staat in het magazine een Letter-Sudoku. Vind alle Davidsbeelden op orgels en los de puzzel op! Zie de bladzijden 66-67 in de pdf van het magazine. Omdat het magazine niet gedrukt is kunt u hier de Sudoku downloaden, aldus zelf uitprinten, dan invullen en oplossen! Een leuke bezigheid tijdens het corona-thuisblijven?

Download klik hier.

 

- Alle orgelconcerten die tot 24 mei gepland stonden zijn geannuleerd

Vanwege het regeringsbesluit van 22 maart en de verlenging daarvan op 21 april om alle bijeenkomsten waarbij mensen samenkomen te verbieden kunnen de concerten geen doorgang vinden. In de orgelagenda van deze website staan ze daarom niet meer vermeld. De orgelkringen beraden zich op wat er gedaan kan worden. Sommigen organiseren extra concerten in het najaar of de vervallen voorjaarsconcerten worden doorgeschoven naar volgend jaar. Zodra er weer iets bekend is staat dit op deze site en/of op de agenda.
Bij de diverse locaties staan alle concrten nog wel vemeld maar allemaal onder voorbehoud. Kijk voor de zekerheid steeds op de site van de betreffende orgelkring/organisatie of het concert doorgaat, geannuleerd is of wordt verplaatst naar een later tijdstip.

- Berichten over de gevolgen van de corona-crisis voor orgelliefhebbers

In deze tijden dat alle concerten en kerkdiensten worden afgelast zoeken orgelkringen en organisten naar digitale mogelijkheden om toch orgelmuziek bij u thuis te brengen. Wij kunnen hier op onze site voorbeelden laten zien die bij ons worden gemeld. Er is een aparte pagina voor aangemaakt waar u ze kunt bekijken en beluisteren. Klik hier.


- Festival Brabantse Componisten uitgesteld!

Het op vrijdagavond 15 mei 2020 in de Heuvelse (Sint-Jozef)kerk in Tilburg geplande Festival Brabantse Componisten gaat die datum niet door. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt.
Het doel is om aandacht te vragen voor prachtige door Brabantse componisten gemaakte muziek. Muziek die het waard is om uitgevoerd en beluisterd te worden.


De werken van Brabantse componisten worden uitgevoerd door een vocale projectgroep, solisten en o.a. de organisten Rob Nederlof en Ruud Huijbregts

- Voorjaarsexcursie op zaterdag 23 mei uitgesteld!

Voor onze jaarlijkse voorjaarsexcursie is samenwerking gezocht met onze Belgische collegaís Bart Wuilmus en Joost Vermeiren. Deze excursie zou op zaterdag 23 mei a.s. vanuit het Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neerpelt en eindigt in de Achelse Kluis op de grens van Noord-Brabant en BelgiŽ gegaan zijn, maar is nu voorlopig uitgesteld.
Klik hier voor meer info.

- Steeds meer oude Brabantse orgelmuziek beschikbaar.

Een van de activiteiten waar de BOF meer en meer aandacht aan besteed is het behouden van door Brabantse componisten gemaakte (orgel)muziek. Daarvan komt steeds meer op deze site beschikbaar, waarbij sommige partituren zijn in te zien en te downloaden. Dat alles om de muziek te behouden, maar ook om ze onder de aandacht te brengen zodat ze gaan worden uitgevoerd. Voor een blik op alle nu beschikbare muziek: klik hier.

- ALV in het teken van 121/2 jaar BOF in Tilburg.

De najaars Algemene Ledenvergadering vond zaterdag 9 november plaats in de Heuvelsekerk te Tilburg.



Aansluitend werd het jubileum in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF, daar gevierd. Een aantal mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming en verdere groei van onze vereniging werden daarbij in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met orgelmuziek. Voorzitter Ruud Severijns reikte daarbij een certificaat uit aan de mensen die betrokken waren bij de oprichting en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Vereniging.



Op de foto ontvangt oud-voorzitter Han Polman zijn certificaat van de huidige voorzitter, Ruud Severijns.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst met orgelspel van Rob Nederlof op beide orgels van de kerk.

- Najaarsexcursie groot succes.

De traditionele najaarsexcursie naar vier bijzondere orgels in Eindhoven, Oirschot en Boxtel was tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant werd er weer een interessante excursie voorbereid. Er waren zo'n 100 deelnemers (!) aan deze excursie en het werd een prachtige orgeldag.
Klik hier voor een verslag.


I.v.m. de grote opkomst is de excursie-cd (hier links) uitverkocht en niet meer bestelbaar.

 


- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.



Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De Bron



Klik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                                   
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                           

Bestellen klik hier.



- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBIís geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Word lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.



Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.




Onze website maakt geen gebruik van cookies.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Iedereen die het Brabantse orgel en de muziek een goed hart toedraagt kan lid van onze vereniging worden!
Klik hier voor meer info!

 

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein