Kerkstraat 3
5367 AE Macharen (Gemeente Oss)

google/maps


In 1107 wordt melding gemaakt van de ‘altare in Machera’. Deze ‘altare’ of kerk valt onder de bezittingen van de benedictijnenabdij in St.-Truiden (B die uitgestrekte landerijen in Zuid-Nederland bezit. Het is vrijwel zeker dat de benedictijnen betrokken waren bij de stichting van de kerk in Macharen.
Macharen behoorde, net als Haren en Teeffelen, bestuurlijk tot het graafschap Megen. In de zeventiende en achttiende eeuw kan door de soevereiniteit van het graafschap de katholieke godsdienst vrij uitgeoefend worden, ondanks de Reformatie in nabijgelegen streken, met als gevolg een toeloop van katholieken uit de omgeving. Ook de plaatselijke devotie tot de H. Odrada, patrones tegen veeziekten, trekt gelovigen aan. Van eind zeventiende tot midden twintigste eeuw is Macharen een regionaal bedevaartsoord. De Odradakapel staat op de plaats waar zich tot 1594 een Nicolaaskapel bevond, ook wel aangeduid als ‘capella castralis’, kapel van het kasteel. Vermoedelijk gaat het om een landgoed uit de tiende eeuw dat toebehoorde aan het bisdom Keulen.

Van de middeleeuwse kerk is alleen de toren bewaard gebleven. Deze is in 1862 verhoogd met een klokkenverdieping en een naaldspits. Tevens is toen begonnen met de bouw van de huidige neogotische kerk. Het betreft een zaalkerk (schip zonder zijbeuken) naar ontwerp van H. van Tulder, met een driezijdige apsis en gestukadoord houten gewelf. De middeleeuwse toren heeft een versiering van spaarvelden (ondiepe, blinde nissen in de muur).
Architect Hendrik Jacobus van Tulder (1819-1903) studeert rond 1840 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij bouwt een groot aantal kerken, vooral in het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Het interieur van de kerk is gerestaureerd. De muren waren geel en de gewelven steenrood zoals op de linker foto van Piet Bron uit 2008 te zien is. Deze zijn daarna gewit.

Het Van Deventer-Smits-orgel (1755-1866)In 1754/1755 maakte Matthijs van Deventer een klein orgel met één klavier en negen stemmen. Op de lade was nog een plaats over zonder sleep, en er was een plaats voorbereid voor een Trompet 8'. Rond 1860 werd de kerk verbouwd en aanzienlijk uitgebreid in neogotische stijl. Smits kreeg in 1865 de opdracht het orgel te restaureren en uit te breiden met een tweede klavier. De oude windlade werd door hem als onderpositief gebruikt, door dit een kwartslag te draaien. De firma J. Peskens uit Oss maakte een nieuwe orgelkas in neogotische stijl. In 1970 werd het orgel door Gebroeders Vermeulen uit Weert gerestaureerd onder advies van Hans van der Harst. Op 5 juli 1970 kon het orgel weer in gebruik worden genomen, bij welke gelegenheid het door Hans van der Harst werd bespeeld. Deze drie stemmen worden in andere opgaven niet gemeld.


Foto's Maarten Rog

Dispositie

Hoofdwerk C-f''' Bovenwerk Pedaal C-f
Bourdon 16' B/D -1866
Prestant 8'
Holpijp 8'
Fugara 8' D -1866
Prestant 4'
Octaaf 2'
Mixtuur II sterk (1 1/2') -1866
Trompet 8' B/D -1866
Holpijp 8'
Salicet 8' D -1866
Prestant 4' B/D
Fluit 4'
Picolo 2'
Mixtuur III sterk (1')
Cornet II sterk D -1755
Euphone 8' B/D -1866
Aangehangen aan Hoofdwerk

Toetstractuur mechanisch.
Registertractuur mechanisch.
Windlade(n) sleeplade.

Vulstem samenstelling:
Mixtuur II sterk (Hoofdwerk) C: 1 1/2' - 1'. c: 2' - 1 1/2'. c': 3' - 2'. c'': 4' - 3'.
Mixtuur III sterk (Positief) C: 1' - 2/3' - 1/2'. cis: 1 1/2' - 1' - 2/3'. cis': 2' - 1 1/2' - 1'.
Cornet II sterk discant (Positief) c': 3' - 1 3/5'.

Gegevens: Piet Bron 2008


Concerten 2018

Zondag 28 oktober


Aanvang 16.00 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Laurens de Man, orgel.
Orgelkring F.C.Smits

klik hier


Laatste actualisatie 17 maart 2018