Gerard Habraken


Gerard Habraken (1949) studeerde orgel bij Hub. Houët aan het Brabants Conservatorium (Einddiploma Solospel, 1974) en bij Kamiel D’Hooghe aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel, waar hij in 1976 met Onderscheiding afstudeerde. Verdere studies bij o.a. Luigi F. Tagliavini, René Saorgin, Marie-Claire Alain, Piet Kee, Louis Toebosch en Harald Vogel o.m. aan de Zomeracademie voor organisten te Haarlem.
In 1977 werd hij eerste-prijswinnaar van het Orgelconcours ‘Alex Paepen’ te Antwerpen en in 1979 won hij de derde prijs van het ‘César Franck Concours’ te Haarlem.
Gerard Habraken gaf concerten in de meeste landen van Europa en verleende medewerking aan tal van radio-, televisie-, grammofoon- en CD-opnamen. Zijn repertoire omvat werken uit alle stijlperioden en hij bracht de eerste uitvoering van werken van o.a. Kees Schoonenbeek, Louis Toebosch, Henk Badings en Mathieu Dijker. Als begeleider en continuo-speler werkt hij samen met tal van gerenommeerde solisten, koren en ensembles. Hij is verder o.m. werkzaam als docent pijporgel aan Factorium Podiumkunsten te Tilburg.