Beugen

H.Maria ten Hemelopneming kerk

Kerkplein 5, 5835 AT Beugen---- google.nl/maps

Gemeente: Boxmeer

De kerkgeschiedenis

De voormalige parochiekerk gelegen aan het Kerkplein van Beugen is omstreeks 1420 gebouwd. Het eenvoudige driebeukige kerkje werd in 1879 gerestaureerd en toen van gemetselde gewelven voorzien. Het laat gotische gebouw werd in de jaren 1931-32 door architect H.C. van de Leur aan de achterzijde uitgebreid door, net als bij zijn nieuwbouwprojecten, een omgang achter het de absis te maken en aan elke zijde een nieuwe sacristie en bijruimte toe te voegen. Deze bijruimten zijn afgewerkt met een dakvorm die veel lijkt op wat van de Leur in Bolsward heeft toegepast. Tevens werd een transept gemaakt, zodat de kerk een kruiskerk werd. Deze parochiekerk is in 1944 door de Duitsers opgeblazen. Daarbij gingen het schip en de toren bijna geheel verloren. In 1955/57 werd een nieuwe toren gebouwd, qua vorm sterk gelijkend op z'n verwoeste voorganger, maar wel forser van opzet, en werd de kerk vergroot in aansluitende stijl. De zijbeuken werden breder gemaakt. Het gewelf werd vernieuwd. Aan beide zijden van de toren werd een kapel toegevoegd aan het schip van de kerk, zodat de toren nu inpandig staat.

De kerk heeft, hoewel eigenlijk gebouwd in de twintigste eeuw, nog steeds een gotische vorm. Alleen de muren van het priesterkoor stammen nog uit de 16e eeuw. Uitwendig is aan de achterzijde nog te zien dat er iets aan het gebouw is toegevoegd. De vernieuwde kerk is in 1955 in gebruik genomen.

Een beeld van hier vereerde de heilige Cunera heeft in de nieuwe kerk een prominente plaats gekregen ter linkerzijde van het priesterkoor als tegenhanger van het rechts van het priesterkoor geplaatste Mariabeeld. Deze twee beelden zijn deel van een collectie die twintig 19e-eeuwse heiligenbeelden omvat. Qua stijl en formaat wijkt het Cunerabeeld niet af van de overige, alleen de prominente plaats wijst op de bijzondere verering.

Deze kerk wordt bedreigd met sluiting per 1 juli 2013.


De orgelgeschiedenis

Voor ƒ 2800 kocht men in 1840 een nieuw orgel bij F.C. Smits te Reek. Volgens Broekhuyzen had het 16 stemmen op twee klavieren van 4½ en een aangehangen pedaal van 1½ octaaf. Ook waren er twee blaasbalgen. De dispositie luidde:

Manuaal

Positief

Koppeling

Prestant 8'
Bourdon 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Viol di Gamba D 8'
Octaaf 2'
Mixtuur 3 st.
Trompet B/D 8'

Prestant B/D 4'
Nazard B 3'
Holpijp 8'
Blokfluit 2'
H
armonica B/D 8'

Tremulant
Ventil

In een brief van 20 april 1883 aan de bisschop lezen we in de toelichting: Het zangkoor is te klein, en het Orgel staat zóó dat er geen ruimte is voor de zangers. Iemand wil daarin voorzien voor eene nieuwe zangtribune te geven en daarop het orgel te plaatsen. Daarvoor zijn reeds ƒ800,- beschikbaar gesteld.

Wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden is nog niet met zekerheid te zeggen, maar de kerk is gerestaureerd en van gemetselde gewelven voorzien. In het BaH vinden we in de Bijlagen tot de ‘Rekening en Verantwoording van het RK Parochiaal Kerkbestuur te Beugen wegens de Ontvangsten en Uitgaven der Kerkrestauratie 3e gedeelte’ (begonnen in 1879) onder volgnummer 19 een betaling van ƒ525 aan J.Winkels Boxmeer en onder volgnummer 21 een van ƒ30 aan Beuijssen Boxmeer. Uit zijn geheugen somt oud-organist Schlicher een dispositie op waarin de met een * aangeduide registers door ene Swinkels geplaatst zouden zijn:

Manuaal

Positief

Prestant 8' *
Prestant 4'
Bourdon 8 '
Fluit 4' B/D
Sifflet 4'
Octaaf 2'
Viola 8' (was Mixtuur 1' of 1½')
Trompet B/D 8'

Prestant B/D 4'
Holpijp 8'
Viola di Gamba D 8 '
......? 2'
Fugara B/D 4' (tongwerk)

Zonder in detail te treden zal Winkels’ bijdrage aan de Prestant een uitbouw in de bas zijn. Vergelijking met Smits-orgels van een dergelijke omvang laten vaker zien dat het hier om een discant register ging.

Het huidige Verschueren orgel (1963)

Oorlogsgeweld verwoestte kerk en orgel in 1944, waarna men tot 1964 een harmonium gebruikte. Het jaar daarvoor was een nieuw elektropneumatisch orgel van Verschueren in gebruik genomen.

De dispositie

Manuaal I

Manuaal II

Pedaal

Bourdon 8'
Spitsfluit 4'
Prestant 8'
Octaaf 4'
Mixtuur 3-4 st.
Trompet 8'

Roerfluit 8'
Tolkaan 8'
Blokfluit 4'
Prestant 2'
Sesquialter 2 st.
Hobo 8'
Subbas 16'
Gedekt 8' (tr.)
Octaafbas 8'
Prestantbas 4' (tr.)

In 2006 verrichtte de firma Verschueren groot onderhoud aan dit instrument.


Geraadpleegde bronnen en literatuur:
Bisschoppelijk archief ’s-Hertogenbosch.
Broekhuyzen B 113.
Jespers 1983, 27 + Aanvulling.
Orgelvriend juli/augustus 1976, 20.

 

Orgelkring Land van Cuijk en Noord Limburg "Gregorius van Dijk"

Concerten op dit orgel worden o.a. worden verzorgd door deze orgelkring. Klik hier voor meer informatie.