Jan Baptist Verrijt
(1600 ? - 1650)


Jan Baptist Verrijt (Oirschot, ca. 1600 – Rotterdam, begraven 29 augustus 1650)
was een Nederlands organist en componist.
Van de jonge jaren van Verrijt is bekend dat hij in Weert en wellicht ook in Oirschot werkzaam was als organist. In 1636 kreeg hij een betrekking als organist en stadsmusicus in Leuven en in 1639 werd hij organist van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Hij werd daar ook aangesteld als stadsbeiaardier en studeerde daartoe in 1642 bij Jacob van Eyck in Utrecht. Uiteindelijk verruilde hij ook die aanstellingen voor de post van stadsorganist te Rotterdam.

Composities
Er is maar één bundel muziek van Verrijt bewaard gebleven, de Flammae divinae uit 1649, met achttien motetten en twee missen voor twee tot drie stemmen en basso continuo. Deze stukken zijn geschreven in de destijds gangbare Italiaanse concertato-stijl, voor solostemmen en continuo, en hebben een sterk polyfone inslag. De teksten zijn duidelijk van katholieke signatuur.

Currite, pastores
Duo cantus vel tenores.
Uit Flammae divinae uit 1649.
Uitgave 'Monumenta musica Neerlandica' deel XVI, van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Amsterdam, 1985
(Eerste bladzijde)Bron tekst: Wikipedia 2020


Laatste actualisatie: 14 februari 2020