Houtse Heuvel 12
4911 AW Den Hout


google/maps


Deze kerk staat op de nominatie om media 2016 gesloten te worden...

Er bestond in de 14e eeuw reeds een kapel in Den Hout, die behoorde bij een gasthuis en was gewijd aan Antonius Abt. Wellicht in 1336 door Willem van Duivenvoorde gesticht of door diens zoon in 1385. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het gasthuis verwoest en raakte de kapel in verval. De grond waarop gasthuis en kapel hebben gestaan werd in 1805 begraafplaats. Toen in 1787 Den Hout het recht kreeg om een zelfstandige parochie op te richten, werd er een schuurkerk gebouwd die onder bescherming werd gesteld van de H. Cornelius, de 'boerenheilige', die wordt aangeroepen bij veeziekten en stuipen.
Door de verering van de H. Cornelius werd Den Hout een bekende bedevaartplaats. In 1836 onderging de schuurkerk een flinke verbouwing. Het dak werd verhoogd en de kerk kreeg een toren met klokken, maar 40 jaar later bleek de kerk toch nog te klein.
In 1878 werd daarom de huidige Corneliuskerk gebouwd. De wijding van de nieuwe kerk vond plaats op 16 september 1878, de feestdag van de H. Cornelius.

De huidige kerk
De kerk is een van de eerste werken van architect Petrus Johannes (Piet) van Genk, de belangrijkste architect van kerken in het bisdom Breda aan het eind van de 19e eeuw. Van Genk ontwierp de kerk in een voor Nederland unieke neogotische stijl die sterk was beïnvloed door de Belgische neogotiek. Dezelfde stijl zou hij de rest van zijn carrière hanteren.
Bij de inwijding was slechts het noodzakelijkste aangebracht. De vele kunstwerken die de kerk nu rijk is, werden dankzij de gulheid van de parochianen in de eerste decennia die volgden op de inwijding aangebracht.
In 1904 werden aan de westzijde twee nieuwe kapellen aangebouwd.
De muurschilderingen van de kerk zijn van P.J.H.Cuypers en dateren uit 1908.

In de novemberdagen van 1944 werd de kerk zwaar getroffen door granaatvuur, waardoor toren, transept, priesterkoor en bijsacristie ernstig beschadigd raakten. Herstel volgde spoedig, maar de kerk bleef sober.

*

Afb.: doorzicht naar het koor en, rechts, de preekstoel met marmeren beeltenissen van Christus en apostelen.

**

Afb.: de duif onder de luifel van de preekstoel.

***

Afb.: het koor met kruisbeeld en glas-in-lood-ramen.

**

Afb.: hoofdaltaar

*


Afb.: detail communiebank met laatste avondmaal.

** Het Cornelius-zijaltaar.

Afb.: het H.Cornelius-zijaltaar met het beeld van de heilige erboven.
Opschriften van het altaar: 'H.Cornelius, bijzonder patroon van lichamelijke kwalen'
en 'Wij smeeken, o God, dat wij die tot de H.Cornelius onze toevlugt nemen, van stuipen, vallende ziekten en besmetheden verlost en bevrijd mogen worden'.
Op het retabel zijn in het midden en links twee tafrelen afgebeeld met zieken en mensen die zich smekend en biddend tot de heilige wenden.

De heilige Cornelius
Cornelius stamde uit een oud adellijk Romeins geslacht, dat der Cornelii. Hij werd in Rome geboren in het begin van de derde eeuw. Na de gewelddadige dood van paus Fabianus op 10 januari 250 als gevolg van de christenvervolgingen door keizer Decius bleef de pauselijke troon 15 maanden lang onbezet. Toen het wat rustiger werd, koos de Romeinse geestelijkheid in 251 Cornelius tot bisschop van Rome en dus tot paus. Cornelius had een gematigde houding tegenover afvallige christenen: de mensen die onder druk van de vervolgingen waren bezweken, maar daar spijt van hadden en weer terug wilden keren. Cornelius wilde dat toestaan mits ze boete gedaan hadden.
Die houding bracht hem in conflict met Novatianus, voor wie het ondenkbaar was dat de afgedwaalden weer in de kerk konden worden opgenomen. Deze Novatianus ging steeds verder: hij verklaarde dat de Kerk niet de macht had om voor dergelijke zonden of zelfs voor zonden als overspel absolutie te verlenen. Toen hij zichzelf als tegenpaus uitriep, werd hij van ketterij beschuldigd en geëxcommuniceerd.
De rust voor de christenen was van korte duur, want in 252 begon keizer Gallus een nieuwe christenvervolging. Paus Cornelius werd verbannen naar wat nu Civitavecchia heet, de huidige haven van Rome. Hier overleed hij in juni 253, volgens sommigen door onthoofding (vandaar het zwaard waar hij soms mee wordt afgebeeld). Officieel stierf hij door de ontberingen van zijn verbanning, vandaar de titel ‘martelaar’. Cornelius’ lichaam werd naar Rome gebracht en in de catacombe van Calixtus bijgezet.
Vanaf de vijftiende eeuw wordt Cornelius voorgesteld als paus met tiara en driedubbele kruisstaf. Zijn bijzonder attribuut is een hoorn ('cornu'), een associatie met zijn naam Cornelius. Hij wordt dan ook vereerd als beschermheilige van het hoornvee. Steun van hem wordt gevraagd tegen kinderstuipen, epilepsie (de Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen.
In Brabant wordt de heilige Cornelius ook Sint Knillis genoemd. Hij werd in de Middeleeuwen een echte volksheilige en de devotie voor hem raakte juist hier sterk verspreid. Cornelius behoorde tot de zogenaamde 'noodhelpers' bij ziekten en moeilijkheden. In het hertogdom Brabant waren er vier veeheiligen: Sint-Antonius (varkens), Sint-Quirinus (paarden) Sint-Hubertus (hondsdolheid) en Sint-Cornelius dus voor het gehoornde vee.
Bron: www.bhic.nl


Kerkvernieuwing
Halverwege de jaren '50 van de twintigste eeuw ontkwam de kerk niet aan de vernieuwingsdrift. Ze werd 'gezuiverd' van een aantal niet als modern ervaren zaken, waaronder de kruiswegstaties van F. van Beers, het retabel van het hoofdaltaar en de muurschilderingen. In 1987 heeft de kerk een volledige restauratie ondergaan, waarbij veel van het meubilair, het beeldhouwwerk en de geschilderde kruiswegstaties van Van Beers werden hersteld.

**

* Enkele van de kruiswegstaties van F. van Beers.

De orgelgeschiedenis

Het Derksen van Angeren-orgel 1847

In 1847 leverde Antonie Derksen van Angeren een nieuw orgel voor de vernieuwde schuurkerk in Den Hout. Het verving een oud klein orgel, dat in 1787 door Cornelis van Oeckelen was geleverd en in 1835 was gewijzigd door de gebroeders Franssen. In 1878 werd de oude schuilkerk vervangen door een nieuwe kerk. Het orgel werd overgeplaatst door Derksen van Angeren zelf, terwijl de firma Gebr. Ramakers uit Geleen een nieuwe neogotische kas maakte.
Het orgel is in 1912 afgebroken.

Dispositie

Manuaal  Pedaal

Bourdon 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Viola di Gamba 8' (discant)
Octaaf 4'
Fluit 4'
Quint 3'
Superoctaaf 2'
Flageolet 1'
Mixtuur III-IV sterk
Cornet V sterk
Bazuin 16' (bas)
Trompet 8'

Aangehangen

Speelhulpen: Tremulant, Ventil.
Toetstractuur en registertractuur mechanisch.
Windlade sleeplade.Het Franssen-orgel 1912

Het Derksen van Angeren-orgel werd na 1912 vervangen door een groot nieuw instrument van de firma Franssen.
Dit was een electrisch unit-orgel met acht grondstemmen waar 29 registers van werden afgeleid.Het Pels-orgel 1950
B
ernard Pels & Zn. - opus 256

Orgelfotos Janco Schout

In 1950 is een nieuw orgel in de kerk geplaatst door de firma Pels & Zn. uit Alkmaar. Adviseur bij de bouw was P.J.J. Oomen, organist van de kerk sinds 1929. Hij bespeelde het orgel ook bij de inwijding op 3 september 1950. In 1970 is het orgel gereviseerd. Dit instrument bleek rond 1989, na de restauratie van de kerk, ernstig vervuild te zijn. De firma Nijsse voerde schoonmaakwerkzaamheden uit, gecombineerd met restauratie van delen van het instrument. De dispositie en oorspronkelijke opbouw en tractuur bleef volledig ongewijzigd. Op 2 november 1991 werd het hernieuwde orgel weer in gebruik genomen.

*

Enkele pijpen van de Trompet 8' van het Hoofdwerk.

Dispositie

Hoofdwerk  C-g''' Zwelwerk Pedaal  C-f'

Prestant 8'
Salicionaal 8'
Bourdon 8'
Octaaf 4'
Quint 2 2/3'
Octaaf 2'
Mixtuur III-V sterk
Trompet 8'

Prestant 8'
Viola di Gamba 8'
Holpijp 8'
Prestant 4'
Blokfluit 4'
Nasard 2 2/3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Hobo 8'
Subbas 16'
Octaaf 8'
Gedekt 8' - unit
Koraalbas 4' - unit.

Koppelingen:
Hoofdwerk - Zwelwerk.
Hoofdwerk - Zwelwerk 16'.
Zwelwerk - Zwelwerk 16'.
Pedaal - Hoofdwerk.
Pedaal - Zwelwerk.

Speelhulpen:
Tremolo.
1 vrije combinatie.
5 vaste combinaties (p - mf - f - ff - tutti).
Automatisch pedaal.
Generaal crescendo.

Toetstractuur electropneumatisch.
Registertractuur electropneumatisch.
Windlade(n) kegelladen.


Pijpwerk

Enkele foto's van het binnenwerk van het orgel door Wout Kalkman:Boven: het stemmen van de tongwerken door organist Ton Stevens.

De geopende lamellen van de zwelkast van het zwelwerk. Enkele pijpen van de Hobo 8' zijn links zichtbaar.Het Pels-koororgel 1958
Bernard Pels & Zn. - opus 455

*

Het koororgel is afkomstig uit de Mariakerk in Oosterhout. Het is een unit-orgel met twee stamregisters, de Holpijp 8’ en Prestant 4’. Gebouwd door Pels & Zn. in 1958.
In 2004 werd het in Den Hout geplaatst.

Dispositie

Manuaal I C-g''' Manuaal II Pedaal  C-f'

Prestant 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Fluit 4',
Quint 2 2/3'
Oktaaf 2'

Prestant 8'
Holpijp 8'
Prestant 4'
Fluit 4'
Quint 2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Resultantbas 16'
Gedekt 8'
Fluit 4'

Toetstractuur electrisch.
Registertractuur Electrisch
Windlade(n) Unit-lade

Concerten
Zondag 26 juni 2016
Den Hout (Oosterhout), Corneliuskerk
Aanvang 12.00 uur.
Toegang gratis
Orgelsoap, aflevering 4.
Ton Stevens (orgel) en Cees Rijnders (verteller) presenteren onder auspiciën van Het Houts Twaalfuurtje het vierde (en mogelijk laatste?) deel van de enige, echte Houtse orgelsoap: Marieke gaat anti-kraak. Deze Orgelsoap speelt zich af op het fraaie Pels-orgel. Medio 2016 wordt deze kerk aan de eredienst onttrokken, maar wellicht kan Marieke nog iets verzinnen voor de toekomst van kerk en orgel?

Wilt u genieten van mooie orgelmuziek uit het lichtere genre, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit bijzondere orgelconcert.

Na afloop is er traditiegetrouw een kopje koffie in de kerk.

Orgelsoap 'Hout's Marieke'

Organist Ton Stevens uit Oosterhout en verteller Cees Rijnders uit Raamsdonksveer hebben door een 'Orgelsoap' op het fraaie Pels-orgel van de H. Corneliuskerk te Den Hout bedacht.
Dit idee ontstond omdat een van de Ludens-marktconcerten niet in de basiliek kan worden verzorgd omdat er in het weekend van Maria Hemelvaart op de markt bij de basiliek kermis is, met geluidoverlast in de kerk. Ton bedacht om uit te wijken naar Den Hout en dan een programma te brengen dat voor kinderen en volwassenen interessant is. Ook om het orgel wat van z’n imago als psalmenbegeleider af te helpen. Het werd een ‘orgelsoap’ waarbij Maria (Marieke) aan Cornelus (van de kerk) wordt gekoppeld. Het verhaal wordt vertelt en, zoals vroeger bij theatervoorstellingen, begeleid door het orgel.

*
Organist Ton Stevens (zittend voor de microfoon) verwelkomt de aanwezigen. Naast hem staand, Cees Rijnders, verteller.

Het eerste deel, waarin Cornelus probeerde om ‘oos Houts Marieke’ over te halen om met hem naar de Oosterhoutse kermis te gaan, werd in augustus 2013 uitgevoerd. Deel 2 volgde in januari 2014. Inspiratie voor de muziek vond organist Ton Stevens in mooie orgelmuziek uit het licht genre die is geschreven voor de kersttijd. Een fraai voorbeeld van een initiatief om met het orgel eens wat anders te doen dan het geven van een gewoon orgelconcert.
Het project is met groot succes onder auspicien van de Stichting Ludens gelanceerd en deel 2 is door de organisatie van 'Het Houts Twaalfuurtje' geadopteerd als opening van het concertseizoen in Den Hout.

Verslag van deel 1 en deel 2:

Deel 1

Hoe Houts Marieke met Cornelus naar de Oosterhoutse kermis ging

(tijdens het spreken van de verteller wordt steeds zacht de herkenningstune op het orgel gespeeld, afkomstig uit een Verset van Guilmant)Geluidsfragment


Opening
"Kende Oosterhout ooit Mooi Keetje, zo kent Den Hout Oos Marieke. Oos Marieke is het mooiste mokkel van het dorp en wordt begeerd door alle jongens (lees: boerenzonen) van Den Hout. In tegenstelling tot Mooi Keetje is echter Oos Marieke niet zo toegankelijk en al helemaal niet voor de buurtjongens. Cornelus is helemaal weg van Marieke en bezint op mogelijkheden om haar mee uit te vragen naar de Oosterhoutse kermis. Hij weet dat Marieke altijd op Maria Hemelvaart (16 augustus) naar de Hoogmis gaat i.v.m. het feest van haar naamgever. Cornelus heeft een plannetje bedacht om haar tijdens de mis te vragen om samen naar de kermis te gaan."

Tijdens de hoogmis

- L.Vierne – Cortège (uit drie improvisaties opgeschreven door M. Duruflé

"Cornelus heeft het op een accoordje gegooid met Toontje, de vaste organist van de Houtse kerk, om tijdens de hoogmis maar liefst driemaal een Ave Maria te spelen, waarbij Cornelus dan de mogelijkheid heeft om Marieke mee te vragen om naar de Oosterhoutse kermis te gaan. Dat lukt pas bij het derde Ave Maria (van Enrico Bossi, die Toontje op speciaal verzoek van Cornelus had ingestudeerd, omdat zijn vriend Walter Barendse, een groot muziekkenner en bekend Oosterhouts componist, hem had verteld dat alle vrouwtjes hiervoor vallen). Het spelen van drie Ave Maria’s in één mis kwam Toontje overigens op een ernstige reprimande te staan van pastor Kamps (ja, de zoon van de plaatselijke bakker), maar dat terzijde."

 1. Ave Maria – Guilmant
 2. Ave Maria – Bach/Gounod
 3. Ave Maria – Boss

"Toontje sluit de mis af 'geheel in stijl' met een mooi stukje kermismuziek: een Mars van Léfèbure-Wély. Met deze mooie uitsmijter nog in de oren fietsen Marieke en Cornelus naar de Oosterhoutse kermis. De muziek van de kermis is al van verre te horen."

- Marche van Léfèbure-Wély, naadloos gevolgd door Blaze-Away! (Marche-Two Step) van Abe Holzmann,

Op de kermis
"Op de kermis aangekomen wordt eerst de nostalgische kinderkermis op de Markt bezocht, omdat Marieke graag in de rups wil. Cornelus vindt dat bepaald geen straf, omdat hij in de rups wel mogelijkheden ziet voor een eerste lichamelijk contact. In de rups probeert Cornelus zo dicht mogelijk tegen Marieke aan te gaan zitten, de eerste vonk springt over en Marieke legt haar hand in die van Cornelus."

- Léfèbure-Wély, Romance sans paroles.

"Nadat de rups tot stilstand is gekomen, vraag Cornelus aan Marieke of zij zin heeft om te gaan dansen. Bij Café De Koppelpaarden staat namelijk een dansorgel en Cornelus staat bekend als de walskoning van Den Hout. Marieke zegt meteen “ja”, omdat ze weet dat Ivo, de marktkoopman, daar ook altijd kermis viert.  Als het met Cornelus niets zou worden, kan zij het altijd nog met Ivo aanleggen, op wie zij heimelijk al een tijdje een oogje heeft. De ouders van Marieke hebben het contact met Ivo altijd verboden, maar deze eigenzinnige, enigszins exentrieke marktkoopman, met zijn zigeunerbloed en mooie bruine ogen, heeft Marieke altijd enorm aangetrokken."

Dansen bij de Koppelpaarden
"Het geluk is met Cornelus want bij aankomst in De Koppelpaarden wordt er net een wals gespeeld, een mooie Engelse wals van Hans Uwe Hielscher. Marieke voelt als was in de handen van Cornelus, en zij merkt dat zijn verlangens hevig en oprecht zijn."

- Hielscher, Waltz

"Na dit korstondige moment van opperste geluk gaat Cornelus een drankje halen voor Marieke en zichzelf. Toevallig loopt Marieke juist op dat ogenblik Ivo tegen het lijf, die haar onmiddellijk meesleept naar de dansvloer om haar te vervoeren met zijn Zuid-Amerikaanse danskunsten."

- Léfèbure-Wély, Boléro de Concert

"Als Cornelus terugkomt van de bar, ziet hij Marieke in de handen van Ivo. Veel erger nog, hij ziet hoe Marieke bijna verdrinkt in de bruine ogen van Ivo en weet hoe laat het is!
Terug naar de kermis
Woedend om zoveel pech besluit Cornelus om onmiddellijk te vertrekken en terug te gaan naar de Oosterhoutse kermis. Om zijn verdriet te verdrinken, maakt een aantal tussenstops (Café De Kloek, Oud-Brabant, De Beurs)."

- E.Elgar, Salut d’amour

"Hoe zal dit aflopen? Zullen Cornelus en Marieke nog bij elkaar komen of valt Marieke definitief voor de charmes van marktkoopman Ivo? De kermis van het leven gaat onstuitbaar verder: Kijk en luister binnenkort verder naar Deel 2 (Marieke zwanger?).
Ondertussen draait  ook de Oosterhoutse kermis gewoon verder:"

- Léfèbure-Wély, Sortie

Evt. toegift:
- Prière à Notre Dame van Boëllmann.


Deel 2

Marieke zwanger?

*

De voorzitter van 'Het Houts Twaalfuurtje' heet iedereen welkom.

Inleiding
"Voor Marieke bleef het die avond niet bij dansen in De Koppelpaarden, want Ivo wist haar over te halen om de nacht door te brengen in zijn caravan die hij speciaal voor de kermis had neergezet op de Houtse boerderijcamping van de Fam. Pheninckx. S’Ochtends voelde Marieke zich toch enigszins ongemakkelijk toen zij naast Ivo wakker werd: zij kleedde zich snel aan en fietste zo snel mogelijk naar huis, waar zij haar vader en moeder aan het ontbijt aantrof en het hele verhaal opbiechtte.
Het daarop volgende weekend voelde Marieke zich bepaald niet lekker, zo misselijk als een kater. Zij zou toch niet zwanger zijn? Nee, niet van Ivo want zij hadden een condoom gebruikt, maar in het voorjaar was Marieke al eerder een nacht doorgebrand met Iwan, een jongen die zij had leren kennen na een 70/80/90-discoavond in discotheek Fever aan de Markt te Oosterhout.  Zij hadden wel een condoom gebruikt, maar die had het na een heftig liefdesspel begeven."

- Fever: Potpourri
 • It’s raining men (Shaffer/Jabara)
 • Mamma Mia: one last summer (ABBA)
 • Toujour d’amour (d’Agostino)
 • Spijt
  "Om het zekere voor het onzekere te nemen, ging Marieke de volgende dag meteen langs de apotheek om een zwangerschapstest te kopen: en ja hoor, 100% zwanger.  Marieke kon zich wel de haren uit haar mooie hoofd trekken, hoe kon ze nu zo stom geweest zijn. Zwanger, terwijl zij niet eens een kind wilde en zeker niet van die verschrikkelijke Iwan.
  Ook Cornelus was niet bepaald vrolijk wakker geworden: hij had een gigantische kater en daarbij spijt, dat hij niet een nieuwe poging had gedaan om Marieke zijn liefde te bekennen. Die Ivo, dat is toch geen man voor een net meisje zoals Marieke."

  - J.S. Bach “O Mensch bewein dein Sünde Gross”


  *

  Annunciatie

  "Wat te doen, zwanger en nog wel van een man met wie zij absoluut niet verder wilde. Wilde zij überhaupt wel een kind op haar jonge leeftijd? Marieke was ten einde raad en besloten om een paar dagen naar de Paulusabdij te gaan, bij de geloofsgemeenschap Chemin Neuf, om eens goed na te denken over de rest van haar leven. Wil zij een kind? Wil zij alleen verder of toch met Cornelus? Tijdens een nachtelijke gebedsstonde zag ze plotseling dat ze een sms-je van Cornelus  had gekregen: zullen we weer afspreken? Kort daarna hoorde ze een wonderlijke stem in de nacht die zei dat het soms beter is om zelf een verkeerde keuze te nemen dan een juiste keuze te volgen die anderen voor jou maken. Plotseling besefte Marieke wat zij eigenlijk wilde: het kind behouden en Cornelus als man en vader. Meteen belde ze Cornelus en zei: “Waar ben je, want ik kom er aan”!"

  - M.L. Takle: Meditation over d&a, naadloos gevolgd door Resolute Decision
  Resolute decision
  Sometimes it is more important
  Making a wrong choice that is yours
  Than making a right choice that others have made for you


  By letting others choose for you
  You are lined inside the uncertainty


  Choices made by yourself are the most important ones
  They develop your independence to make new choices
  And you learn from your choices to make the right choices

  Pril geluk/Op zoek naar een woning
  "Cornelus was gentlemen genoeg om Marieke even op te pikken bij de Paulusabdij: al in de auto stortte Marieke haar hart uit over de ongewilde zwangerschap en haar ware gevoelens jegens Cornelus. Cornelus stopte meteen de auto om Marieke lang in zijn armen te nemen. Thuisgekomen bij Cornelus volgde er een lange liefdesnacht en toen Marieke de volgende ochtend in de armen van Cornelus wakker werd, zei zij: “Bij jou wil ik nooit meer weg”.
  Maar waar zullen we dan gaan wonen? Vroegen Marieke en Cornelus zich af. Bij de ouders van Marieke was geen plaats en op de boerderij van de ouders van Cornelus leek Marieke ook geen optie. Ach, we vinden wel iets, zei Cornelus, al zou het wel fijn zijn als we snel iets in Den Hout kunnen vinden, wat niet te duur is en ik mijn schapen, konijnen en ezel mee zou kunnen nemen. Ja, en mijn kat, voegde Marieke toe.  Toen Cornelus datzelfde weekend naar zijn stamkroeg ging, Dorpsherberg Het Klösterke, kreeg hij een tip van kroegbazin Lucie de Hoogh: je moet eens hiernaast gaan kijken, want daar staat de ruimte van de kinderopvang leeg. Die is lekker groot, pas opgeknapt, en het weitje hierachter kun je waarschijnlijk ook wel gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan.
  Om de woonruimte knus en gezellig te maken, was Cornelus wel enige weken samen met zijn vader Joseph, de plaatselijke timmerman, aan het klussen, maar toen was er toch een fraai appartement met uiteraard naast een woonkamer, slaapkamer en keuken, een mooi, klein kinderkamertje. Van zijn vader had Cornelus bovendien een mooie houtkachel cadeau gekregen, zodat hij tijdens het gure, natte najaarsweer de woonkamer lekker warm kon stoken: “Nou, laat die baby nu maar komen”, was zijn standaardtekst telkens als hij weer een blokje hout op het vuur gooide."

  - J. Demessieux: Rorate Caeli

  Kerst/geboorte van Joshua
  "De Kerst brak aan en zoals gebruikelijk gingen Marieke en Cornelus naar de Nachtmis in de Houtse kerk, waar hun vriend Toontje, de vaste organist  van de Houtse kerk, zijn bekende Kerstklassiekers ten beste gaf. Juist bij de inzet van het gregoriaanse Puer natus est, voelde Marieke de eerste weeën opkomen. `Wij moeten naar huis`, fluisterde zij tegen Cornelus, `het gaat beginnen`."

  - Kees Schoonebeek, Puer natus est

  "Thuis gekomen belde Cornelus meteen de vroedvrouw, want de weeën kwamen steeds korter op elkaar. Gelukkig had de vroedvrouw niet ver te gaan, want zij had net een andere bevalling in de Vlindervallei achter de rug. `Het is een jongetje`, zei de vroedvrouw, enigszins overbodig want dat wisten Cornelus en Marieke al een maand of wat, `hebben jullie al een naam.` Jazeker, antwoordde Cornelus, we noemen hem Joshua, wat “God redt” betekent, dat lijkt ons wel een toepasselijke naam.
  Nou zei Cornelus, nadat hij de vroedvrouw had uitgelaten en Joshua lekker lag te slapen bij zijn moeder,  dan ga ik eerst maar eens even onze ouders bellen dat hun eerste kleinkind geboren is. Net toen hij de telefoon opnam, ging de deurbel. Wie zal dat nu toch zijn? Het bleken Cornelus’ vrienden Eric en Johan te zijn, die een kerstavond hadden georganiseerd voor de oud-KPJ-leden met familie.  Het kampvuur was echter voortijdig beëindigd door een fikse onweersbui. Nou dat hebben we nou nog nooit meegemaakt, onweer tijdens de kerstnacht. Toen we terugliepen, zagen we nog licht aan, en dachten we: “Het zal toch niet waar zijn”?"

  *

  Zo'n zeventig bezoekers van deel 2 luisteren aandachtig naar de verteller en de muziek.


  - Lefebure-Wely: Pastorale

  "Op derde kerstdag kon Cornelus Joshua pas aanmelden bij de Gemeente Oosterhout, omdat het gemeentehuis niet eerder open was. Nou dat is wel heel bijzonder, sprak de dame achter het loket, een kerstkindje. Juist op dat moment wandelde burgemeester Huisman binnen met de beide wethouders Marjan Janse-Witte en Carla Bode. Dat heb ik in mijn carrière nog niet eerder meegemaakt, sprak de burgemeester, als u dat goed vindt, komen de beide wethouders en ik zelf vanmiddag nog wel even langs om de gebruikelijke geschenken voor een nieuwe inwoner van de gemeente Oosterhout te overhandigen. Nou, zei Cornelus, ik denk dat Marieke en Joshua dat wel erg leuk zouden vinden.  Het adres is gemakkelijk te vinden: er is maar een herberg in Den Hout en daar wonen wij naast."

  - Dubois: Mars vd Driekoningen

  "Joshua was een dot van een baby met mooie bruine ogen, overdag sliep hij veel, maar s nachts kon hij wel de hele nacht huilen. Het enige wat dan hielp was dat Marieke Joshua in haar armen nam en een slaapliedje zong. Hoewel Cornelus zijn slaap goed kon gebruiken, vond hij het prachtig om naar de stem van Marieke, een oud-lid van de Oosterhoutse Nachtegalen, te luisteren."

  - M. Archer: Betlehem Lullaby

  Slot/Nieuwjaar
  "Zo vlogen de dagen voorbij: met zo een kleine baby was er niet echt tijd om uitgebreid Oud en Nieuw te vieren.  Marieke gaf borstvoeding: gelukkig had Cornelus een flesje van die lekkere Duitse, alcoholvrije Sekt ingeslagen, zodat zij toch samen het glas konden heffen op het nieuwe jaar.
  Voorlopig kon het geluk van Marieke en Cornelus niet op: maar is het normaal dat Joshua zoveel huilt en zoveel krampjes heeft? Moeten Joshua niet naar de dokter? Hij zal toch geen virus hebben?
  Kijk en luister binnenkort verder naar Deel 3 (Marieke verliest haar zoon?) van de enige echte Oosterhoutse orgel GTST!!!"

  - H.U. Hielscher: Champagne-Toccata

  Evt. toegift:
  - N. Ogden, We wish you a merry Christmas.


  *

  Ton Stevens neemt met zijn registranten het applaus in ontvangst.

  Tijdens de koffie na afloop is een ieder het er over eens dat dit een hele leuke aanleiding is om het orgel weer eens te horen. "Een verrassende vertelling van het kerstverhaal in regionale context, en passend gekoppeld aan de orgelmuziek. Zou meer moeten gebeuren, dit soort initiatieven"....
  Info

  Orgelinfo Piet Bron.
  Foto's Janco Schout Foto©jancoschout@solcon.nl
  m.u.v. foto's met rechtsonder een *: Wijtse Rodenburg 2014.