16 oktober 2017. Laatste aanpassingen: klik hier.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'


Steun ons, klik hier!
- Aankondiging najaars-ledenvergadering.

De najaars-Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BOF zal worden gehouden op zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 -11.00 uur:
Koetshuis Sint-Jansbasiliek
Markt 17
4701 EP  Oosterhout
Nadere uitnodiging met agenda, plaats en het programma isinmiddels naar de leden verstuurd per email.

- Open Kerkendag 26 november 2017.

Op zondag 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Dit is een nieuw initiatief van de 'Brabantse Hoeders'. Het streven is dat op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie zijn geopend voor het publiek met als doel de bewustwording van het bijzondere cultureel erfgoed.
Veel van de kerken zullen in de komende jaren leeg komen te staan en er zullen andere bestemmingen voor gezocht moeten worden. Daar wordt aandacht voor gevraagd.
Er hebben zich al tientallen kerken aangemeld voor deelname. Is uw kerk ook open op deze dag? Dan kunnen BOF leden wellicht iets doen met het orgel. Uitleg, bezoek, korte bespelingen, alles is welkom. Want, het streven is niet alleen dat alle kerken zijn geopend, maar dat er ook culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, orgelbespelingen etc.
Verder is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Help deze dag tot een groot succes te maken en meldt u aan. Vul het aanmeldformulier op www.openkerkenbrabant.nl in en dan nemen zij contact met u op. Daar is ook veel meer informatie te vinden en staat al een lijst met deelnemende kerken.

De Brabantse Orgelfederatie steunt van harte dit initiatief en hoopt dat veel leden iets om en bij 'hun orgel(s)' organiseren, of zelfs de kerk openen als die zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de Open Kerkendag. Als u zich aansluit bij de open Kerkendag, dan horen wij via info@brabantorgel.nl dat graag van u zodat we het op onze site en Facebook-pagiina kunnen vermelden.

- Succesvolle najaars-excursie naar Grave, Escharen en Cuijk.

De najaarsexcursie 2017 van de Brabantse Orgelfederatie voerde de deelnemers naar vier historische orgels. Aan het eind van de excursie kregen alle deelnemers de nieuwe cd uitgereikt waarop een groot deel van het gebrachte programma begin september is vastgelegd.

Deze cd is nu ook bestelbaar via onze webwinkel. Klik hier.

- Uitnodiging voor componisten tot deelname aan het Festival Nieuwe Muziek 2018.Op zaterdag 14 april 2018 wordt voor derde maal een Orgelfestival Nieuwe Muziek gehouden, dit keer in Boxtel.
Brabantse componisten worden uitgenodigd nieuwe composities te creëren met als uitgangspunt: ‘Stem en Orgel’.
Tot begin 2018 kunnen de creaties worden ingediend die uitgevoerd gaan worden op de Festivaldag in Boxtel.

Meer weten? Klik hier.


- Nieuwe orgelkring in Schijndel.Sinds 11 september 2017 is de oprichting van de 'Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk' een feit.
De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smits-orgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur wordt gevormd door: Tommy van Doorn, voorzitter, Jan Buil, secretaris/penningmeester en de leden Peter Aarssen, Norbert Bartelsman en José Korsten-van Raaij.

- Winnaars magazine puzzel.

De winnaars van de prijzen voor de juiste oplossing van de puzzel in het magazine Brabants Orgelrijkdom 2017 zijn:
- Wytze Adriaanse wint een Loret-boek inclusief de twee cd’s.
- Hans Korsten heeft de gratis deelname voor twee personen aan een van onze komende excursies gewonnen.
- Peter van Dal mag drie cd’s uitzoeken uit ons assortiment BOF-cd’s.

- Orgelknutselaar in Etten-Leur.

Arnold Arts, 83 jaar oud en lid van de Orgelkring Jacobus Zeemans, bouwde op zijn zolder een twee-klaviers kabinetorgel... Nieuwsgierig? Klik hier.

 

- Wouter van der Wilt docent improvisatie aan het Fontys conservatorium in Tilburg.


Wouter van der Wilt is benoemd tot docent improvisatie aan het conservatorium in Tilburg (Fontys Academy of Music and Performing Art (AMPA)). Hij volgt Henco de Berg op, die daar jarenlang hoofdvakleraar voor orgel en improvisatie aan was. Wouter van der Wilt (36) studeerde zelf in Tilburg orgel en is sinds 2010 organist van de Hoflaankerk in Rotterdam. De andere docenten aan de orgelopleiding in Tilburg zijn Ruud Huijbregts en Jelena Bazova.
Meer info over Wouter: klik hier.


- Het gereviseerde en high tech gemoderniseerde Verschueren-orgel in de Cathrien Eindhoven.

Zaterdag 9 september werd het door Orgelbau Klais uit Bonn (D) gereviseerde orgel van de Sint-Catharinakerk, Eindhoven, één van de grootste orgels van Nederland, opnieuw in gebruik genomen. Er zijn een aantal wezenlijke moderniseringen gerealiseerd, zoals dat het hoofd- en altaarorgel nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar zijn. Verder kan de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel, die beneden in de kerk staat, op meerdere plekken worden aangesloten.


Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.
Meer info over deze restauratie klik hier.

- TU/e cd van de voorjaarsexcursie in Eindhoven is nu beschikbaar!

Bij de excursie in het voorjaar werd ook het Pels & Van Leeuwen-orgel in de aula van de Technische Universiteit Eindhoven bezocht. Van dit deel van de excursie is de cd nu verkrijgbaar. Aan de deelnemers van de excursie wordt hij deze week nagezonden.

TU/e cd
De cd hoort bij het boekje dat eerder beschikbaar was. Op de cd zijn onder meer de uitgevoerde werken van het concert te horen. Het deel van het concert met het orkest is live opgenomen en op de cd gezet, samen met enkele orgelwerken door Jan Verschuren. Klik hier om de cd te bekijken of te bestellen.

Voor meer informatie over onze excursies: klik hier.

 

- De Brabantse Orgelfederatie bestaat 10 jaar!

Op de foto hioerboven ziet u de groep deelnemers aan de oprichtingsvergadering van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie die begin 2007 met elkaar in de Heikese kerk in Tilburg op de foto gingen. Dit jaar zullen enkele aktiviteiten in het teken staan van dit jubileum. Zo is het glossy magazine dit jaar 8 pagina's dikker.

- Brabants orgelrijdom 2017

Lees hier over deze laatste uitgave. Nu ook als PDF in te zien.
Brabantse orgelkringen kunnen nog dozen bestellen voor hun concerten en VVV’s in hun regio.

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.
Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

                           
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                            Bestellen klik hier.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein