19 september 2017. Laatste aanpassingen: klik hier.

'De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (de 'BOF') heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.'


Steun ons, klik hier!
- Winnaars magazine puzzel.

De winnaars van de prijzen voor de juiste oplossing van de puzzel in het magazine Brabants Orgelrijkdom 2017 zijn:
- Wytse Adriaanse wint een Loret-boek inclusief de twee cd’s.
- Hans Korsten heeft de gratis deelname voor twee personen aan een van onze komende excursies gewonnen..
- Peter van Dal mag drie cd’s uitzoeken uit ons assortiment BOF-cd’s.

- Orgelknutselaar in Etten-Leur.

Arnold Arts, 83 jaar oud en lid van de Orgelkring Jacobus Zeemans, bouwde op zijn zolder een twee-klaviers kabinetorgel... Nieuwsgierig? Klik hier.

 

- Zaterdag 7 oktober de najaars-excursie naar Grave, Escharen en Cuijk.

De najaarsexcursie 2017 van de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK kring Noord-Brabant, voert de deelnemers naar vier historische orgels.Wij beginnen ’s ochtends bij het recent gerestaureerde Smits-orgel in de Sint-Elisabethkerk te Grave, waarna wij in de Sint-Lambertuskerk in Escharen één van de oudste orgels van deze regio bezoeken.’s Middags bezoeken wij Cuijk. Allereerst het in 20
14 gerestaureerde Van Hirtum-orgel in de Protestantse Kerk, daarna het Severijn-orgel in de Sint-Martinus-kerk. Hier wordt het slotconcert van de excursie gegeven door titulair organist Pieter Dirksen.

Aanmelding deelnemers
Deelnemers worden verzocht hun deelname uiterlijk 1 oktober te bevestigen via excursie@brabantorgel.nl.

Meer info: klik hier.

- Wouter van der Wilt docent improvisatie aan het Fontys conservatorium in Tilburg.


Wouter van der Wilt is benoemd tot docent improvisatie aan het conservatorium in Tilburg (Fontys Academy of Music and Performing Art (AMPA)). Hij volgt Henco de Berg op, die daar jarenlang hoofdvakleraar voor orgel en improvisatie aan was. Wouter van der Wilt (36) studeerde zelf in Tilburg orgel en is sinds 2010 organist van de Hoflaankerk in Rotterdam. De andere docenten aan de orgelopleiding in Tilburg zijn Ruud Huijbregts en Jelena Bazova.
Meer info over Wouter: klik hier.

- Het gereviseerde en high tech gemoderniseerde Verschueren-orgel in de Cathrien Eindhoven.

Zaterdag 9 september werd het door Orgelbau Klais uit Bonn (D) gereviseerde orgel van de Sint-Catharinakerk, Eindhoven, één van de grootste orgels van Nederland, opnieuw in gebruik genomen. Er zijn een aantal wezenlijke moderniseringen gerealiseerd, zoals dat het hoofd- en altaarorgel nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar zijn. Verder kan de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel, die beneden in de kerk staat, op meerdere plekken worden aangesloten.


Laukhuff’s Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.
Meer info over deze restauratie klik hier.

- Uitnodiging voor componisten tot deelname aan het Festival Nieuwe Muziek 2018.Op zaterdag 14 april 2018 wordt voor derde maal een Orgelfestival Nieuwe Muziek gehouden, dit keer in Boxtel.
Brabantse componisten worden uitgenodigd nieuwe composities te creëren met als uitgangspunt: ‘Stem en Orgel’.
Tot begin 2018 kunnen de creaties worden ingediend
die uitgevoerd gaan worden op de Festivaldag in Boxtel.

Meer weten? Klik hier.

- De voorjaarsexcursie in Nuenen en Eindhoven was bijzonder!

Bij de excursie in het voojaar werden De Regenboog te Nuenen, de Johanneskerk en de Emmaüskerk in Eindhoven bezocht. Van dit deel van de excursie is een cd verkrijgbaar.
Klik hier voor het bestellen en meer info over deze cd.

Daarna ging de excursie naar het bijzondere Pels & Van Leeuwen-orgel dat 50 jaar geleden gebouwd werd voor het auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven. Ook bijzonder omdat het orgel in geheel transparante kassen is opgesteld zodat de techniek voor de studentengemeenschap goed zichtbaar zou zijn.Het concert in de TU was ook bijzonder omdat er een aantal werken samen met het Serenata Symphonie Orkest onder directie van Ernst Wauer werd uitgevoerd, naast enkele solowerken voor orgel. Universiteitsorganist Jan Verschuren heeft het onlangs volledig opnieuw gestemde orgel als herboren laten klinken.Ter gelegenheid van dit feestelijke concert is ook het informatieve boekje over dit orgel opnieuw samengesteld en volledig in kleur uitgevoerd. De bezoekers van het concert en de excursiedeelnemers kregen dit boekje na afloop mee.

TU/e cd
Bij het boekje hoort ook een cd waarop onder meer de uitgevoerde werken van het concert te horen zijn. Het deel van het concert met het orkest is live opgenomen en wordt op cd gezet, samen met enkele orgelwerken door Jan Verschuren. Deze cd wordt aan de concertgangers nagestuurd.
In de loop van september zal dit boekje inclusief de cd ook voor geinteresseerden bestelbaar zijn. Klik hier om vast de cd te bekijken.

Voor meer informatie over onze excursies: klik hier.

 

- De Brabantse Orgelfederatie bestaat 10 jaar!

Op de foto hioerboven ziet u de groep deelnemers aan de oprichtingsvergadering van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie die begin 2007 met elkaar in de Heikese kerk in Tilburg op de foto gingen. Dit jaar zullen enkele aktiviteiten in het teken staan van dit jubileum. Zo is het glossy magazine dit jaar 8 pagina's dikker.

- Brabants orgelrijdom 2017

Lees hier over deze laatste uitgave. Nu ook als PDF in te zien.
Brabantse orgelkringen kunnen nog dozen bestellen voor hun concerten en VVV’s in hun regio.

- Status-rapportage van orgels

De werkgroep 'Status-rapportage' van de Brabantse Orgelfederatie zet zich in om eigenaren van orgels van dienst te zijn door visitatie en rapportage, uitgevoerd door deskundige medewerkers. In de afgelopen twee jaren zijn inmiddels zo'n 15 orgels bezocht. Lees hier meer.

- Boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’


De eerste boekuitgave van de Brabantse Orgelfederatie: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle in Nederland nog aanwezige orgels van de hand van Loret uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s (Brabants Orgelrijkdom VIII) opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.

Meer info over het boek en bestellen: klik hier.

- Bestellen magazines:

                           
De orgelmagazines (ook van voorgaande jaren) zijn tegen verzendkosten bestelbaar: klik hier.

De orgelmagazines zijn daar ook digitaal te bekijken.

- Verkrijgbare CD-uitgaven van de BOF:

                                                                Bestellen


- Brabantse Orgelfederatie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C)


De Belastingdienst merkt de Brabantse Orgelfederatie aan als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-C).

Dit houdt in dat giften, gedaan aan de Brabantse Orgelfederatie, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wij hopen dat dit mede een reden is om onze activiteiten financieel te steunen!

Voor de gegevens die wettelijk daarvoor actueel op deze website openbaar moeten zijn, klikt u hier.

- Aanmelden nieuwe leden

Wordt lid!
Iedere belangstellende kan lid worden van deze Vereniging: naast de institutionele leden (zoals de Brabantse orgelkringen) zijn ook individuele leden van harte welkom. Veel orgelmuziekliefhebbers, organisten, orgelbouwers, zijn lid.
Klik hier voor meer info over het lidmaatschap.Welcome at the site of the organ federation of Northern Brabant. You'll find information (in Dutch) about the organ concerts, the organs and the churches in Noord-Brabant in the lower part of the Netherlands. See the column left. For some sound samples of organs in Brabant: click here.


Herzlich Willkommen bei der Internetpräsenz der Brabantse Orgelfederatie, dem Orgelverband Nordbrabant. Sie finden Informationen über Orgelkonzerte und im linken Frame (in niederländischer Sprache) die Orgeln und die Kirchen in Noord-Brabant. Klangbeispiele einiger Orgeln in Brabant sind hier abrufbar. Unsere Newsletter (teilweise auch in deutscher Sprache) können Sie hier lesen.


Vereniging Brabantse Orgelfederatie
NL87 RABO 0110 9358 37
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie te Sint Michielsgestel.

Algemeen correspondentieadres:
Mr. Wim B.J. Goossens
Secretaris
Van den Berghstraat 15
5831 GP Boxmeer
Tel: 0485 -574251

Correspondentieadres ledenadministratie:
De Naaldenmaker 6
5506 CD Veldhoven

Alle gegevens onder voorbehoud

Webdesign Wijtse Rodenburg.
Foto's Wim van der Ros, Piet Bron, Nico van Duren, Wijtse Rodenburg, e.a.
Übersetzungen nach Deutsch: Daniela Stein