De excursies van de Brabantse Orgelfederatie.

De BOF wil orgels laten zien van verschillende kwaliteit, periode, achtergrond, toepassing, mogelijkheden, enz.
Bij een excursie proberen we een verbindend thema te vinden, zoals orgelbouwer, regio, stad, ontstaansgeschiedenis, stijlkenmerken, enz. Een actueel gegeven kan aanleiding zijn voor invulling van het thema, maar dat hoeft niet.

Er wordt ook aandacht gegeven aan orgels die anders nooit aan bod zouden komen, of die nog niet eerder aan bod zijn geweest. Dus aanvullend op excursies en concerten van andere initiatiefnemers die ook activiteiten in Noord-Brabant ontplooien.
Daarbij wordt ook de aandacht gespreid over de verschillende regio van Noord-Brabant; dus zoveel mogelijk een andere regio.
Om praktische redenen moeten de locaties van de te bezoeken orgels dicht bij elkaar liggen. De orgels moeten uiteraard in goede staat zijn en beschikbaar op de geplande datum.
De uit te voeren werken tijdens de excursie moeten zoveel mogelijk passen bij het thema, de mogelijkheden en achtergronden van de orgels en op hoog niveau worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de cd die we van elke excursie uitbrengen.

Deze uitgangspunten leiden tot twee maal per jaar een verschillende invulling van onze voorjaar- en najaarexcursie, in samenwerking met 'De Orgelvriend' en het district Noord-Brabant van de KVOK, de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
.

Deelnemers aan de excursie ontvangen bij aanvang een programmaboekje alsmede aan het eind van de dag de genoemde cd. Zij betalen een bijdrage van € 20,- per persoon; leden van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie betalen een gereduceerde bijdrage van € 15,- per persoon.

Cd's
Bij elke excursie wordt een geluidsdocument gemaakt. De (meeste) op de excursie uitgevoerde werken worden van tevoren professioneel opgenomen en de daarvan vervaardigde cd wordt na afloop aan de deelnemers uitgereikt. Zolang de voorraad strekt zijn deze te bestellen.
Klik hier
voor een overzicht van de cd's die tot nu toe zijn uitgegeven.


Vooraf aanmelden s.v.p.
Deelnemers worden verzocht hun deelname aan te melden via excursie@brabantorgel.nl.
Maar u bent altijd welkom, ook zonder aanmelding, als u op het laatste moment besluit te komen.


Zelf de orgels bespelen tijdens de excursie.

Er is vaak gelegenheid om even het bezochte orgel te bespelen door de excursiegangers.
- 'Voorjaars'-excursie op zaterdag 26 mei 2018 naar Etten-Leur en Breda.

De voorjaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK kring Noord-Brabant, voert de deelnemers naar vijf historische orgels. 's Morgens in Etten-Leur twee Jacobus Zeemans-orels in resp. de Van Gogh Kerk en het Trouwkerkje en aansluitend de Petruskerk. ’s Middags bezoeken wij Breda. Allereerst naar de Sacramentskerk en het afsluitende concert wordt gegeven door Aart Bergwerff op het Flentrop-orgel van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.

De deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 20,-. BOF-leden € 15,- Daarvoor krijgen zij bij aanvang het programmaboekje uitgereikt, bezoeken de gehele excursie inclusief de bespelingen en het slotconcert, en ontvangen tijdens de excursie het boekje over de Zeemans-orgels met cd en een boekje over het Flentrop-orgel uit 1958 van de Sacramentskerk. In dit boekje treft u ook een cd aan. Het is de eerste uit de portret-serie over Brabantse orgels.

Op de bladzijden 16 tot 21 van het magazine Brabants Orgelrijkdom 2018 worden de orgels en de excursie beschreven.


Tijdschema

Voor wat betreft parkeren in Etten-Leur bij het eerste concert:
bij de Van Gogh Kerk, Parkeergarage Centrum West. € 0,50 per 19 minuten.
Wilt u vooraf nog koffie drinken dan verzoeken wij u dat vooraf op eigen gelegenheid te doen omdat daar in de te bezoeken kerken geen gelegenheid voor is.
Ontvangst v
anaf 9.30 uur in de Van Gogh Kerk, Markt 1, Etten-Leur voor inchecken, programmaboekjes.
Om 10.00 uur:
Toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.

11.15 uur
Trouwkerkje, Etten-Leur
toelichting op het Zeemans-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door
Rob Nederlof


Na het concert in het Trouwkerkje: uitreiking boekje met cd ‘Sieur Jacobus Zeemans’.
Meer info: klik hier.

12.15 uur
Sint-Petruskerk, Etten-Leur
Toelichting op het Vermeulen-orgel door Michel Gottmer.
Aansluitend orgelbespeling door Rob Nederlof.

Lunch op eigen gelegenheid.

14.30 uur
Sacramentskerk, Breda
Toelichting op het Flentrop-orgel door Jelena Bazova.
Orgelbespeling door
Jelena Bazova.


Uitreiking portret-cd van het Flentrop-orgel van de Sacramentskerk.


16.00 uur
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Breda
Toelichting op het Flentrop-orgel en aansluitend slotconcert door
Aart Bergwerf.
- 'Najaars'-excursie op zaterdag 13 oktober 2018 naar Handel, Gemert en Boxmeer.

De najaarsexcursie 2018 van de Brabantse Orgelfederatie, in samenwerking met De Orgelvriend en de KVOK kring Noord-Brabant, voert de deelnemers naar vier historische orgels. 's Morgens eerst het Van Dijck-orgel (van vóór 1695) in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk van Handel endaarna het F.C. Smits-orgel (1833) in de Sint-Jans Onthoofdingkerk te Gemert.
’s Middags bezoeken wij Boxmeer. Daar eerst naar de Protestantse Kerk met het Knipscheer-orgel en het afsluitende concert wordt gegeven in de Petrusbasiliek op het Bremser-Verschueren-orgel.

Later hierover meer info op deze plaats.

Verslagen van vorige orgelexcursies van de BOF:

F.C.Smits-orgels I - 26 april 2008
Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Oirschot

Midden Brabant-orgels - 25 oktober 2008
Sprang, 's-Grevelduin Capelle, 's-Gravenmoer en Waspik

Vollebregt-orgels - 16 mei 2009
Sint-Anthonis, Erp, Breugel

Oosterhout - 17 oktober 2009
Oosterhout: Vredeskerk, Paulusabdij en Basiliek St.Jan de Doper

Drie Van Hirtum-orgels - 15 mei 2010
Sint Petrus'banden, Hilvarenbeek, Sint-Willibrorduskerk Eersel en Sint-Willibrorduskerk in Diessen

Noord-Oost Brabant - 9 oktober 2010
Lambertuskerk in Rosmalen, de Sint Cathrien in 's-Hertogenbosch en Lambertuskerk in Nistelrode

Loret-orgels - 21 mei 2011
Lambertuskerk in Vessem, kerk Maria Tenhemelopneming in Reusel, St.Jozef of Heuvelsekerk in Tilburg en Lambertuskerk in Udenhout

Bergen op Zoom - 15 oktober 2011
Het Ibach-orgel en de overige orgels in de Gertrudiskerk, verder de Ontmoetingskerk en de Catharinakapel

F.C.Smits-orgels II - 21 april 2012
De Smits-orgels van Someren, Aarle-Rixtel en Deurne

Brabantse Noordwesthoek - 20 oktober 2012
Hooge Zwaluwe, Moerdijk en twee kerken in Zevenbergen

Land van Heusden en Altena - 20 april 2013
Protestantse kerken in Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Wijk en Aalburg.

Eindhoven - 28 september 2013
Sint Trudokerk, Sint Gerardus Majellakerk, de Paterskerk en de Stadskerk Sint Cathrien.

Noordoost-Brabant - 17 mei 2014
Grave, Mill, Zeeland en Uden.

Ten zuidoosten van Breda - 4 oktober 2014
Chaam (Van Hirtum), Ulvenhout (Van Pethegem), Ginneken (Flentrop) en Gilze (Vermeulen)

Het westen van Brabant - 13 juni 2015
Dorpskerk en de Ontmoetingskerk van Fijnaart. Oudenbosch, kapel van Saint Louis, Protestantse Kerk en de Basiliek.

's-Hertogenbosch, Vlijmen en Heusden - 10 oktober 2015
De Grote Kerk in 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Vlijmen, de Lutherse Kerk en de Grote of Catharijnekerk in Heusden.

Soerendonk en Budel: 'In 't spoor van Schweitzer' - 21 mei 2016
De Kerk Joannes Onthoofding in Soerendonk en Onze Lieve vrouw Visitatie in Budel.

De Langstraat - 4 juni 2016
Hervormde Kerk te Sprang, Hervormde Kerk te ’s-Grevelduin-Capelle en de Hervormde Kerk te Waspik.

Lieshout en Helmond - 15 oktober 2016
Sint-Servatiuskerk te Lieshout, Sint-Jozef- en Lambertuskerk in Helmond.

Nuenen en Eindhoven - 13 mei 2017
De Regenboog te Nuenen, de Johannes- en Emmauskerk en het auditurium van de TU te Eindhoven..

Grave, Escharen en Cuijk - 7 oktober 2017
De Sint-Elisabethkerk te Grave, de Sint-lambertuskerk te Escharen en de Protestantse Kerk en Sint-Martinuskerk te Cuijk.