Laatste actualisatie 25 februari 2020
- Presentatie jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2020' met een orgelwandeling langs ‘de drie Roermondse orgels’ op zaterdag 25 aprilOp zaterdag 25 april a.s. zal de Brabantse Orgelfederatie (BOF) haar nieuwe jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2020 presenteren. Waar dit eerder gebeurde op belangwekkende orgellocaties in Brabant of bij Brabantse orgelmakers, is voor de presentatie dit jaar de keus gevallen op Verschueren Orgelbouw te Ittervoort, een ‘grensgeval’ voor Brabant. Daar zal die middag ook de Algemene Ledenvergadering van de BOF plaatsvinden.

Bezoek aan de drie Roermondse orgels
Verschueren Orgelbouw restaureerde de afgelopen jaren in het nabijgelegen Roermond twee orgels en bouwde een nieuw orgel in de Sint-Christoffelkathedraal. Daarom wordt deze dag gestart met een orgelwandeling langs deze drie orgels. Alle drie de orgels worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers.Gestart wordt om 10.00 uur in de Caroluskapel rond het Louvigny-/Robustelly-/Verschueren-orgel. Tevens zal dan de officiële presentatie van het jaarmagazine plaatsvinden door Ruud Severijns, voorzitter van de BOF. Vervolgens wordt het Franssen-orgel in de Munsterkerk, welke kerk dit jaar zijn 800-jarig bestaan viert, gepresenteerd. Een ‘kleurendoos’ zo betitelt Jean-Pierre Steijvers dit orgel in deze fraai klinkende kerk. De ochtend wordt afgesloten in de Sint-Christoffelkathedraal waar Verschueren Orgelbouw vorig jaar een nieuw orgel bouwde in de bestaande kas. Jean-Pierre Steijvers verzorgt hier het slotconcert.

Deelname aan de orgelwandeling
Indien u wilt deelnemen aan deze – gratis toegankelijke – orgelwandeling wordt u verzocht zich per mail aan te melden via excursie@brabantorgel.nl. Op deze wijze kunnen wij rekening houden met het aantal te verwachten bezoekers.
Welkom vanaf 9.30 uur bij de Caroluskapel. U kunt daar parkeren bij het bisschoppelijk bureau, ingang Swalmerstraat 100 (door de poort rijden).

- Voorjaarsexcursie op zaterdag 23 mei
    ‘Een grensgeval’ Nederland–België...

Voor onze jaarlijkse voorjaarsexcursie is samenwerking gezocht met onze Belgische collega’s Bart Wuilmus en Joost Vermeiren. Deze excursie leidt op zaterdag 23 mei a.s. vanuit het Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neerpelt en eindigt in de Achelse Kluis op de grens van Noord-Brabant en België.
Klik hier voor meer info.

- Steeds meer oude Brabantse orgelmuziek beschikbaar,

Een van de activiteiten waar de BOF meer en meer aandacht aan besteed is het behouden van door Brabantse componisten gemaakte (orgel)muziek. Daarvan komt steeds meer op deze site beschikbaar, waarbij sommige partituren zijn in te zien en te downloaden. Dat alles om de muziek te behouden, maar ook om ze onder de aandacht te brengen zodat ze gaan worden uitgevoerd. Voor een blik op alle nu beschikbare muziek: klik hier.

- ALV in het teken van 121/2 jaar BOF in Tilburg.

De najaars Algemene Ledenvergadering vond zaterdag 9 november plaats in de Heuvelsekerk te Tilburg.Aansluitend werd het jubileum in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF, daar gevierd. Een aantal mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming en verdere groei van onze vereniging werden daarbij in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met orgelmuziek. Voorzitter Ruud Severijns reikte daarbij een certificaat uit aan de mensen die betrokken waren bij de oprichting en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Vereniging.Op de foto ontvangt oud-voorzitter Han Polman zijn certificaat van de huidige voorzitter, Ruud Severijns.
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst met orgelspel van Rob Nederlof op beide orgels van de kerk.

- Najaarsexcursie groot succes.

De traditionele najaarsexcursie naar vier bijzondere orgels in Eindhoven, Oirschot en Boxtel was tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant werd er weer een interessante excursie voorbereid. Er waren zo'n 100 deelnemers (!) aan deze excursie en het werd een prachtige orgeldag.
Klik hier voor een verslag.


I.v.m. de grote opkomst is de excursie-cd (hier links) uitverkocht en niet meer bestelbaar.

 


- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De BronKlik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                                   
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                           

Bestellen klik hier.- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Word lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Iedereen die het Brabantse orgel en de muziek een goed hart toedraagt kan lid van onze vereniging worden!
Klik hier voor meer info!

 

Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein