Onze website maakt geen gebruik van cookies.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.
Iedereen die het Brabantse orgel en de muziek een goed hart toedraagt kan lid van onze vereniging worden!
Klik hier voor meer info!


Steun ons, klik hier!

 

- zaterdag 28 september in Hilvarenbeek presentatie nieuwe dubbel-cd van het Second Livre d'Orgue uit 1700 van Jacques Boyvin.

Introductie nieuwe dubbel-cd met composities van het Second Livre d'Orgue uit 1700 van Jacques Boyvin als afronding vande opnamen door Ad van Sleuwen van diens integrale orgeloeuvre. In 2017 verscheen het Premier Livre d'Orgue uit 1690.
Muzikale medewerking wordt verleend door Ad van Sleuwen, Barokensemble Venti Musicali, de Schola Gregoriana en de Beekse Cantorij olv Jac Peeters.
Muziek van Boyvin, Boismortier, Naudot, Charpentier en Lalande.
De presentatie wordt verzorgd door Dr. Frans Jespers.

De presentatie vindt plaats in de Petruskerk, Vrijthof 33 te Hilvarenbeek.
Aanvang 20.15 uur en de toegang is gratis.

- Najaarsexcursie in het teken van 121/2 jaar BOF op 12 oktober naar Eindhoven, Oirschot en Boxtel.

De traditionele najaarsexcursie naar vier bijzondere orgels is tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant is weer een interessante excursie voorbereid.

De start is in de Sint-Petruskerk in Eindhoven. In deze uit 1880 daterende kerk bevindt zich een prachtig orgel van E.F. Walcker & Cie uit 1897. Het orgel met 29 stemmen heeft een indrukwekkende romantische klank waarop zowel Duitse als Franse werken uitstekend tot hun recht komen. Henk Kooiker zal ons het orgel demonstreren.
Vervolgens bezoeken we in Oirschot het bescheiden Boterkerkje en de Sint-Petrusbasiliek. In de het Boterkerkje treffen we een prachtig positief dat gebouwd werd door Ludovicus de Backer. Dit bescheiden maar zeer boeiende instrument wordt gepresenteerd en bespeeld door Rob Nederlof. Hij vervangt Ad van Sleuwen die om medische redenen dit nu helaas zelf niet kan invullen.
Na de lunch bezoeken we in Oirschot de basiliek. Gerard Hafkenscheid, reeds 45 jaar als organist verbonden aan de Sint-Petrusbasiliek, zal ons het Smits-orgel toelichten. Dit orgel werd in 1846 voor de Sint-Pieterskerk in ’s-Hertogenbosch gebouwd (het opus magnum van Smits!), met een front geïnspireerd op het orgel van de Sint Jan. Het werd - na de sluiting van deze kerk in 1972 - in 1976 gerestaureerd door Verschueren en geplaatst in de Sint-Petruskerk in Oirschot. Rob Nederlof laat dit Smits-orgel - met o.a. zijn bijzondere doorslaande tongwerken - klinken met werk van o.a. Schuman, Brahms en Liszt.
De excursie wordt besloten in Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek. Hier voltooide Smits in 1840 een drieklaviers orgel, waarvan toen de pedaalstemmen gereserveerd bleven. Een zelfstandig pedaal van 8 stemmen werd in 1956 toegevoegd door Hubert Schreurs, Adema Orgelbouw. In 2006 werd het orgel gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. Titularis Tommy van Doorn zal ons zijn orgel presenteren en voor ons het slotconcert verzorgen met vooral Franse orgelwerken.


Meer informatie over de excursie vindt u hier.

 

- Brabants Orgelrijkdom 2019

Lees hier over deze uitgave. Ook om exemplaren te bestellen tegen verzendkosten.

- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De BronKlik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                                   
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen klik hier.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein