'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'


Steun ons, klik hier!

- Uitslag puzzel uit het magazine van 2018.

De oplossing van de orgelpuzzel die dit jaar op bladz. 58 van het magazine stond is 'Die tingel-tangel daarboven'.
Uit de goede inzendingen zijn drie prijswinnaars geloot:
1e prijs: het Loret-boek met de twee bijbehorende cd's is gewonnen door mevouw S. Vroege-Visser.
2e prijs: drie BOF-cd's naar keuze is gewonnen door de heer J.Castelijns.
3e prijs: gratis deelname aan een BOF-excursie voor twee personen is gewonnen door mevrouw I. Kuiper.
De winnaars ontvingen per e-mail bericht.

- Orgelfestival in Eindhoven in september.

Van vrijdag 21 september tot en met zondag 23 september a.s. vindt onder auspiciën van Collegium Musicum Eindhoven in de Catharinakerk aldaar een festival plaats rond het recent door Klais gerenoveerde Verschueren-orgel. Het uit 1936 daterende Verschueren-orgel was lange tijd het grootste orgel van Nederland. Ook het Klop-kistorgel en het vorig jaar in de kerk geplaatste zgn. Don Bosco-orgel (kas uit 1667) worden tijdens het festival bespeeld. Medewerking verlenen o.a. Jan Hage (openingsconcert), Jan van de Laar, Ruud Huijbregts, Geert Bierling en de Engelse organist Wayne Marshall, die het slotconcert verzorgt.

Op zaterdagochtend verzorgt Jacob Lekkerkerker een (voor iedereen toegankelijke) workshop over de muzikale gebruiksmogelijkheden van de nieuw aangebrachte Setzer

en aansluitend zal hij zelf een en ander demonstreren tijdens een lunchconcert.

Op zaterdagmiddag is er een concert met muziek voor orgel en strijkers (o.m. Haydn en Mozart) en op zaterdagavond staat er een Nacht van de Stadsorganisten gepland.
Op zaterdag- en zondagmiddag zijn er activiteiten voor kinderen met het DOE-orgel van de Brabantse Orgelfederatie. Een gedetailleerd programma (met toegangsprijzen) en aanmeldingsformulieren voor de workshop en de kinderactiviteiten zijn te vinden op www.muziekindecathrien.nl

- Eerste 'portret-cd' gepresenteerd.

Bij de succesvolle voorjaarsexcursie van de BOF op zaterdag 26 mei naar vijf orgels in Etten-Leur en Breda is de nieuwe uitgave over het Flentrop-orgel van de Sacramentskerk in Breda gepresenteerd. Het eerste exemplaar van dit 24 paginas tellende boekje werd overhandigd aan Daan Manneke. De cd bevat een aantal werken van hem en tevens een aantal composities van Louis Toebosch, destijds initiatiefnemer van dit eerste 'protestante' orgel in een katholieke kerk en oud orgeldocent van Manneke. Deze Brabantse composities zijn prachtig uitgevoerd door Jelena Bazova die na haar concert het tweede exemplaar in ontvangst nam.


Deze eerste uitgave uit een nieuwe reeks die de Brabantse Orgelfederatie gaat uitgeven over Brabantse orgels die de moeite waard zijn om gedocumenteerd te worden middels een 'portret-cd' is nu bestelbaar via onze website. Klik hier.Bij deze voorjaarsexcursie werd ook het vorig jaar door de Orgelkring Jacobus Zeemans heruitgegeven boekje van Frans Jespers uitgereikt aan de deelnemers nadat iedereen had genoten van de prachtige klanken van het Zeemans-orgel in het Trouwkerkje van Etten-Leur. Rob Nederlof liet deze dag drie orgels klinken en hij was ook de organist die de beide Zeemans-orgels op de bijbehorende cd bespeelde.
Bestelbaar via onze website. Klik hier.

- Najaarsexcursie op zaterdag 13 oktober.

De najaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie zal op zaterdag 13 oktober worden gehouden in Handel, Gemert en Boxmeer.
Noteer deze datum vast in uw agenda!

 

- Franse onderscheidingen voor Nederlandse toonkunstenaars dit jaar voor Ad van Sleuwen en Daan Manneke

In 2018 zijn twee Nederlandse toonkunstnaars onderscheiden door de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs. Het betreft dit jaar twee Brabanders. Onze adviseur en lid van de Brabantse Orgelfederatie, organist Ad van Sleuwen, is onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil), terwijl de Bredase componist Daan Manneke werd onderscheiden met de zilveren medaille (Médaille d’Argent). Deze erkenning kwam hen toe vanwege hun verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. Beide kandidaten ontvangen voor het eerst deze onderscheiding.


Links Ad van Sleuwen (foto: Wim van der Ros), rechts Daan Manneke (foto: Thomas Manneke).


De onderscheidingen worden op zaterdag 2 juni a.s. tijdens een officiële en feestelijke bijeenkomst te Parijs uitgereikt. In Nederland zal de officiële uitreiking plaatsvinden op zaterdagmiddag 29 september a.s.om 16.00 uur in de Sint-Petruskerk te Hilvarenbeek. Dit zal gebeuren door Susanna Veerman, gedelegeerde van de Société Académique in Nederland. Deze plechtigheid zal omlijst worden door een feestelijk concert en receptie. Eerder ontvingen onze leden Henk Kooiker (1995) en Jan Verschuren (2002) de zilveren medaille van de Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres.

 

- Hans Strootman geeft 10 jaar lezingen in Eindhoven.

Zaterdag 28 april werd voor Hans Strootman een receptie gegeven na het zaterdagmiddag-orgelconcert in de Cathrien van Eindhoven. Henk Kooiker overhandigde hem namens de Stichting Kerkconcerten Eindhoven een cadeau om daarmee uit te drukken dat het bijzonder op prijs wordt gesteld dat hij al tien jaar bij de concerten vooraf een lezing geeft over met name Franse componisten die aan bod komen tijdens het concert.


Zie ook het interview met Hans Strootman in het magazine Brabants Orgelrijkdom 2017 op bladzijde 42, klik hier.
Of kijk op zijn website www.hansstrootmanlezingen.nl

- Het magazine Brabants Orgelrijkdom 2018Op zaterdag 14 april werd het eerste exemplaar onder het toeziend oog van de Heilige Petrus in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uitgereikt aan de wethouder van cultuur van Boxtel, mevrouw Marusjka Lestrade, door vice-voorzitter Wim van der Ros, voorafgaand aan het Festival Nieuwe Muziek.

Lees hier over de uitgave van 2018. Ook om exemplaren te bestellen.

Klik hier voor het magazine van vorig jaar 2017 in PDF.
Vanaf september is ook de versie van 2018 in PDF beschikbaar

- Nieuwe Brabantse muziek voor stem en orgel was te horen in Boxtel.
Een programma met een nieuwe composities van een tiental Brabantse componisten die aan de slag waren gegaan met stemmen en orgel. Niet alles bedoeld voor de liturgie, nee er zijn ook romantische teksten op muziek gezet, zoals een Italiaans liefdesgedicht en een tekst van de schotse dichter Robert Burns. Maar wat kan een componist doen met een tekst als 'Paradise regained' of 'la douce lumière'? Teksten over het paradijs of het milde licht inspireerden tot nieuwe klanken en ontdekkingen. Meer dan 100 bezoekers kwamen langs om te luisteren en te genieten van deze muzikale creativiteit.
Het Festival Nieuwe Muziek werd door de Brabantse Orgelfederatie voor de derde keer gehouden.Een verslag. Klik hier.


- Algemene ledenvergadering van 14 april 2018.

Foto Ruud van Nooijen

De ALV die op deze zaterdagochtend in Boxtel voorafgaand aan het Festival Nieuwe Muziek werd gehouden was goed bezocht. Onder voorzitterschap van Frank Petter hadden de aanwezige leden een geanimeerde vergadering. Een concept-verslag volgt hier later.

 

- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De Bron

Klik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

- Nieuwe orgelkring in Schijndel.

Sinds 11 september 2017 is de oprichting van de 'Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk' een feit.
De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smits-orgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Het bestuur wordt gevormd door: Tommy van Doorn, voorzitter, Jan Buil, secretaris/penningmeester en de leden Peter Aarssen, Norbert Bartelsman en José Korsten-van Raaij.

Tommy van Doorn vertelt over de oprichting van de Stichting en demonstreert het orgel.

 

- Het gereviseerde en high tech gemoderniseerde Verschueren-orgel in de Cathrien Eindhoven.

Zaterdag 9 september werd het door Orgelbau Klais uit Bonn (D) gereviseerde orgel van de Sint-Catharinakerk, Eindhoven, één van de grootste orgels van Nederland, opnieuw in gebruik genomen. Er zijn een aantal wezenlijke moderniseringen gerealiseerd, zoals dat het hoofd- en altaarorgel nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar zijn. Verder kan de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel, die beneden in de kerk staat, op meerdere plekken worden aangesloten.


Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.

Meer info over deze restauratie klik hier.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.
Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

                               
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen klik hier.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein