Rosmalen - Mariaoord, Burchtzaal (voormalige kapel), in woonzorgcentrum Vivent