Sint Machutusweg 2
5364 RB Escharen

google/maps
De kerk werd gebouwd ter vervanging van een meer noordelijk, naast het kerkhof gelegen eeuwenoude kerk met toren uit 1809. L.Verstraaten was de bouwpastoor in 1863. De architect was vermoedelijk dr. P.H.J.Cuypers. De kerk is eenbeukig in neogotische stijl. In 1930 werd de kerk uitgebreid met een zijbeuk en een transeptarm. Sinds 1999 rijksmonument. Op de 2e Pinksterdag is de kerk bedevaartsdoel ter ere van St.Machutus, beschermheilige tegen kinderziekten en verlammingen.

Tabernakel met afbeelding van de Ark des Verbonds.

Het orgel (1730?)

Er is weinig van de geschiedenis van dit orgel bekend. De windlade van het orgel is vrijwel identiek aan die in het orgel van de Salviuskapel te Limbricht. Ook vertoont het gelijkenis met het orgel in de St.-Trudokerk te Opitter (België). Daarom wordt het orgel nu toegeschreven aan de uit Kornelimünster afkomstige orgelmaker Johan Jacob Brammertz (1668-1729). Waarschijnlijk is er bij de bouw van het instrument gebruik gemaakt van pijpwerk uit de 17de eeuw. Het orgel had oorspronkelijk een Onderpositief dat ooit is verwijderd.

Het orgel stamt waarschijnlijk uit 1730 en is gemaakt in de Zuidelijke Nederlanden. Het is een fraai voorbeeld van de Brabantse school zoals die eind achttiende eeuw van zich liet horen. Helaas weten we niet wie het orgel gebouwd heeft en voor welke kerk of welk klooster.

In 1834 voerde F.C. Smits herstelwerkzaamheden uit en negen jaar later kreeg het orgel twee nieuwe blaasbalgen. In 1864 werd het orgel overgeplaatst naar het huidige kerkgebouw. Het bleef tot 1923 bij de orgelmakers Smits in onderhoud en bleef het instrument nagenoeg ongewijzigd.
In 1954 werd het orgel gerestaureerd door Vermeulen uit Weert. Er werd een windmachine en een nieuw pedaalklavier geplaatst. Tevens verhuisde de klaviatuur van de achter- naar de voorzijde.Omstreeks 1990 was het orgel nagenoeg onbespeelbaar geworden en verkeerde het kerkgebouw in slechte staat. Nadat de restauratie van de kerk in 1999 klaar was kreeg Verschueren Orgelbouw in 2002 de opdracht voor de restauratie. Deze restauratie van dit bijzondere instrument werd uitgevoerd onder advies van Jan Boogaarts en Rudi van Straten.
Om de klank van het orgel te verbeteren is het instrument wat naar voren geplaatst. Plaatsing in de balustrade bleek te duur, maar de klaviatuur ging weer naar de achterzijde. De orgelkast is hersteld, geschilderd en verguld. Het pedaalklavier is vernieuwd. De windladen en de oude spaanbalg uit 1843 zijn gerestaureerd. Het pijpwerk, grotendeels uit de 17de en 18de eeuw, is hersteld en aangevuld.

Ook de bij het orgel horende heiligenbeelden keerden terug: Caecilia (bovenop midden), Willibrordus (rechtsboven), Lucia (linksboven), Mozes (rechtsonder) en Aaron (linksonder), beelden die in de achttiende eeuw zijn gesneden door Petrus Verhoeven. Ze zijn alle vijf misschien een erfenis van de oorspronkelijke locatie.


De middenveldenLinks en rechts aan de orgelkas zijn beeldjes van Aaron (links) en Mozes (rechts) gemonteerd.
Het is niet duidelijk wat deze twee figuren betekenen in relatie tot de geschiedenis van het instrument.

De status van kerk en orgel in 2017 en daarna.
Het is nog onduidelijk wat met deze kleine dorpskerk gaat gebeuren. Er mag vanuit het bisdom niet meer in worden geinvesteerd.
Dat betekent dat het orgel er blijft staan en de toekomst ervan onduidelijk is. Maar dat zal zeker niet ten goede komen aan dit historische instrument.
Of het orgel gaat ergens in opslag tot er een passende bestemming voor is.
Of het krijgt een plaats in de dichtsbije grote kerk: de Sint-Elisabethkerk in Grave.

De toekomst zal het leren.


Dispositie

Manuaal (CD-f''')

Holpijp 8' (C-fis hout, 1834),
Praestant 8' (discant vanaf e'),
Salicionaal 8' (CD-cis' gecombineerd met fluit 4', verder open), zeer oud.
Praestant 4', (CD-f'' in het front, verder op lade), 1759.
Fluit 4' (CD-c'' gedekt, verder open), zeer oud.
Octaaf 2', zeer oud.
Sifflet 1' (cis'''-f''' nieuw), 1759.
Cimbel II, 1759.
Trompet B/D 8', 1759.
Dulcian 4' (cis'''-f''' nieuw), 1864.


Aangehangen pedaal (CD-e).
Tacet.
Winddruk: 63 mm wk.
Toonhoogte: a' = 415 Hz.
Temperatuur: 1/8 komma.

'Het orgel in de H. Lambertuskerk Escharen'. Escharen, 2003.
Dit boekje kan besteld worden door € 9,- over te maken op rekening 9830.99.596 van Orgelstichting Lambertuskerk Escharen,
Burgemeester de Bourbonplein 4,
5364 PT Escharen,
onder vermelding van 'orgelboekje' en uw adresgegevens.
Concerten

Zaterdag 7 oktober 2017
Deze kerk was onderdeel van de najaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie.
Meer info over deze excursie: klik hier.
Muziek
Muziek van dit orgel staat op de cd Brabants Orgelrijkdom XXV.
Klik hier.
Orgelkring Land van Cuijk en Noord Limburg 'Gregorius van Dijk'

Concerten op dit orgel worden o.a. worden verzorgd door deze orgelkring. Klik hier voor meer informatie.

logo Brabantse orgelfederatie Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.