Kerkstraat 1
5611 GH Eindhoven

google/maps


De St.-Catharinakerk is toegewijd aan de H. Catharina van Alexandrië. De voorganger van het gebouw wordt voor het eerst genoemd in 1340.
Deze laatmiddeleeuwse kerk was het middelpunt van een katholieke gemeenschap van 3000 zielen. Na de vrede van Münster van 1648 kwam de kerk in protestantse handen.

De Sint-Catharinakerk op een gravure in 1738.

In 1810 kwam de St. Catharinakerk opnieuw in katholieke handen. De kerk verkeerde in slechte staat en was te klein voor de groeiende bevolking van Eindhoven. Restauraties waren te kostbaar en uitbreidingen zouden niet voldoende ruimte opleveren. In 1857 besloot het kerkbestuur over te gaan tot sloop van de kerk; een veel grotere, nieuwe kerk moest op dezelfde locatie verschijnen. Onder het huidige kerkplein liggen nog resten van de oude kerk. Het deel van de oude kerkcontouren dat buiten de huidige kerk valt is in het plaveisel zichtbaar gemaakt.
Ook zijn enkele aangetroffen grafresten onder glazen vloerplaten daar nu te zien.


Architect Pierre Cuypers ontwierp daarom de nieuwe neo-gotische kerk die in 1867 in gebruik werd genomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kerk tweemaal zwaar getroffen tijdens bombardementen. Het altaar-orgel werd daarbij vernietigd, terwijl het hoofdorgel grotendeels intact bleef maar wel te leiden had van weer en wind omdat grote delen van de gewelven waren ingestort. In de kerk zijn van de schade info-borden te bezichtigen. In 1947 kon de kerk weer in gebruik worden genomen.
De Catharinakerk is een rijksmonument en eigendom van de gemeente Eindhoven.

Gebrandschilderde ramen
De kerk bezit een groot aantal glas-in-loodramen van na de 2e wereldoorlog, die een bezichtiging meer dan waard zijn.
De ramen in het front van de kerk zijn van glazenier Pieter Wiegersma.
Charles Eyck vervaardigde de ronde roosvensters aan beide zijden van de dwarsbeuk en de ramen eronder, het Mariaraam naast het Maria-altaar, de zeven ramen in de kooromgang en de westelijke hoge ramen in de dwarsbeuken.
Hugo Brouwer tekende voor de vier ramen in de zuidelijke zijbeuk en de twee aansluitende in de zuidelijke dwarsbeuk, het St.-Jozefraam bij de St. Catharinakapel en de twee ramen in de noordelijke dwarsbeuk en de aansluitende vier ramen in de noordelijke zijbeuk, de hoge ramen boven het priesterkoor en de oostelijke hoge ramen van de dwarsbeuken.
De hoge ramen in het schip zijn van glazenier Toon Nynaber van Eyben.
De ramen in de St. Catharinakapel van Reymond Kimpe.Beiaard
Het carillon in de noordelijke toren is een van de grootsten van Nederland.

Het interieur
Op het priesterkoor is nog een deel te zien van het oude altaar met beelden van de HH Johannes Chrysostomus, Athanasius, Augustinus en Ambrosius.Hoog daarboven staan in nissen in de westelijke muur drie beelden: St. Catharina met rad en zwaard op de vertrapte keizer Maxentius, daarbij geflankeerd door twee engelen.
In de kerk staan zijaltaren met beelden van de H. Maria en St.-Jozef, die beide door Charles Eyck zijn vervaardigd. Van zijn hand zijn ook een geglazuurd Heilig Hartbeeld en een geglazuurd kruisbeeld.


In de zijkapel, die is toegewijd aan St.-Catharina, staat ook een beeld van haar. Deze kapel wordt onderhouden door de gelijknamige schuttersgilde, die er een kleine expositie heeft ingericht.
Verspreid over de kerk staan enkele beelden, waarvan die van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad van de kunstenares Joan Colette en St.-Catharina opvallen, beide achter in de kerk. In de noordelijke zijbeuk hangt een schilderij dat de aanbidding door de herders voorstelt. Dit werk wordt toegeschreven aan Abraham Bloemaert (1564-1651). De doopvont in de zuidelijke dwarsbeuk is van de 19de-eeuwse Belgische kunstenaar J.B. van Goof. Verder bezit de kerk nog een St.-Antoniusbeeld van Hendrik van der Geld, een Maria Goretti-altaar van Hugo Bouwers en een anonieme calvariegoep.


Nog een beeld van de heilige Catharina in de kerk. Zij wordt meestal afgebeeld met een gebroken rad (zie de beelden boven) omdat het rad brak bij haar foltering, maar ook wel met een zwaard terwijl zij keizer Maxentius, die haar terecht wilde stellen, vertrapt. Zij stierf door onthoofding, vandaar het zwaard. Meer overde heilige Catharina op wikipedia.

Rondkijken in de kerk.


Het Verschueren hoofdorgel (1936)

foto Wim van der Ros


Het huidige orgel is een van de grootste orgels in Nederland. Het bevat 5725 pijpen en beschikt over twee speeltafels: de hoofdspeeltafel met 4 manualen en pedaal en een kleine speeltafel voor de deur van de sacristie met 2 manualen en pedaal. Een bijzondere eigenschap van dit orgel was, dat beide orgels te bespelen waren vanaf beide speeltafels, weliswaar met enige beperkingen. Het hoofdorgel vanaf het koororgel, en omgekeerd. Indertijd is voor deze mogelijkheid gekozen. De nadelen van de absorberende materialen van de kerkmuren enz. werden zo ondervangen. Inmiddels is het door de restauratie en renovatie van 2017 (zie daar) met nieuwe technieken (waaronder glasvezel) mogelijk geworden om met een verplaatsbare speeltafel in de kerk, of middels de vaste , aangepaste speeltafel boven op de bulastrade, alle mogelijkheden van beide orgels, ook tegelijkertijd, uit te nutten. Een voor Nederland unieke situatie.

1936
Bij de bouw van het Verschueren-orgel in 1936 baseerde dr. W. Kerssemakers zich op de ideeën van de Orgelbewegung. Dat leverde een klanksamenstelling op van hoogliggende registers en romantische klanken. Ondanks het feit dat er vele grote (16' en 8') prestantpijpen werden opgesteld, is het roosvenster àchter het orgel nog goed zichtbaar. De meeste pijpen staan in twee grote nissen links en rechts van het orgelfront.
De drie beelden zijn nog afkomstig van het oude orgel van Delhaye uit 1836. Tijdens de tweede wereldoorlog raakte het orgel zwaar beschadigd door het bombardement op 6 december 1942. Daarbij werd het altaaorgel verwoest, maar het hoofdorgel bleef intact. Wel leed het onder de weersinvloeden door het weggeslagen deel van de gewelven in het koor. Tussen 1945 en 1950 werd het orgel door Verschueren hersteld, en uitgebreid met enkele stemmen, zodat er nu 76 registers waren. Het kreeg opusnummer 163. Het orgel was daarmee het grootste orgel van Nederland geworden, een status die het had tot 1973. Op 12 februari 1950 werd het in gebruik genomen met een bespeling door Hub. HouŽt.

1990
In 1990 was nieuw herstel dringend nodig. Er is een nieuwe speeltafel gemaakt, waarbij de electro-pneumatiek is vervangen door een moderne electronische speeltafel. Tevens is een 77ste stem geplaatst: een Subbas 32 (overigens gedeeltelijk akoustisch). Op 14 april 1991 is het hernieuwde orgel opnieuw in gebruik genomen met een bespeling door de vaste organist, Ruud Huijbregts, en gastorganiste Dorthy de Rooy, organiste van de Augustijnerkerk in Eindhoven. Ook nu werden de werkzaamheden door Verschueren uitgevoerd.Organist Ruud Huijbregts aan de oude speeltafel van het hoofdorge boven op de balustrade.

Revisie en modernisering in 2017
In de zomer van 2017 zijn de orgels gedeeltelijk gerestaureerd door de firma Klais Orgelbau uit Bonn. Adviseur Henk Kooiker heeft door het opdelen van de werkzaamheden in drie fasen en in 'zeldzaam goede samenwerking' met de gemeente Eindhoven (Manfred van Geenen), eigenaar van zowel kerk als het orgel, binnen een ingeperkt budget veel kunnen bewerkstelligen. In samenwerking met prof. dr. ir. Gerrit Kroesen (tevens beheerder van het Pels & Van Leeuwen-orgel in de TU Eindhoven) die de glasvezelverbinding tussen de orgels bedacht, Jan Orbons voor de sterkstroom en elektra en titularis en stadsorganist Ruud Huijbregts werd in de eerste fase met name de tractuur gemoderniseerd. De volledige tractuur in de kassen en de speeltafels werd vernieuwd. Ook de speeltafels zelf zijn geheel gerestaureerd. Hoofd- en altaarorgel zijn nu vanaf beide speeltafels volledig bespeelbaar en de verplaatsbare altaarorgelspeeltafel die beneden in de kerk staat, kan op meerdere plekken worden aangesloten. Laukhuffís Espressivo-systeem zorgt voor de meest geavanceerde aansturing die denkbaar is, waarbij aanraakschermen alle wenselijke informatie laten zien en een geavanceerde setter voor beide orgels beschikbaar is.

Het hoofdscherm.

In totaal 50 organisten kunnen via een eigen password registraties instellen voor de door hen te spelen werken, waarbij 9999 combinaties mogelijk zijn.De opgeslagen werken kunnen op naam en componist worden teruggevonden. De registerwippers bewegen mee met de registraties en kunnen daarddor eenvoudig ook handmatig worden bijgesteld. Het systeem heeft de mogelijkheid van MIDI-opname en weergave.
Door middel van druktoetsen kunnen de vijf verschillende 'werken' op een zelf gekozen klavier worden bespeeld.
De toonhoogte is zes halve tonen omhoog of omlaag te transponeren.

De toetsen van de hoofdspeeltafel werden gepolijst, de altaarspeeltafel kreeg geheel nieuwe klavieren. Verder werden onder meer alle ruim 4000 membranen vernieuwd, de 32í-registers verbeterd, wat pijpwerk dat in slechte staat was opgeknapt en worden de drie windmachines en de zwelinrichting nu elektronisch aangestuurd.

Op zaterdag 9 september 2017 waren er concerten door Henk Kooiker (werken van o.m. Guilain, Thalben-Ball, Nieland en BoŽllmann) en stadsorganist Ruud Huijbregts. Deze gaf 's middags het officiële introductieconcert met werken van Bach, Boëly, Wammes, Wagner en Guilmant. Bij beide concerten kwamen de nieuwe mogelijkheden van de gecombineerde orgels goed tot hun recht. Ook werden de orgels en het nieuwe tractuursysteem toegelicht en gedemonstreerd door Henk Kooiker.
Dispositie

Hoofdwerk (C-c4) Positief (C-c4) Zwelwerk (C-c4) Pedaal (C-g1)
Baarpijp 16'
Prestant 8'
Openfluit 8'
Bourdon 8'
Salicionaal 8'
Octaaf 4'
Gemshoorn 4'
Kwint 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur 4-6 st. 1 1/3'
Scherp 4-6 st. 1'
Sesquialter 2 st.
Bombarde 16'
Trompet 8'
Hoorn 4'
Kwintadeen 16'
Prestant 8'
Gemshoorn 8'
Holpijp 8'
Prestant 4'
Blokfluit 4'
Flageolet 2'
Terts 1 3/5'
Superkwint 1 1/3'
Mixtuur 3-4 st. 1'
Trompet 8'
Kromhoorn 8'
Tremolo
Bourdon 16'
Hoornprestant 8'
Roerfluit 8'
Viola di gamba 8'
Voix céleste 8'
Vioolprestant 4'
Dwarsfluit 4'
Nasard 2 2/3'
Doublette 2'
Terts 1 3/5'
Nachthoorn 1'
Cymbel 4 st. 2/3'
Progressio harm. 3-5
Dulciaan 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Regaal 4'
Tremolo
Subbas 32'
Prestantbas 16'
Contrabas 16'
Subbas 16'
Zachtbas 16'
Octaafbas 8'
Gemshoorn 8'
Gedektbas 8'
Koraalbas 4'
Zachtfluit 4'
Siffluit 2'
Mixtuur 4 st. 2'
Bombarde 32' (akoest.transm.)
Sordun 32'
Bazuin 16'
Bombarde 16' (van HW)
Trompet 8'
Klaroen 4'
Zink 2'

Laukhuff’s Espressivo-systeem op beide orgels.
Op beide speeltafels aanraakschermen die alle wenselijke informatie laten zien.
Geavanceerde setter met 9999 instellingen.

20 koppels, w.o. sub- en superkoppels.
16 vrije combinaties.
4x instelbaar automatisch pedaal.
4x generaal crescendo.
Tongwerkinstellers.
16 voetpistons.


Winddruk: 85-110 mm waterkolom
Stemming: gelijkzwevend; a1 = 440 Hz
Aantal pijpen: 5725.
Overzicht van het schip van de kerk vanaf het oude hoofdaltaar. Rechts het altaarorgel, achteraan op de tribune het hoofdorgel.


Het Verschueren-altaarorgel (1936-1947)

Dit orgel is een onderdeel van het hoofdorgel, zie de informatie aldaar. Het kan ook zelfstandig worden bespeeld. Het altaarorgel is ingebouwd boven de deur naar de sacrestie, links voor in de kooromgang.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd dit deel van het orgel verwoest door het bombardement op 6 december 1942 waarbij de gewelven in het koor grotendeels werden weggeslagen. Na de oorlog is het weer opnieuw gebouwd door Verschueren Orgelbouw.

foto Wim van der Ros

De dispositie altaar- of koororgel:

Onderwerk (C-c4) Bovenwerk (C-c4) Pedaal: (C-g1)
Prestant 8'
Spitsfluit 8'
Octaaf 4'
Blokfluit 4'
Mixtuur 3-4 st. 1 1/3'
Trompet 8'
Hoornprestant 8'
Koppelfluit 8'
Dulciana 8'
Nachthoorn 4'
Zwegel 2'
Terts 1 3/5'
Gemskwint 1 1/3'
Tremolo
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Koppelingen:
OW-Ped
BW-Ped
Ped+Ped 4'
OW+OW 4'
Alle werken van het hoofdorgel zijn te koppelen aan ieder van de twee klavieren.
Naast de 9.999 setter-combinaties (voor beide orgels) additioneel nog 9 te programmeren vaste combinaties en automatisch pianopedaal.
Zweltrede voor zwelwerk hoofdorgel.
4x generaal crescendo.


Info mede uit:
'Rond het orgel van de Sint Cathrien'
uitg. door Stichting "Vrienden van het Orgel",
Eindhoven, 1991.


Meer informatie over deze kerk en haar activiteiten is te vinden op www.stadskerksintcathrien.nlZaterdagmiddag concerten

In de centrale stadskerk St.Cathrien in Eindhoven worden al meer dan 10 jaar iedere zaterdagmiddag om 15.00 uur concerten gegeven. De diverse zaterdagen kennen hun eigen ‘klankkleur’:
1e zaterdag een vocaal-instrumentaal concert, op de 2e zaterdag wordt kamermuziek uitgevoerd, de 3e zaterdag kent een koorconcert en de 4e een orgelconcert.

Aanvang 15.00 uur, tenzij anders vermeld.
Toegang € 7,- (CJP houders en studenten vrij toegang), tenzij anders vermeld.


Hans Strootman, cultuurhistoricus en orgelkenner bij uitstek, verzorgt inmiddels al tien jaar voorafgaand aan een aantal orgelconcerten een inleiding. Aanvang 14.00 uur in een zaaltje van de sacristie, bereikbaar door de kerk, links in het midden. U wordt daar ontvangen met een kopje koffie/thee. Toegang gratis als onderdeel bij het concert van 15.00 uur.
Hij biedt een brede en boeiende inkijk in het leven en werk van de componist die in het betreffende concert centraal staat.
www.hansstrootmanlezingen.nl
Agenda orgelconcertenZaterdag 15 september 2018

Bevrijdingsconcert door Collegium Vocale Eindhoven (dirigent: Ruud Huijbregts) m.m.v. Gerard Habraken, orgel.
Werken van o.a. H. Andriessen (Te Deum en Fête-Dieu) en B. Britten (Festival Te Deum).Vrijdag 21 september 2018

Orgelfestival
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-
Openingsconcert van het Orgelfestival door Jan Hage (organist Dom Utrecht) met een ‘spectaculair’ programma.

Zaterdag 22 september 2018

Orgelfestival

Van 10.00 tot 12.00 uur.
Workshop door Jacob Lekkerkerker over de muzikale gebruiksmogelijkheden van de nieuwe Setzer, die bij de recente renovatie door Klais van het Verschueren-orgel werd aangebracht.
Voor iedereen toegankelijk.
Deelname workshop € 15,00, aanmelden t.z.t. via www.muziekindecathrien.nl

12.30 uur:
als afsluiting van de workshop een kort lunchconcert door Jacob Lekkerkerker.
Toegang gratis. 

15.00 uur:
concert door Collegium Instrumentale Eindhoven m.m.v. Ruud Huijbregts, orgel.
Muziek voor orgel en strijkers van o.a. Mozart en Haydn.
Toegang € 7,00.
Voorafgaand aan dit concert begint om 14.30 uur een kinderactiviteit met het DOE-orgel van de BOF.
De kinderen wonen het tweede gedeelte van het middagconcert bij.
Aanmelden t.z.t. via www.muziekindecathrien.nl.
Deelname gratis.


20.00 uur:
De Nacht van de Stadsorganisten. 

Drie Nederlandse stadsorganisten (Jan van de Laar, Geert Bierling en Ruud Huijbregts) brengen tijdens drie korte concerten een bont programma rond alle orgels van de Cathrien (behalve het Verschueren-orgel ook het kistorgel en het 'Don Bosco'-orgel), met in de pauze een drankje.
Toegang € 10,00.

Zondag 23 september 2018

Orgelfestival
Aanvang 15.00 uur.
Slotrecital door de Engelse organist Wayne Marshall, met wederom een ‘spectaculair’ programma.
Toegang € 15,00 (incl. consumptie)
Voorafgaand aan dit concert begint om 14.30 uur een kinderactiviteit met het DOE-orgel van de BOF.
De kinderen wonen het tweede gedeelte van het concert door Wayne Marshall bij.
Aanmelden t.z.t. via www.muziekindecathrien.nl.
Deelname gratis.


Zaterdag 27 oktober 2018
Tommy van Doorn, orgel (Boxtel)

14.00 uur: lezing vooraf door Hans Strootman.
‘Jeanne Demessieux, legendarisch en tragisch’
15.00 uur: Tommy van Doorn, organist van de St. Petrus Basiliek te Boxtel.


Zaterdag 24 november 2018
Kees van Houten, met Marjon Strijk, sopraan.

Programma:

1.    Praeludium en Fuga in e-moll             J.S. Bach (1685-1750)
      BWV 533

2.    Klaglied BuxWV 76                                D. Buxtehude (1637-1707)
       “Muss der Tod denn auch entbinden”          

3.    Recitatief en Lamento uit ‘Dido and Aeneas’
       “When I am laid in earth”                        H. Purcell (1659-1695)
   

4.    ‘Elf Choralvorspiele für die orgel’ opus 122         
                                                                          J. Brahms (1833-1897)
     -  ‘Mein Jesu, der du mich’
     -  ‘Herzliebster Jesu’
     -  ‘O Welt, ich muss dich lassen’
     -  ‘Herzlich tut mich erfreuen’
     -  ‘Schmücke dich, o liebe Seele,
     -  ‘O wie selig seid ihr doch ihr Frommen’
     -  ‘O Gott, du frommer Gott,’    
     -  ‘Es ist ein Ros entsprungen’
     -  ‘Herzlich tut mich verlangen’
     -  ‘Herzlich tut mich verlangen’
     -  ‘O Welt, ich muss dich lassen’

5.    ‘Magna res est amor’                             H. Andriessen (1892-1981)

6.    Deel 1  (tempo moderato)
       uit Sonate no. 4 in a-moll opus 98 no. 1 (1876)  
                                                                           J. G. Rheinberger (1839-1901)
        
(over ’Meine Seele erhebt den Herren’)

De sopraan Marjon Strijk studeerde solozang bij Jeanne Companjen en Eugenie Dietewig. Momenteel wordt zij gecoached door Elena Vink. Zij volgde masterclasses o.a. bij Michael Chance en Ulrich Eisenlohr.
Als soliste wordt zij veelvuldig gevraagd en haar repertoire omvat vele stijlperioden. Onlangs zong zij de indrukwekkende cyclus van H. Andriessen voor sopraan en orkest: “Miroir de Peine” en maakte zij indruk met haar rol als Anne Frank in het oratorium “Annelies” van James Witbourn.
Marjon werkte met vele dirigenten, o.a. Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra, Harry van der Kamp en Klaas Stok. Naast haar solo-optredens zingt Marjon Strijk als freelancer in verscheidene professionele ensembles. Sinds 2008 is zij vast verbonden aan het vermaarde solistenensemble Quink.
Marjon werkte mee aan verschillende cd-opnamen, zowel solistisch als met het genoemde ensemble Quink en het Brabants Muzyk Collegie. Ook in het theater heeft zij haar sporen verdiend o.a. met een productie van Theater Sonnevanck o.l.v. regisseur Flora Verbrugge.
Haar meest recente cd is een POP cd. Deze cd bevat 16 popsongs uit de jaren 70 tot heden, in prachtige bewerkingen voor orgel en sopraan. Samen met Henk Veldman (die ook de bewerkingen maakte) toert ze op dit moment door Nederland met 24 concerten.

Ten slotte richt Marjon zich graag op de liedkunst en werkt met verschillende organisten en pianisten.Zaterdag 22 december 2018
Wouter van der Wilt, orgel. 
Clavecimbel en orgel
3-daagse zomercursus 2018

Eindhoven - BelgiŽ: Peer en Kaulille- Best

Maandag 2 juli t/m woensdag 4 juli 2018

Docenten:
Ruud Huijbregts, orgel,

Joost Vermeiren (B), orgel en clavecimbel,

Gerard Habraken, orgel.

Deelnemers inschrijven vůór 15 me:i E-mail: g.habraken@on.nl 
Ook toegankelijk voor toehoorders.

Repertoire: geheel vrije keuze, gelieve rekening te houden met het karakter en (on)mogelijkheden van de diverse instrumenten (bij twijfel: overleg met uw docent!). Actieve deelnemers mogen voor iedere cursusdag een werk van maximaal 7 minuten opgeven. Organisten die ook de clavecimbelcursus willen volgen daarenboven nog een clavecimbelstuk van max. 4 minuten.
Suggestie cursus Kees van Houten: Bach en Brahms (Elf Choralvorspiele, opus 122), maar ook ander repertoire is welkom!

Meer info klik hier.

Inlichtingen:
G. Habraken
Treurenburgstraat 19
5613 EA Eindhoven
tel. 040-2439292  
E-mail: g.habraken@on.nl  

W.H.Vos
Wilg 28
5682 HA Best
tel. 0499-398631  

Stichting Kerkconcerten Eindhoven

De Stichting Kerkconcerten Eindhoven is voortgekomen uit een fusie tussen 2 stichtingen, waaronder de ‘Vrienden van het Orgel’. Op deze manier maken de maandelijkse orgelconcerten een vast onderdeel uit van een groter geheel. Vanaf het begin was duidelijk dat dit de bezoekers-aantallen ten goede kwam.

secretariaat: Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop
e-mail: f.a.van.mameren@iae.nl
telefoon 040 -28 551 37
banknummer 86 88 69 104, Eindhoven
gironummer 6494758, Eindhoven

Meer informatie over alle concerten is te vinden op www.collegiummusicumeindhoven.nl
logo Brabantse orgelfederatie Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.