'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'

Steun ons, klik hier!

- Voorjaarsexcursie op zaterdag 6 april naar Willemstad en Klundert.

Op zaterdag 6 april 2019 wordt de traditionele voorjaarsexcursie belegd naar de vestingsteden Willemstad en Klundert. Vanaf 10.00 uur zijn de deelnemers bij de koffie welkom in De Gaard, Voorstraat 40 in Willemstad. Wij starten aansluitend om 10.30 uur in de fraaie achthoekige Koepelkerk, welke kerk ooit gebouwd werd met subsidie van Prins Maurits. Een prachtig Van Leeuwen-orgel siert deze kerk. Het orgel wordt gepresenteerd door Henk Kooiker.
Vervolgens gaan de excursiegangers naar Klundert, waar wij eerst de Gereformeerde Kerk bezoeken. Een bescheiden maar mooi Van Dam-orgel (1891) zal ons gepresenteerd worden. In de Hervormde Kerk luisteren we naar een indrukwekkend Flentrop-orgel uit 1958.
Wij besluiten in De Stad Klundert. In deze voormalige R.k.-kerk treffen we twee orgels. Het Marcussen-orgel (1965), destijds geplaatst in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk, vindt hier sinds 2013 hier zijn (feitelijk oorspronkelijke) bestemming. Eind 2017 werd in De Stad Klundert een tweede orgel geplaatst, een Vermeulen-orgel (1950) dat al eerder dienst deed in Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch.
Het slotconcert wordt hier gegeven door de huisorganist en artistiek leider van De Stad Klundert, Gerben Mourik, die ook de andere orgels in Klundert zal presenteren.

De deelnemers krijgen, naast de vaste excursie-cd, bij deze eerste excursie van dit jaar ook weer een fraaie portret-cd met boekje uitgereikt.


Meer informatie over de excursie vindt u hier.

- Algemene ledenvergadering BOF op woensdag 17 april in Dongen

Dongen, Sint-Laurentiuskerk
Aanvang 14.00 uur. Algemene ledenvergadering BOF in het parochiecentrum.
Aansluitend orgelbespeling, vrij toegankelijk
en de presentatie van het nieuwe jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2019.

 

- Improvisatiefestival op zaterdag 18 mei in Tilburg

Op zaterdag 18 mei organiseert de BOF in Tilburg een festival waarbij improviseren op het klassieke pijporgel centraal staat. Het doel is om vooral jongeren in alle vrijheid de klankmogelijkheden van het orgel te laten onderzoeken door er op te improviseren.
Het Fontys conservatorium is gastvrij en stelt de kapel en de orgels hiervoor ter beschikking.Meer informatie over deelnemen en bijwonen vindt u op deze sheet. Klik om hem te vergroten.


- Ruud Severijns nieuwe voorzitter van BOF

Bij de najaars-ALV op zaterdag 3 november in Wijk en Aalburg bij Van Rossum Orgelbouw is Ruud Severijns gekozen tot nieuwe voorziiter van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie als opvolger van Frank Petter die deze funktie vijf jaar lang bekleedde.
Van de 100 leden stemden er 72 voor door aanwezig te zijn bij de vergadering of door een volmacht aan het bestuur te hebben afgegeven. Hij werd dus unaniem verkozen.Frank Petter (links) feliciteert zijn opvolger Ruud Severijns met zijn verkiezing.

Ruud Severijns tijdens zijn aanvaardingstoespraak tot de vergadering.Vice-voorzitter Wim van der Ros (links) bedankt Frank Petter voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar.

De vergadering verliep verder in goede sfeer waarbij de aanwezige leden instemden met het beleid en de plannen van het bestuur. De meeste gedachtenwisselingen en diskussie ging over de plannen voor het Festival Improvisatie dat voor 18 mei volgend jaar in Tilburg gepland staat. De bedoeling is om daar zoveel mogelijk jongeren bij te betrekken.
Na de vergadering werd door Van Rossum Orgelbouw en orgeladviseur Jaap Jan Steensma uitleg gegeven bij de restauratie van het orgel dat Gideon Thomas Bätz in 1787 bouwde voor de Hervormde Kerk te Breukelen.

Voor het concept-verslag van deze vergadering, klik hier.

- Fraaie najaarsexcursie met portret-cd.

De najaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie werd gehouden in Handel, Gemert en Boxmeer. De aanwezigen hebben kunnen gebieten van het spel; van Gerard Habraken op de orgels van Handel en gemert en 's middags in Boxmeer was het Tommy van Doorn die het Knipscheer-orgel in de Protestantse kerk liet stralen en daarna het grote Versvhueren-orgel in de Basiliek presenteerde. Een heerlijke dag!
De deelnemers kregen, naast de vaste excursie-cd, bij deze tweede excursie van dit jaar wederom een portret-cd-boekje uitgereikt. Door omstandigheden was de cd niet op tijd klaar gekomen zodat deze aan iedereen die het boekje meekreeg imiddels is nagestuurd.
Het boekje met cd is inmiddels bestelbaar.


Meer informatie over de excursie vindt u hier.

- Onderscheidingen voor Ad van Sleuwen en Daan Manneke

Dit item in het nieuws op Omroep Brabant, klik hier en kijk daar vanaf 16:40'

Vandaag zijn twee Nederlandse toonkunstnaars onderscheiden door de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs. Het betreft dit jaar twee Brabanders. Onze adviseur en lid van de Brabantse Orgelfederatie, organist Ad van Sleuwen, is onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil), terwijl de Bredase componist Daan Manneke werd onderscheiden met de zilveren medaille (Médaille d’Argent).


Deze erkenning kwam hen toe vanwege hun verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. Beide kandidaten ontvangen voor het eerst deze onderscheiding.


Links Ad van Sleuwen en rechts Daan Manneke na de prijsuitreiking.

De officiële uitreiking vond plaats op zaterdagmiddag 29 september in de Sint-Petruskerk te Hilvarenbeek door Susanna Veerman, gedelegeerde van de Société Académique in Nederland. De plechtigheid werd omlijst door een feestelijk concert en receptie. Eerder ontvingen onze leden Henk Kooiker (1995) en Jan Verschuren (2002) de zilveren medaille van de Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres.

 

- Het magazine Brabants Orgelrijkdom 2018


Lees hier over de uitgave van 2018. Ook om exemplaren te bestellen.

Klik hier voor het magazine van dit jaar 2018 in PDF.

 

- Doe-orgel op de basisschool De Bron in Sprang-Capelle.

De kinderen van groep 5 en 6 hebben een fantastische ervaring achter de rug. Op 6 maart hebben ze, verdeeld in twee groepen, het Doe-orgel in elkaar mogen zetten, onder leiding van Karel Blok. Wat een ontdekking is dat: alle onderdelen van een pijporgel op klein formaat maken samen een echt muziekinstrument. Alle kinderen hadden een taak: het frame in elkaar zetten, de pijpen op volgorde leggen, het opbouwen. En ten slotte het gebruiken van de blaasbalg en het bespelen van het orgeltje.Maar dit was nog niet alles. Op 6 april is de hele groep ook in de kerk in Waspik geweest, waar ze van Karel uitleg kregen over het kerkorgel uit 1767, waarvan de restauratie in 2015 is voltooid.  Ook daar was het Doe-orgeltje er weer bij, zodat de overeenkomsten duidelijk werden met het grote 'echte' orgel. Eenmaal boven wilden alle kinderen natuurlijk graag de registers bedienen en ook allemaal even op die hoge orgelbank zitten om zelf het orgel te 'bespelen'.  Het klonk soms wat disharmonisch, maar dat maakt de ervaring er niet minder om! Het was een prachtige lessenserie, die ze vast hun hele leven niet vergeten.

Hartelijk dank daarvoor.
Jenny van Ooijen
leerkracht groep 3/4
PCBS De Bron

Klik hier voor meer info over het Doe-orgel en het gebruik daarvan op scholen.

- Nieuwe orgelkring in Schijndel.

Sinds 11 september 2017 is de oprichting van de 'Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk' een feit.
De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smits-orgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Het bestuur wordt gevormd door: Tommy van Doorn, voorzitter, Jan Buil, secretaris/penningmeester en de leden Peter Aarssen, Norbert Bartelsman en José Korsten-van Raaij.

Tommy van Doorn vertelt over de oprichting van de Stichting en demonstreert het orgel.

 

- Het gereviseerde en high tech gemoderniseerde Verschueren-orgel in de Cathrien Eindhoven.

Zaterdag 9 september werd het door Orgelbau Klais uit Bonn (D) gereviseerde orgel van de Sint-Catharinakerk, Eindhoven, één van de grootste orgels van Nederland, opnieuw in gebruik genomen. Er zijn een aantal wezenlijke moderniseringen gerealiseerd, zoals dat het hoofd- en altaarorgel nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar zijn. Verder kan de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel, die beneden in de kerk staat, op meerdere plekken worden aangesloten.


Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.

Meer info over deze restauratie klik hier.

 

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

 

- Bestellen magazines:

                               
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal als PDF te bekijken.

- Enkele van de verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                                Bestellen klik hier.


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein