Fototentoonstelling 'Brabants Orgelrijkdom'

Etten-Leur, Raadzaal

Aanzet
Ter gelegenheid van de Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2006 in ’s-Hertogenbosch, is op initiatief van de VNPO, de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en –cultuur, en door zorg van een aantal vrijwilligers vanuit de Brabantse Orgelfederatie een fototentoonstelling ingericht. Deze fototentoonstelling, welke toen was opgesteld in de Hervormde Kerk in ’s-Hertogenbosch, trok op de betreffende dag ruim 1.000 bezoekers.

Doelstelling
Met deze fototentoonstelling wordt getracht een visuele indruk te geven van wat de provincie Noord-Brabant biedt aan orgelrijkdom. Op deze wijze kan aan bezoekers een breder beeld worden gegeven dan men doorgaans heeft over datgene wat Brabant aan orgelrijkdom bezit. De fototentoonstelling kan door leden van de Brabantse Orgelfederatie ingezet worden bij bijzondere gelegenheden en manifestaties, zoals “open dagen”, jubileumconcerten e.d.
Het is de bedoeling in de toekomst deze fototentoonstelling als een inventarisatie van de Brabantse Orgelrijkdom digitaal beschikbaar te hebben.

Opzet
In eerste opzet bevatte deze fototentoonstelling een 50-tal orgels en een totaal van ruim 80 foto’s. Bijschriften melden de bijzonderheden rondom bouw en eventuele restauratie(s) van het betreffende orgel. De foto’s zijn zoveel mogelijk gerangschikt in chronologische volgorde, respectievelijk op orgelmaker. De frontfoto’s zijn op het formaat A4.
Door inbreng van nieuwe foto’s door leden en orgelliefhebbers zal de fototentoonstelling verder uitgebreid worden. Getracht zal worden een zo compleet mogelijk beeld te geven van alle historische orgels in de provincie en een goede selectie van orgels gebouwd na 1900.

Aanlevering nieuwe foto’s
Indien u beschikt over goed fotomateriaal van orgels in Noord-Brabant, al dan niet in digitale vorm, wilt u dan contact opnemen met een van onderstaande personen. Zij kunnen zorg dragen voor opname van het betreffende orgel in de fototentoonstelling.

Gebruik fototentoonstelling
Wanneer uw orgelkring of concertcommissie voor een manifestatie de fototentoonstelling zou willen gebruiken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Wim van der Ros.