De excursies van de Brabantse Orgelfederatie.

De BOF wil orgels laten zien van verschillende kwaliteit, periode, achtergrond, toepassing, mogelijkheden, enz.
Bij een excursie proberen we een verbindend thema te vinden, zoals orgelbouwer, regio, stad, ontstaansgeschiedenis, stijlkenmerken, enz. Een actueel gegeven kan aanleiding zijn voor invulling van het thema, maar dat hoeft niet.

Er wordt ook aandacht gegeven aan orgels die anders nooit aan bod zouden komen, of die nog niet eerder aan bod zijn geweest. Dus aanvullend op excursies en concerten van andere initiatiefnemers die ook activiteiten in Noord-Brabant ontplooien.
Daarbij wordt ook de aandacht gespreid over de verschillende regio van Noord-Brabant; dus zoveel mogelijk een andere regio.
Om praktische redenen moeten de locaties van de te bezoeken orgels dicht bij elkaar liggen. De orgels moeten uiteraard in goede staat zijn en beschikbaar op de geplande datum.
De uit te voeren werken tijdens de excursie moeten zoveel mogelijk passen bij het thema, de mogelijkheden en achtergronden van de orgels en op hoog niveau worden uitgevoerd. Datzelfde geldt voor de CD die we van elke excursie uitbrengen.

Deze uitgangspunten leiden tot twee maal per jaar een verschillende invulling van onze voorjaar- en najaarexcursie, in samenwerking met 'De Orgelvriend' en het district Noord-Brabant van de KVOK, de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
.

Deelnemers aan de excursie ontvangen bij aanvang een programmaboekje alsmede aan het eind van de dag de genoemde cd. Zij betalen een bijdrage van € 20,- per persoon; leden van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie betalen een gereduceerde bijdrage van € 15,- per persoon.

Cd's
Bij elke excursie wordt een geluidsdocument gemaakt. De (meeste) op de excursie uitgevoerde werken worden van tevoren professioneel opgenomen en de daarvan vervaardigde cd wordt na afloop aan de deelnemers uitgereikt. Zolang de voorraad strekt zijn deze te bestellen.
Klik hier
voor een overzicht van de cd's die tot nu toe zijn uitgegeven.


Vooraf aanmelden s.v.p.
Deelnemers worden verzocht hun deelname uiterlijk een week voorafgaande aan de excursie te bevestigen via excursie@brabantorgel.nl.

Zelf de orgels bespelen tijdens de excursie.

Er is vaak gelegenheid om even het bezochte orgel te bespelen door de excursiegangers.
- 'Najaars'-excursie op zaterdag 7 oktober 2017 in Grave, Escharen en Cuijk.

Tijdens deze excursie, in samenwerking tussen de Brabantse Orgelfederatie, De Orgelvriend en de KVOK kring Noord-Brabant, bezoeken wij vier kerken.


Grave
Sint-Elisabethkerk, Smits-orgel 1846


Cd's en boekje
Van de te bespelen orgels worden twee cd’s uitgegeven. Eén cd is opgenomen met orgelspel door Henk Kooiker en Gerard Habraken met werk dat zij ook tijdens de excursie ten gehore zullen brengen op de eerste drie orgels. Op de andere cd is onder meer een groot deel van het concert te beluisteren dat op en met het TU-orgel wordt gegeven. Het werk met orkest wordt de live-opname die tijdens dit concert wordt opgenomen. Deze cd wordt aan de deelnemers

Aanmelding deelnemers
Deze excursie is mogelijk dankzij de welwillende medewerking van de diverse kerken en de TU/e alsmede orgelmaker Steendam, en is mede gefaciliteerd door het TU-bestuur, dankzij wie ook de uitgave van het boekje en de cd mogelijk is gemaakt. Deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 20,-. Daarvoor krijgen zij bij aanvang het programmaboekje uitgereikt, bezoeken de gehele excursie inclusief de bespelingen en het slotconcert, en ontvangen het boekje over het TU-orgel alsmede de twee cd’s.

Op de bladzijden 36 tot 39 van het magazine Brabants Orgelrijkdom 2017 worden de orgels beschreven.

Tijdschema
09.45 – 10.00 uur Sint-Elisabethkerk te Grave.
Welkom en ‘inchecken’.
10.00-11.15 uur
Welkom door pastoor René Aartsen, toelichting op het orgel.
Bespeling door Tommy van Doorn.

11.30-12.30 uur Sint-Lambertuskerk te Escharen
Toelichting op het orgel door pastoor René Aartsen.
Bespeling door Tommy van Doorn.

13.30-14.30 uur Protestantse Kerk van Cuijk
Toelichting op restauratie en aanpassing door Henk Kooiker.
Bespeling door Henk Kooiker.

14.45 uur Sint-Martinuskerk te Cuijk
Toelichting op het orgel door Johan Zoutendijk.
Concert Pieter Dirksen, titulair organist van het Severijn-orgel.

16.00 uur Uitreiking boekjes en cd’s aan excursiedeelnemers.
Verslagen van vorige orgelexcursies van de BOF:

F.C.Smits-orgels I - 26 april 2008
Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Oirschot

Midden Brabant-orgels - 25 oktober 2008
Sprang, 's-Grevelduin Capelle, 's-Gravenmoer en Waspik

Vollebregt-orgels - 16 mei 2009
Sint-Anthonis, Erp, Breugel

Oosterhout - 17 oktober 2009
Oosterhout: Vredeskerk, Paulusabdij en Basiliek St.Jan de Doper

Drie Van Hirtum-orgels - 15 mei 2010
Sint Petrus'banden, Hilvarenbeek, Sint-Willibrorduskerk Eersel en Sint-Willibrorduskerk in Diessen

Noord-Oost Brabant - 9 oktober 2010
Lambertuskerk in Rosmalen, de Sint Cathrien in 's-Hertogenbosch en Lambertuskerk in Nistelrode

Loret-orgels - 21 mei 2011
Lambertuskerk in Vessem, kerk Maria Tenhemelopneming in Reusel, St.Jozef of Heuvelsekerk in Tilburg en Lambertuskerk in Udenhout

Bergen op Zoom - 15 oktober 2011
Het Ibach-orgel en de overige orgels in de Gertrudiskerk, verder de Ontmoetingskerk en de Catharinakapel

F.C.Smits-orgels II - 21 april 2012
De Smits-orgels van Someren, Aarle-Rixtel en Deurne

Brabantse Noordwesthoek - 20 oktober 2012
Hooge Zwaluwe, Moerdijk en twee kerken in Zevenbergen

Land van Heusden en Altena - 20 april 2013
Protestantse kerken in Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Wijk en Aalburg.

Eindhoven - 28 september 2013
Sint Trudokerk, Sint Gerardus Majellakerk, de Paterskerk en de Stadskerk Sint Cathrien.

Noordoost-Brabant - 17 mei 2014
Grave, Mill, Zeeland en Uden.

Ten zuidoosten van Breda - 4 oktober 2014
Chaam (Van Hirtum), Ulvenhout (Van Pethegem), Ginneken (Flentrop) en Gilze (Vermeulen)

Het westen van Brabant - 13 juni 2015
Dorpskerk en de Ontmoetingskerk van Fijnaart. Oudenbosch, kapel van Saint Louis, Protestantse Kerk en de Basiliek.

's-Hertogenbosch, Vlijmen en Heusden - 10 oktober 2015
De Grote Kerk in 's-Hertogenbosch, de Protestantse Kerk van Vlijmen, de Lutherse Kerk en de Grote of Catharijnekerk in Heusden.

Soerendonk en Budel: 'In 't spoor van Schweitzer' - 21 mei 2016
De Kerk Joannes Onthoofding in Soerendonk en Onze Lieve vrouw Visitatie in Budel.

De Langstraat - 4 juni 2016
Hervormde Kerk te Sprang, Hervormde Kerk te ’s-Grevelduin-Capelle en de Hervormde Kerk te Waspik.

Lieshout en Helmond - 15 oktober 2016
Sint-Servatiuskerk te Lieshout, Sint-Jozef- en Lambertuskerk in Helmond.

Nuenen en Eindhoven - 13 mei 2017
De Regenboog te Nuenen, de Johannes- en Emmauskerk en het auditurium van de TU te Eindhoven..