Mariahout

Kerk van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes

Mariastraat 25-----maps.google.com


000

Het F.C.Smits-orgel (1866)

In 1866 bouwde Franciscus Cornelis Smits een klein positief zonder pedaal voor de Sint Trudokerk in Strijp. Het orgel werd in 1922 vervangen door een nieuw pneumatisch orgel, eveneens gebouwd door de firma Smits. Het kleine orgel was in 1868 uitgebreid met aangehangen pedaal. Het verhuisde nu naar de Sint Antonius van Paduakerk (aan de Fazantlaan) in Eindhoven. Hier bleef het slechts tot 1933, waarna het naar Mariahout is verhuisd. Hierbij is de Trompet vervangen door een Gamba. Orgelbouwer Vermeulen voerde een restauratie uit in 1985, onder advies van Hans van der Harst. Het tongwerk is toen gereconstrueerd en de oude toonhoogte hersteld. Op 27 oktober 1985 nam men het instrument weer in gebruik met een bespeling door Dorthy de Rooij.

000<foto Piet Bron0

Dispositie

Manuaal (C-f''') Pedaal (C-f)
Prestant 8'
Holpijp 8'
Prestant 4'
Octaaf 2'
Trompet 8' (gedeeld) - 1985.
Aangehangen

Tractuur mechanische sleepladen.
Toonhoogte 415 Hz.
Temperatuur evenredig zwevend.

Bron: Piet Bron

000

Als de orgelkas is geopend zijn de pijpen op de windlade zichtbaar. Op de rechterfoto zijn de registers goed herkenbaar. Vooraan staat het tongwerk Trompet 8', goed bereikbaar voor het stemmen. Daarachter, de kleine pijpenreeks, is de Octaaf 2', dan de Holpijp 8', die gedekt is (aan de bovenzijde gesloten met een 'hoed', waardoor de toonhoogte een octaaf lager is dan bij een open pijp). Daarachter de Octaaf 4' en helemaal achteraan zijn nog net wat pijpen van de Prestant 8' zichtbaar, die voor een deel ook in het front van het orgel staan (hier niet te zien, zie de foto's boven).

000

 

De kerk

00

Links op het voorplein van de kerk staat de grot van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, met de knielende Bernadette, die wordt onderhouden door vrijwilligers.

Interieurfoto's Wim van der Ros, exterieurfoto's Wijtse Rodenburg