Van Bergenplein 1
4871 CD Etten-Leur


.---- google/maps

Het interieur van dit voormalige Nederlands Hervormde kerkje uit 1614 is zeer sfeervol en deed tot 1965 dienst als kerk voor de Hervormde Gemeente. Nog aanwezig zijn een eiken preekstoel met lijstpanelen, doophek en koperen lezenaar uit ca. 1650, drie beschilderde tekstborden met vleugelstukken en frontons, beschilderd met schepen en landschappen en met als tekst respectievelijk de Tien Geboden (1616), de Geloofsbelijdenis (1643) en het Onze Vader (1648). Sinds 1971 is het kerkje in gebruik als trouwzaal. Ook is er in het Trouwkerkje een bronzen borstbeeld van Heerma van Voss geplaatst. De Leurse industrieel Heerma van Voss was in 1909 de initiatiefnemer van de eerste vliegtuigopstijging in Nederland, die plaatsvond in Etten-Leur. In het torentje bevindt zich een carillon.
Het kerkje is sinds 1971 in gebruik als gemeentelijke trouwzaal. Er worden regelmatig (koffie)concerten gegeven en exposities gehouden.

In 1998 is het pand grondig gerestaureerd.

Het Jacobus Zeemans-orgel (1717)Het orgel is in 1716/1717 gebouwd door Jacobus Zeemans (klik hier voor meer info), organist en orgelbouwer te Breda met medewerking van de beeldsnijder Gerrit van der Block. In de orginele lade staat het jaartal 1716 aangegeven en het orgel werd in 1717 opgeleverd.

In de kerk staan de originele bas- en discantwindladen uit 1716 in opslag. De huidige laden zijn een exacte kopie in 1971 gemaakt door Flentrop onder advies van Klaas Bolt die de niet te herstellen originelen vervingen. Jacobus Zeemans heeft midden in de ventielkasten een papiertje gelijmd met daarop zijn naam gedrukt en handgeschreven de datum 1716 en de plaatsnaam Leur.

Vanaf oplevering is er geregeld aan het orgel gewerkt. In 1755 werden de balgen vernieuwd. In de 19e eeuw werden enkele veranderingen aangebracht in de dispositie, klavieromvang, windvoorziening en stemming. Gelukkig kon bij de restauratie in 1971 worden vastgesteld dat het vele originele materiaal van Zeemans in redelijke gave staat verkeerde. De eikenhouten kas is op de luiken na volledig bewaard gebleven.Boven het klavier is een eikenhouten paneel in de achterkant van de orgelkas aangebracht met de initialen van waarschijnlijk drie belangrijke geldschieters en daaronder die van de bouwer (J.Z.) en het jaartal van oplevering.

De bij de restauratie betrokken orgelmaker Flentrop Orgelbouw te Zaandam en adviseur Klaas Bolt konden een originele dispositie afleiden uit de oude lade en het grotendeels oorspronkelijke pijpwerk. De oorspronkelijke windvoorziening, bestaande uit twee diagonaal-balgen in de onderkas werd gereconstrueerd. Het orgel is thans gestemd in een temperatuur van Werckmeister (ca. 1700). Het instrument is uniek van constructie en de klank van de oude pijpen is van een zeldzame schoonheid.


De dispositie:

Bassus Discant
Holpijp 8'
Prestant 4'

Fluit (gedekt) 4'

Octaaf 2'
Gemshoorn 2'
Quint 1 1/2'
Super octaaf 1'
Mixtuur 3 sterk 2/3'
Tertiaan 4/5'

Holpijp 8'
Prestant I 8'
Prestant II 8' (vanaf d')
Octaaf (dubbel) 4'
Quint 3'
Super octaaf 2'
Gemshoorn 2'
Quint nasaal 1 1/2'

Mixtuur 3 sterk 2'
Sexquialter 1 1/2 - 4/5'

Klavieromvang C-c''' met een bas/discantindeling op cis'.

Concerten

Concerten op zondag worden door beroepsmusici verzorgd.
De aanvang is om 15.00 uur.
Toegangsprijzen:
Donateurs 4,50
Volwassenen 7,00
65+ en C.J.P. 6,00
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.


Zondag 10 februari 2019
Musica Cordis onder leiding van Lieven Deroo.

Zondag 10 maart 2019
Janno den Engelsman (orgel), Maarten Stalpers (klarinet)

Zondag 14 april 2019
Orgelconcert door bestuursleden van de Orgelkring:
Michel Gottmer, Arnold Arts, Jan-Sjoerd van der Vaart en Paul Duijvelaar.


Zondag 19 mei 2019
Cantadonna, vrouwenkoor onder leiding van Cécile Creusen.

Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019
Trouwkerkje en Sint-Lambertuskerk
Nationale orgel- en open monumentendag
Informatie: zie website www.jacobuszeemans.nl


De boekuitgave 'Sieur Jacobus Zeemans'

De boekuitgave 'Sieur Jacobus Zeemans en de Bredase orgelbouw in de barok' (2017) door Frans Jespers is een uitgave van de Orgelkring Jacobus Zeemans.
Het is uitgegeven ter gelegenheid dat het 300 jaar geleden is dat het Zeemans-orgel in het Trouwkerkje werd geplaatst.

Het boek heeft een formaat van 17 x 24 cm en een omvang van 64 pagina's.
ISBN/EAN: 978-90-827113-0-1

Achter in het boek zit een cd met opnamen van de beide Zeemans-orgels van Etten-Leur gespeeld door Rob Nederlof.
Meer info over de cd klik hier.

Dit boekje is te koop bij Orgelkring Jacobus Zeemansorgel, kijk op www.jacobuszeemans.nl


Bij deelname aan de excursie van 25 mei 2018 krijgt u het gratis. Meer info klik hier.Orgelkring 'Jacobus Zeemans'

Op dit Zeemans-orgel worden concerten georganiseerd door de Orgelkring Jacobus Zeemansorgel www.jacobuszeemans.nl


Voor de concerten in de Van Goghkerk en de Lambertuskerk van Etten-Leur klik hier.logo Brabantse orgelfederatie Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.


Laatste actualisatie 29 januari 2019