Laatste actualisatie 4 augustus 2020
- Extra concerten in Eindhoven, stadskerk Sint-Cathrien.

Om de schade van de coronacrisis en alle vervallen concerten een beetje in te halen organiseert Collegium Musicum Eindhoven op alle zaterdagmiddagen van 25 juli tot 29 augustus een serie extra orgelconcerten: zie de agenda.

Bij voorkeur plaatskaarten vooraf reserveren en betalen via: www.muziekindecathrien.nl.
Ter plekke vooraf restkaarten kopen kan ook.
Er geldt een speciaal corona-protocol.

- Brabantse orgelcultuur opgenomen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft op 1 juli bekend gemaakt dat de Brabantse Orgelcultuur is bijgeschreven in de 'Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland'.
Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van een immaterieel erfgoed. De BOF heeft een plan ingezonden om dit orgel-erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken.
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Meer hierover kunt u lezen op www.immaterieelerfgoed.nl. Daar vindt u ook de bijschrijving van de Brabantse Orgelcultuur.

- Concerten tijdens deze coronaperiode.

Alle concerten die niet doorgaan en die bij ons worden afgemeld worden geschrapt uit de agenda.
Alle vermeldingen in onze agenda onder voorbehoud. Niet alle concerten worden bij ons afgemeld. Kijk daarom steeds op de website van de organiserende orgelkring om zeker te zijn of een concert doorgaat.
Het is nu toegestaan om maximaal 100 bezoekers toe te laten bij culturele evenementen zoals orgelconcerten. De organisatie van een concert moet voorzorgsmaatregelen nemen en erop toezien dat iedereen zich er aan houdt. Ook zijn de bezoekers verplicht zich vooraf aan te melden. Daarom moet bij de aankondiging van het concert een web- of mailadres vermeld staan waar bezoekers zich kunnen aanmelden.Concerten op YouTube
In deze tijden dat alle concerten en kerkdiensten worden afgelast zoeken orgelkringen en organisten naar digitale mogelijkheden om toch orgelmuziek bij u thuis te brengen. Wij kunnen hier op onze site voorbeelden laten zien die bij ons worden gemeld. Er is een aparte pagina voor aangemaakt waar u e.e.a. kunt bekijken en beluisteren. Klik hier.

- Voor- èn najaarsexcursies 2020 zijn verschoven naar 2021!

Voor onze jaarlijkse voorjaarsexcursie is samenwerking gezocht met onze Belgische collega’s Bart Wuilmus en Joost Vermeiren. Deze excursie zou op zaterdag 23 mei a.s. vanuit het Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neerpelt en eindigt in de Achelse Kluis op de grens van Noord-Brabant en België gegaan zijn, maar is nu gepland in het voorjaar van 2021, datum n.t.b.. Ook de najaarsexcursie naar Dinteloord, Steenbergen en Tholen is een jaar doorgeschoven.
Klik hier voor meer info.

- De presentatie van het magazine Brabants Orgelrijkdom 2020.

Zaterdag 25 april om 10.00 uur presenteerden wij als Brabantse Orgelfederatie ons nieuwe – ditmaal vanwege de omstandigheden digitale – jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020.Dankzij de techniek kon onze voorzitter Ruud Severijns het eerste exemplaar virtueel overhandigen aan Johan Zoutendijk, directeur Verschueren Orgelbouw.

Wijtse Rodenburg plaatste na deze officiële handeling het magazine op onze website en direct daarna werd het door Wim van der Ros op onze facebookpagina geplaatst.Het was weer een kroon op het werk van het bekende en al jarenlang goed op elkaar ingespeelde productieteam: Wijtse Rodenburg, redactie en opmaak, Annie van der Ros-Jochem, tekstcorrecties en Wim van der Ros, redactie en auteur.

Jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020


Het nieuwe jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020 is nu als PDF te bekijken en te downloaden.

Tevens is vanwege de coronacrisis in een beperkte oplage gedrukt. U kunt nu losse exemplaren bestellen.


De jaarlijke orgelpuzzel.
Dit jaar staat in het magazine een Letter-Sudoku. Vind alle Davidsbeelden op orgels en los de puzzel op! Zie de bladzijden 66-67 in de pdf van het magazine. Omdat het magazine niet gedrukt is kunt u hier de Sudoku downloaden, aldus zelf uitprinten, dan invullen en oplossen! Een leuke bezigheid tijdens het corona-thuisblijven?

Download klik hier.

- Festival Brabantse Componisten uitgesteld!

Het op vrijdagavond 15 mei 2020 in de Heuvelse (Sint-Jozef)kerk in Tilburg geplande Festival Brabantse Componisten gaat die datum niet door. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt.
Het doel is om aandacht te vragen voor prachtige door Brabantse componisten gemaakte muziek. Muziek die het waard is om uitgevoerd en beluisterd te worden.

De werken van Brabantse componisten zullen worden uitgevoerd door een vocale projectgroep, solisten en o.a. de organisten Rob Nederlof en Ruud Huijbregts.

 
- Steeds meer oude Brabantse orgelmuziek beschikbaar.

Een van de activiteiten waar de BOF meer en meer aandacht aan besteed is het behouden van door Brabantse componisten gemaakte (orgel)muziek. Daarvan komt steeds meer op deze site beschikbaar, waarbij sommige partituren zijn in te zien en te downloaden. Dat alles om de muziek te behouden, maar ook om ze onder de aandacht te brengen zodat ze gaan worden uitgevoerd. Voor een blik op alle nu beschikbare muziek: klik hier.

- ALV in het teken van 121/2 jaar BOF in Tilburg.

De najaars Algemene Ledenvergadering vond zaterdag 9 november plaats in de Heuvelsekerk te Tilburg.Aansluitend werd het jubileum in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF, daar gevierd. Een aantal mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming en verdere groei van onze vereniging werden daarbij in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met orgelmuziek. Voorzitter Ruud Severijns reikte daarbij een certificaat uit aan de mensen die betrokken waren bij de oprichting en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Vereniging.Op de foto ontvangt oud-voorzitter Han Polman zijn certificaat van de huidige voorzitter, Ruud Severijns.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst met orgelspel van Rob Nederlof op beide orgels van de kerk.

- Najaarsexcursie groot succes.

De traditionele najaarsexcursie naar vier bijzondere orgels in Eindhoven, Oirschot en Boxtel was tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant werd er weer een interessante excursie voorbereid. Er waren zo'n 100 deelnemers (!) aan deze excursie en het werd een prachtige orgeldag.
Klik hier voor een verslag.


I.v.m. de grote opkomst is de excursie-cd (hier links) uitverkocht en niet meer bestelbaar.

 


- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De BronKlik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                                       
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                           

Bestellen klik hier.
- Brabantse Orgelcultuur opgenomen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
.Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft de Brabantse Orgelcultuur bijgeschreven in de 'Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland'. Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van een immaterieel erfgoed. De BOF heeft begin 2020 daartoe een plan ingezonden om ons orgel-erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken.
De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Meer hierover kunt u lezen op www.immaterieelerfgoed.nl. Daar vindt u ook de bijschrijving van de Brabantse Orgelcultuur.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Word lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Iedereen die het Brabantse orgel en de muziek een goed hart toedraagt kan lid van onze vereniging worden!
Klik hier voor meer info!

 

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein