Vereniging Brabantse Orgelfederatie.

Correspondentieadres ledenadministratie:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251


Rabo-bankrekening NL87 RABO 0110 935 837
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.

Lid worden....

Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, en andere in orgels ge´nteresseerden zijn lid.

Als lid van de Vereniging kunt u meebeslissen over het beleid middels uw stemrecht en inbreng op de twee Algemene Ledenvergaderingen die elk jaar worden belegd. U wordt daarvoor per e-mail uitgenodigd.

Verder profiteert u van
- gratis een cd naar keuze uit onze BOF-collectie als welkomstgeschenk,
- twee maal per jaar korting op onze eigen excursies,
- korting bij overige activiteiten,
- korting op de aanschaf van de BOF-cd's,
- korting op andere uitgaven van de Vereniging'
- jaarlijks direct na uitgave gratis toezending van het jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom'.

U staat automatisch op de verzendlijst van onze nieuwsbrief en onze ledenbrieven houden u op de hoogte.


Daarnaast maakt u daarmee alles wat de BOF doet mede mogelijk.


Wilt u lid worden van de vereniging?

Particulieren kunnen lid worden voor € 20,- per jaar.
Iedere belangstellende die onze doelstellingen onderschrijft mag lid worden. U hoeft niet persee in Noord-Brabant te wonen.

Rechtspersonen kunnen lid worden voor € 35,- per jaar. Is uw organisatie geregisteerd als vereniging, stichting, bedrijf of anderszins, en is er een relatie met Noord-Brabantse orgels of orgelmuziek, dan willen we uw organisatie graag als lid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie inschrijven!

Stuur onderstaande gegevens per e-mail naar info(at)brabantorgel.nl of stuur het per post naar ons correspondentieadres.
U krijgt daarna een e-mail toegestuurd waarin u verwelkomt wordt en met een verzoek voor de eerste contributiebetaling.

Lid worden als persoon:

Naam:
Straat en nr.
Postcode:
Plaats:
Telefoon/mobiel nummer:
Post/bankrekeningnummer:
E-mail adres:
Vertegenwoordiger van orgelkring/organisatie:
Kunt u daarbij in een korte toelichting aangeven waarom u lid wilt worden van de BOF?

Lid worden van verenigingen, stichtingen, kerkbestuur, e.d.

Officiële naam instelling:
Statutaire naam:
Officiële vestigingsadres:
Straat en nr.
Postcode:
Plaats:
Post/bankrekeningnummer:
Website (indien van toepassing):
E-mail adres:

Bestuurs-contactpersoon:
Straat en nr.
Postcode:
Plaats:
Telefoon/mobiel nummer:
E-mail adres:
Functie:
Toelichting: