20 februari 2017. Laatste aanpassingen: klik hier.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'

Als u ons wilt steunen, klik hier!


- De Brabantse Orgelfederatie viert dit jaar het 10-jarig bestaan!

Op de foto ziet u de groep deelnemers aan de oprichtingsvergadering van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie die in 2007 met elkaar in de Heikese kerk in Tilburg op de foto gingen. Dit jaar zullen enkele aktiviteiten in het teken staan van dit jubileum. Zo zal het magazine dit jaar 8 pagina's dikker zijn.

- Algemene Leden(voorjaars)vergadering op zaterdag 8 april.

Op zaterdag 8 april 2017 zal 's morgens de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in Tilburg worden gehouden. Daarbij wordt ook het nieuwe extra dikke jubileum jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2017 gepresenteerd en verspreid.
Meer informatie over tijd en plaats van deze ALV en presentatie volgt binnenkort op deze plaats.
Het conceptverslag van de vergadering van eind vorig jaar is hier te lezen.

- Het groot orgel van de Sint-Janskathedraal 'De Nachtwacht van ’s-Hertogenbosch':
nieuwe boekuitgave

Op zondagmiddag 20 november 2016 vond in de Sint-Janskathedraal een feestelijke bijeenkomst plaats. Het nieuwe boek over de rijke kast van het groot orgel werd aangeboden aan de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. G. de Korte en daarna in Sint-Jansmuseum de Bouwloods ook aan burgemeester Rombouts.Links de auteurs Wies van Leeuwen en Frans Sluijter, in het midden initiatiefneemster voor het boek, organiste Véronique van den Engh, daarnaast fotograaf Marc Bolsius, rechts de bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. de Korte en op de rug gezien burgemeester Rombouts bij de presentatie van het boek op 20 november 2016.Het Bossche orgel bestaat in 2016-2017 400 jaar en staat algemeen bekend als een van de mooiste renaissance-orgels ter wereld. De machtige eikenhouten orgelkast van meer dan 20 meter hoogte domineert de westzijde van de laatgotische kathedraal en is uitgevoerd door de schrijnwerker François Symons en de beeldsnijder Georg Schysler. Het klinkende gedeelte van het instrument is van de orgelbouwers Florens II Hocque en Gottlieb Heynemann en gedocumenteerd in opnamen en een enkele publicatie van orgelkenner Hans van der Harst. Sinds zijn onderzoek zijn in de archieven nieuwe gegevens ontdekt.
De ongeëvenaarde rijkdom van het beeldhouwwerk is echter merkwaardigerwijs alleen bekend bij de liefhebbers en is vanuit de kerk meestal slechts voor een klein gedeelte zichtbaar. Het gaat om eikenhouten beelden, reliëfs, lijsten, figuren van heiligen, maar ook wereldse figuren als putti, muzikanten en figuren uit de beeldenwereld van de Oudheid en de renaissance. In totaal honderden stukken beeldhouwwerk, wisselend in formaat van minuscule kopjes en dieren tot bijna manshoge figuren. Dit beeldhouwwerk is nog nooit tot in alle details gedocumenteerd. Van het instrument bestaan slechts weinig foto’s, en dan nog meestal in zwart-wit. Daarom is het beeldhouwwerk voor het eerst geheel gefotografeerd vanuit een hoogwerker door fotograaf Marc Bolsius. Het orgel bevat een wereld aan afbeeldingen, geconcentreerd rond muziek en geloof. Een waar museum aan beeldhouwkunst.
Het boek is een mooie uitgave in vierkleurendruk van 128 pagina’s, uitgegeven door W-Books. Daarvan ca. 30 pagina’s tekst en ruim 80 pagina’s met kleurenopnamen van de orgelkast en haar details. Deze uitgave is bestemd voor een breed, geïnteresseerd publiek van belangstellenden in de orgelkunst, de Brabantse geschiedenis en de beeldhouwkunst van de zeventiende eeuw.
Bij gelegenheid van het 400-jarig jubileum hebben Frans Sluijter en Wies van Leeuwen de totstandkoming en betekenis van orgelkast en instrument beschreven. Organist-titulaire Véronique van den Engh nam het initiatief voor het tot stand komen van dit boek, dat wordt uitgegeven door W-Books.
Tijdens de bijeenkomst bespeelde Véronique van den Engh het orgel en lichtten Frans Sluijter en Wies van Leeuwen het boek toe.
In Sint-Jansmuseum De Bouwloods is een kleine tentoonstelling van foto’s te bezoeken. Daar en bij de info-stand in de Sint-Jan kunt u het boek voor € 19,95 aanschaffen.

- De orgelfronten van Cuijk, Deurne, Waspik en Sprang in kalender 2017

In 2014 vierde www.orgelnieuws.nl haar tienjarig bestaan met de eerste uitgave van de 'Dutch Organ Calendar'. Deze maandkalender met twaalf bekende en minder bekende historische orgels in Nederland bleek zo’n succes dat besloten werd er een jaarlijkse traditie van te maken.In 2017 alweer de vierde editie. Voor de samenstelling werden twaalf (eigenlijk dertien…) karakteristieke orgelfronten gefotografeerd door Gérard van Betlehem, een selectie van de rijke schat van historische orgels in Nederland. Van het pas gerestaureerde Lohman-orgel in Farmsum in het noorden van Groningen tot het Teschemacher-orgel in Vaals in het zuiden van Limburg. Van instrumenten van bekende bouwers uit eigen land, zoals Bätz, Meere en Smits, tot ‘exoten’ van over de landsgrenzen, zoals het Mutin-orgel in Panningen en het Forster & Andrews-orgel in Nieuwer ter Aa. Uit Noord-Brabant prijkt het orgel van Cuijk op de omslag en drie andere orgels in onze provincie (Sprang, Waspik en Deurne) hebben ieder hun ‘eigen maand’. De foto’s van de fraaie orgelkassen krijgen weer alle ruimte op de omslag en de twaalf full colour kalender-bladen in A3-formaat. De compact beschreven historie en de dispositie van de orgels zijn op de achterzijde van elk kalenderblad te vinden.
De kalender is te bestellen via www.nederlandseorgelkalender.nl (€ 15,95 exclusief verzending) of via De NEDERLANDSE ORGELKALENDER, Willaerlaan 23, 3925 HM Scherpenzeel (Gld)

 

- Stichting Orgelconcerten Breda is gestopt met haar activiteiten.

Van de Stichting Orgelconcerten Breda ontvingen wij bericht dat ze haar activiteiten in de Grote Kerk van Breda na 38 jaar beeindigt.
Meer info: klik hier.

 

- Stichting Orgelkring Brabantse Noordwesthoek is gestopt met haar activiteiten.

Van Ad Geleijns ontvingen we bericht dat per 1 januari 2017 de Stichting Orgelkring Brabantse Noordwesthoek te Zevenbergen ophoudt te bestaan. Dat komt in de eerste plaats omdat de gemeente Zevenbergen de subsidies heeft moeten terugbrengen zodat er geen concerten met bekende organisten meer georganiseerd kunnen worden. Bovendien loopt het aantal bezoekers steeds verder terug. Wanneer er slechts 12 betalende gasten komen zoals bij het laatste concert, dan loont dat niet meer, mede gezien het vele werk dat nodig is om de concerten te organiseren. Mocht er in de toekomst een verandering in de situatie komen dan hoopt de Orgelkring dit besluit te heroverwegen.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.

Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

           
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.


- Verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
De Hoef 23
4927 BP Hooge Zwaluwe

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein