Nieuwsbrieven 2016-2017-2018.

Nieuwsbrief 53 --------------------------------

22 december 2018

Geachte nieuwsbriefabonnee,
vlak voor het einde van het jaar en de feestdagen een orgelgeluid van de BOF. Voor onderstaande vier mededelingen vragen we nog even uw aandacht.

Improvisatiefestival in mei
Zaterdag 18 mei 2019 organiseert de BOF samen met het Conservatorium Fontys in Tilburg een festival waarbij improviseren op een klassiek pijporgel centraal staat. De klankmogelijkheden van het orgel onderzoeken middels improviseren is het doel. Het festival is vooral bedoeld voor jeugd en jongeren en vindt plaats in de Fontys-Kapel in Tilburg.
Ochtendprogramma: Improviseren, de basis principes. Iedereen die een beetje kan spelen op een keyboard, piano of ander klavier is welkom. Speel je graag jazz op piano of Hammond-orgel dan is het interessant dat ook eens te proberen op een klassiek orgel. Na een korte uitleg hoe die werkt kan je direct aan de slag. Niet bang zijn om de toetsen in te drukken wanneer er geen bladmuziek op de lessenaar staat. Het orgel kan veel geluidjes laten horen van zingende vogeltjes tot stampende olifanten. We gaan het orgel op deze dag gebruiken voor eigentijdse muziek. Denk aan Pop, Rock, Jazz, etc. Actieve deelname aan het ochtendprogramma staat vooral open voor jongeren tot 15 jaar en de groep van 15 tot 20 jaar. Aarzel niet en meld je aan. Afhankelijk van de groep gaan we uitproberen welke klanken zo’n instrument kan laten horen. Bijvoorbeeld klanken bij een sprookje of natuurgeluiden. Het is vooral belangrijk dat je komt en dingen gaat uitproberen.
Middagprogramma: Improviseren verder ontwikkelen; aandacht voor harmonie en vormbesef. Na de kennismaking met het orgel gedurende de ochtend duiken we ’s middags in het diepe. Hoe kan je een beetje fantaseren of variaties maken op jouw favoriete melodie. Kan je die melodie ook omkeren, in een andere toonsoort spelen, of in een heel ander ritme? We proberen dan het improviseren verder te ontwikkelen. Met aandacht voor harmonie, ritme, vormbesef, klankkleuren etc. Welkom voor deelname: studenten van Fontys en volwassenen van buiten dit instituut. Ervaring met improvisatie is niet nodig. Deelname staat open voor alle niveau’s. Gebruik van het voetklavier (pedaal) is niet verplicht. Het wordt een inspirerende middag.
Aanmelden kan nu al: wil je zelf of kent u kinderen of jongeren die zouden willen meedoen aan het ochtend- en/of middagprogramma stuur dan een email naar info@brabantorgel.nl met naam, adres en telefoonnummer. Ook toehoorders zijn welkom bij dit evenement.
Meer informatie volgt later. Maar noteer ons Improvisatiefestival alvast op zaterdag 18 mei in uw agenda!

Sleeuwijk zoekt organist
Wegens vertrek van Henk van Andel is de Ontmoetingskerk van Sleeuwijk op zoek naar een vaste organist (M/V) met passie voor zijn of haar vak en hart voor de gemeente. Wij zijn een enthousiaste, goed zingende PKN-gemeente met veel jonge gezinnen. Er komen gemiddeld 350 kerkgangers per zondag naar de dienst. In de kerk staat een 19-stemmig Pels-orgel.
De organist
• heeft tenminste bevoegdheid II of een vergelijkbaar niveau
• voelt zich thuis in verschillende liturgische stijlen
• kan de gemeente begeleiden op orgel en piano
• is in staat om stukken uit het klassieke orgelrepertoire ten gehore te brengen
• ziet het samenwerken met muzikale leden van de gemeente als kans
• begeleidt 40 diensten per jaar.
Inschaling vindt plaats op grond van bevoegdheid, overeenkomstig de generale regeling voor de kerkmuziek. Op de website www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl vindt u een uitgebreider profiel van de gemeente en de organist die gezocht wordt. U kunt uw reacties vóór 31 januari richten aan l.j.oosterom@icloud.com

Nieuw orgel in de Antwerpse Norbertuskerk.
Zondag 21 oktober 2018 was het de gehele dag één groot orgelfeest in de Antwerpse Norbertuskerk. Daar vond de eerste presentatie plaats van een door de fa. Reil geplaatst orgel in Noord-Duitse/ Noord-Nederlandse stijl. Reil streefde naar het klank-idioom van Arp Schnitgers instrumenten. Het orgel is geplaatst in het noordertransept en is een waar pronkjuweel voor oor en oog. Het Nederlandse restauratie schildersbedrijf De Jongh zorgde met imitatie van Cuba-mahonie, bladgoud en Pruisisch blauw voor een weergaloos resultaat. Grote stimulator en initiatiefnemer bij dit alles was de titularis van de kerk: Emmanuel van Kerckhoven, die in de loop van de dag dan ook diverse malen de loftrompet toegezwaaid kreeg. In de ochtend werd tijdens een cantatedienst voor een stampvolle kerk Bachs cantate 'Wir danken Dir Gott' (BWV 29) op indrukwekkende wijze uitgevoerd, waarbij de muzikale leiding in handen was van Emmanuel van Kerckhoven, die ook op het nieuwe orgel de orgelpartij - met o.a. de zeer virtuoze sinfonia - voor zijn rekening nam. ’s Middags volgde een orgelconcert door Emmanuel van Kerckhoven met stijlvol en perfect uitgevoerde werken van Monnikendam, Buxtehude en Bach. Daarna volgde een kinderworkshop waarbij een Doe-orgel een hoofdrol vervulde; tevens gaf Emmanuel van Kerckhoven een uitgebreide toelichting op het nieuwe orgel. Aart Bergwerff sloot de feestelijkheden af met een concert 'Tangomuziek op orgel...hoe klinkt dat ?' waarbij zelfs bij enkele tango's door een duo gedanst werden. Al met al een zeer originele presentatie van een orgel, die gezien de massale opkomst, buitengewoon gewaardeerd werd.
Dit was slechts een 'eerste presentatie', er moeten nog enkele registers geplaatst en afgewerkt worden en dan volgt in 2019 het officiële inspelingsconcert.
Hoewel dit geen Noord-Brabant orgelnieuws is, maken wij hiervan toch graag melding. Emmanuel van Kerckhoven is zijdelings betrokken bij de Brabantse Orgelfederatie. Jaarlijks verspreidt hij een groot aantal exemplaren van ons magazine Brabants Orgelrijkdom in Kalmthout e.o. (diverse kerken, muziekacademies) en in diverse kerken in Antwerpen. De BOF feliciteert de Antwerpse Norbertus geloofsgemeenschap en Emmanuel van Kerckhoven met deze prachtige aanwinst!!!

Nieuwe onderwerpen op www.brabantorgel.nl.

Wij breiden onze website permanent uit met nieuwe informatie en afbeeldingen. U kunt eenvoudig op de hoogte blijven van wat er nieuw geplaatst is als u op onze homepage klikt op de knop ‘website actueel’. Dan ziet u welke orgels, partituren, organisten, componisten, enz. enz. onlangs zijn toegevoegd. De moeite waard om af en toe eens te kijken!

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een mooi nieuw orgeljaar 2019.

Nieuwsbrief 52 --------------------------------

21 september 2018

Geachte nieuwsbriefabonnee.
Op zaterdagmiddag 29 september a.s. vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats in de Sint-Petruskerk in Hilvarenbeek. Dan zullen onderscheidingen worden uitgereikt aan de organist Ad van Sleuwen en de componist Daan Manneke. Beide Brabanders hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Franse muziek en cultuur en zijn daarvoor door de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met respectievelijk de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) en de zilveren medaille (Médaille d’Argent). Zij zijn dit jaar de enige Nederlanders die door de Société Académique zijn onderscheiden.

U wordt uitgenodigd bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze begint om 16.00 uur in de Sint-Petruskerk te Hilvarenbeek. De kerk is open vanaf 15.30 uur. Na een welkom door Pastoor Steven Barberien zal Susanna Veerman, gedelegeerde van de Société Académique in Nederland, de beide musici de officiele oorkonde overhandigen. Het geheel wordt omlijst met een concert door Ad van Sleuwen (orgel) m.m.v. de Schola van de Petruskerk en het Ensemble Venti Musicali. Dan zal ook het door Daan Manneke speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde Ordre (petit Hommage à Marin Marais) als première worden uitgevoerd. Na afloop heeft u de gelegenheid, onder het genot van een drankje, de onderscheiden heren te feliciteren.

Ad van Sleuwen is adviseur van de Brabantse Orgelfederatie.

Nieuwsbrief 51 --------------------------------

8 juli 2018

Geachte nieuwsbriefabonnee.
het is al weer ruim een half jaar geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving… We willen u niet overvoeren. In dit zomerseizoen waarin weer heel veel concerten te bezoeken zijn (zie daarvoor onze agenda op de site) willen we nu even twee onderwerpen onder uw aandacht brengen.

1. De BOF organiseert een improvisatiefestival in mei 2019.
Dit voorjaar organiseerde de Brabantse Orgelfederatie het Festival Nieuwe Muziek. Toehoorders en deelnemers maakten daar kennis met interessante en heel mooie nieuwe composities. Ongelooflijk soms en onverwacht hoeveel creativiteit muziek kan losmaken. Het stimuleren van creativiteit ligt de Orgelfederatie nauw aan het hart. Ook bij het improviseren speelt het ontwikkelen van de fantasie een grote rol. Een speler maakt aan het klavier een nieuw werk. Zoiets heeft natuurlijk een kop en een staart. Soms ook een langzaam middendeel met meer het karakter van een overdenking. Behalve een vrije improvisatie kan een nieuw werk volgens richtlijnen van een fuga, een suite, een feestelijke mars of een blues gespeeld worden. In de lichte muziek is fantaseren en improviseren op een ‘standard' of model heel gebruikelijk.
Ook dat laatste wil de orgelfederatie graag gaan beleven.
U krijgt van ons nu reeds deze voorinformatie: De Brabantse Orgelfederatie is voornemens volgend jaar een 'brede dag improvisatie’ te organiseren. Voorlopig staat deze dag gepland in de meimaand 2019. Deelnemers improvisatie gaan spelen op een klassiek pijporgel. Het gebruik van het pedaal ofwel voetklavier is niet verplicht. Iedereen die kan improviseren op keyboard, piano of klavecimbel wordt nu uitgedaagd dat ook eens te proberen op een echt pijporgel. Ook een beetje jazzy spel lijkt ons heel verfrissend en we kijken er naar uit om de deelnemers te horen spelen. Spannend wordt het zeker.
Interesse om mee te doen? Stuur een mailtje naar info@brabantorgel.nl en meld je nu al aan als belangstellende. We nemen na de zomer contact met je op. Midden september verwachten we iedereen meer informatie te kunnen geven zodat er ruim tijd is om te kunnen voorbereiden. We zijn benieuwd naar de aanmeldingen. René Bouman, Coördinator van het improvisatiefestival. Ad van Sleuwen, muzikaal adviseur.

2. Oproep achterhalen muziek van Mathieu Dijker: Canzona Quercumontana

In 1966 werd het Vermeulen-orgel vanuit de Hofkerk in Bergeijk overgeplaatst naar de nieuwe kerk (bidfabriek). Dat orgel werd in mei van dat jaar ingespeeld door Mathieu Dijker, toen nog pater Assumptionist. Op het programma stond een van zijn eigen composities: Canzona Quercumontana. Hierin schuilt de naam Bergeijk (Quercus = eik. mons = berg). Zou iemand van onze orgelvrienden weten hoe ik aan dit werk kan komen of waar het zich bevindt?
Met orgelgroet in MAJEUR, Johan Biemans

Nieuwsbrief 50 --------------------------------

10 oktober 2017

Geachte nieuwsbriefabonnee.
Beste nieuwsbriefabonnee,
het is al weer meer dan een half jaar geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving… We willen u ook niet overvoeren. Toch nu hierbij vier onderwerpen die we nu onder uw aandacht willen brengen. Deze nieuwsbrief gaat naar onze BOF leden en belangstellenden die zich ingeschreven hebben als nieuwsbrief-abonnee. Uitschrijven? Even een berichtje aan info@brabantorgel.nl.

1. Brabantse Composities voor orgel ???
Over de Brabantse orgels raken we maar niet uitgepraat en dat is maar goed ook. Het is een formidabel cultuurbezit. Maar hoe zit het eigenlijk met al die composities voor deze prachtige instrumenten? We zouden de vraag niet stellen als we het antwoord hadden. Het zou fijn zijn wanneer u eens meedenkt en meekijkt naar oude en bestaande composities die voor orgel zijn geschreven door Brabantse organisten. Wellicht ligt er ergens nog materiaal in handschrift of in een oude druk, bij u op zolder of in de kerk waar u komt.
Natuurlijk start deze zoektocht niet helemaal blanco. We kennen heel wat namen van muzikale Brabanders uit de boeken van Hein Zomerdijk (Muziekleven in Noord Brabant; 1982) en ook door uitgaven als Het Nederlands Orgelalbum (Mosmans; 1905). Toch hebben we relatief weinig in handen. De Brabantse Orgelfederatie rekent op uw medewerking bij deze zoektocht. Resultaten worden gepubliceerd en bruikbare composities zullen via mail en PDF beschikbaar komen. Dat is het plan.
Helpt u mee dit onbekende cultuurbezit te herontdekken? U kunt uw ontdekking melden met een mailtje naar info@brabantorgel.nl. Wanneer u uw telefoonnummer erbij zet nemen wij contact met u op.
Met muzikale groet, namens de BOF, René Bouman en Ad van Sleuwen

2. Nieuwe Brabantse Composities voor orgel !!!
Naast de hierboven vermelde zoektocht naar oude en bestaande orgelcomposities organiseert de BOF op 14 april volgend jaar in Boxtel haar derde Festival Nieuwe Muziek waar juist nieuwe composities van Brabantse componisten en musici worden gevraagd. Zie voor meer informatie hierover bijgaand document.

3. Open Kerkendag 26 november 2017
Op zondag 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Dit is een nieuw initiatief van de 'Brabantse Hoeders'. Het streven is dat op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie zijn geopend voor het publiek met als doel de bewustwording van het bijzondere cultureel erfgoed. Veel van de kerken zullen in de komende jaren leeg komen te staan en er zullen andere bestemmingen voor gezocht moeten worden. Daar wordt aandacht voor gevraagd.
Er hebben zich al tientallen kerken aangemeld voor deelname. Is uw kerk ook open op deze dag? Dan kunnen de betreffende BOF leden wellicht iets doen met het orgel. Uitleg, bezoek, korte bespelingen, alles is welkom. Want, het streven is niet alleen dat alle kerken zijn geopend, maar dat er ook culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, orgelbespelingen etc.
Verder is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Help deze dag tot een groot succes te maken en meldt u aan. Vul het aanmeldformulier op http://www.openkerkenbrabant.nl in en dan nemen zij contact met u op. Daar is ook veel meer informatie te vinden en staat al een lijst met deelnemende kerken.
De Brabantse Orgelfederatie steunt van harte dit initiatief en hoopt dat veel leden iets om en bij 'hun orgel(s)' organiseren, of zelfs de kerk openen als die zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de Open Kerkendag. Als u zich aansluit bij de open Kerkendag, dan horen wij dat graag van u zodat we het ook op onze site en Facebook-pagiina kunnen vermelden. info@brabantorgel.nl

4. Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, Schijndel
De BOF ontving onderstaand bericht van oprichting:
Beste mensen, Wij willen u graag op de hoogte brengen van het heuglijke feit dat sinds 11 september 2017 de oprichting van de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk een feit is! De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smitsorgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Namens het bestuur:
Tommy van Doorn - voorzitter;
Jan Buil- secretaris/penningmeester;
Peter Aarssen - lid;
Norbert Bartelsman - lid;
José Korsten-van Raaij - lid.
De stichting is ingeschreven in de K.v.K. te Utrecht onder nummer 69581894.

Nieuwsbrief 49 --------------------------------

11 maart 2017

Geachte nieuwsbriefabonnee.

De BOF 10 jaar
Onze federatie bestaat dit jaar 10 jaar. De leden hebben reeds een uitnodiging voor de eerstvolgende jaarvergadering ontvangen, maar ook niet-leden zijn welkom. Meldt u in dat geval even uw komst.

Algemene Leden-voorjaarsvergadering
Op zaterdag 8 april 2017 zal 's morgens vanaf 10.00 uur de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in de Sint Jozef- of Heuvelsekerk van Tilburg worden gehouden. Het conceptverslag van de vergadering van eind vorig jaar is op onze website te lezen.

Presentatie jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2017’
Aansluitend op de ALV van 11.00 – 12.00 uur:
Presentatie jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2017' en ‘jubileumconcert’
* Welkom door pastoor Jan van Noorwegen.
* 'Brabantse Orgelfederatie 10 jaar' door onze voorzitter Frank Petter.
* Presentatie van ons extra dikke jubileumjaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2017' door Frank Petter.
* Overhandiging van het eerste exemplaar aan de heer Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar staats- en bestuursrecht en voormalig politicus.
* Toelichting op en korte demonstratie van het Doe-orgel dat scholieren tijdens de ALV hebben gebouwd.
* Jubileumconcert door studenten van het Fontys-conservatorium op de beide orgels (Smits, 1874 en Loret, 1859).

Na het jubileumconcert vindt de distributie plaats van de jaarmagazines. Leden en belangstellenden kunnen dozen meenemen voor hun orgelkring en VVV’s in hun regio.

Minisymposium over orgelbouw
Hierbij stuur ik een persbericht/uitnodiging m.b.t. een minisymposium over orgelbouw onder de titel Nieuwe ontwikkelingen in de Orgelbouw? Het wordt gehouden op zaterdagmiddag 1 april 2017 in de Bethelkerk in Bodegraven. Wilt u deze uitnodiging verspreiden/publiceren via de (social) media die u(w organisatie) gebruikt, zo nodig doorzenden aan andere evt. geïnteresseerden?
Bij voorbaat hartelijk dank. namens de afdeling Zuid-Holland Noord van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jan van der Spek, secretaris

Bestemming voor orgel gezocht.
Het gaat om een fraai orgel dat binnenkort beschikbaar komt, omdat de zusters Franciscanessen Alles voor Allen hun klooster gaan verlaten. Ze willen graag, dat het orgel ergens anders weer kan gaan functioneren en daarom probeer ik het bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Het orgel is uitstekend geschikt als begeleidingsinstrument voor koren, voor kleine concerten en in kleinere kerken voor de samenzang. Het is een zeer fraai en gaaf exemplaar van een orgelbouwstijl die steeds meer gewaardeerd gaat worden, het zgn. compromis-orgel, uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Hopelijk kunt u bijdragen aan het bekend maken van dit orgel! Zie bijgevoegde brief voor alle informatie.
Met vriendelijke groeten, Monique Tonino

Concert met mezzo
Graag zouden we eens een keer mee willen doen aan één van de concerten. We hebben een ruime ervaring op dat gebied. Als het mogelijk is bijv. op een zaterdagmiddag of zondag middag.. Het is fijn als er een vergoeding tegenover staat maar dat is voor ons geen noodzaak. Op meerdere plaatsen werken we, of hebben we belangeloos meegewerkt, als er geen budget was. Wij bieden een combinatie concert, wat inhoudt; orgelwerken afgewisseld met zangstukken. Aan het publiek merken we dat het goed ontvangen wordt. Boeiende korte orgelwerken, meestal in Barokstijl. Hoewel Romantisch ook niet wordt gemeden. De zang kan variëren van Licht Klassiek tot Musical of Opera-aria’s.
Met vriendelijke groet: Aart en Helma Kot, Bruinisse tel 06-11291103

Nieuwsbrief 48 --------------------------------

12 april 2016

Geachte nieuwsbriefabonnee,

drie onderwerpen in deze nieuwsbrief, waaronder een uniek kortingsaanbod van het Muziekgebouw Eindhoven...

1. ALV op zaterdag 16 april 2016
Zaterdag wordt de algemene voorjaarsledenvergadering gehouden in Tilburg. U bent geen lid, maar wel geïnteresseerde omdat u op deze nieuwsbrief hebt ingeschreven. U bent overigens van harte welkom bij de vergadering, mits u zich even aanmeldt via een reply op deze mail.
Aansluitend op de vergadering, die om 10.00 uur start, is er een concert op het nieuwe orgel van de kapel in Het Cenakel. Hierbij wordt het eerste exemplaar van het nieuwe magazine Brabants Orgelrijkdom 2016 aan de burgemeester van Tilburg overhandigd.
Daarna vindt de verspreiding van de magazines in Noord-Brabant plaats. Vanaf dan kunt u ze bij concerten en in veel VVV's afhalen of via onze website bestellen.

2. 50% korting voor BOF-nieuwsbriefabonnees op een kaartje voor het concert van de excentrieke organist Cameron Carpenter en het ORF Radio-Symphonieorchester Wien in het Muziekcentrum Eindhoven!
Op donderdag 28 april in het Muziekgebouw Eindhoven. Aanvang 20.15 uur. Voorafgaand aan het concert is er om 19.30 uur een gratis inleiding door Floris Kortie, bekend van Podium Witteman over de trends in de klassieke muziekwereld.
Bekijk vooral het filmpje op youtube https://www.youtube.com/watch?v=5r8B_nyy-kU
Programma:
Dvorák - De Middagheks opus 107
Rachmaninov/Carpenter - Paganini-variaties
Schumann - Symfonie nr 4
Dat orgelmuziek brutaal, swingend en virtuoos kan zijn, verwacht u misschien niet meteen. Het orgel is voor velen verbonden aan kerk en kerkmuziek. En misschien aan Bach en oude muziek. Lang was dat ook zo. Maar deze Amerikaanse organist Cameron Carpenter, een jonge dertiger, is inmiddels de ‘meest controversiële organist ter wereld’. Hij vindt het geen probleem om pop en klassiek te combineren, of om met onmogelijk geachte orgelbewerkingen te komen. Zo speelt deze muziekondernemer pur sang met het jongste en minst traditionele Weense orkest de spectaculaire Paganini-variaties van Rachmaninov. Een werk dat gemaakt leek voor de piano, maar dat onder handen van Carpenter even vanzelfsprekend op zijn eigen indrukwekkende orgel klinkt. De Weners omringen deze vonk van virtuositeit met de meeslepende negentiende-eeuwse droomklanken van Antonin Dvorák en Robert Schumann. Een concert dat leert hoe passie en durf een ogenschijnlijk conventioneel programma opeens bijzonder en niet te missen kunnen maken.
De verrichtingen van de Cameron Carpenter zullen op een groot scherm te volgen zijn.
Actievoorwaarden:
* de korting van 50% is geldig op tweede rangs (€ 35,00) en derde rangs (€ 28,00) kaarten. De prijs is exclusief reserveringskosten van € 1,50
* kaarten bestellen kan via de website via de volgende link: https://www.muziekgebouweindhoven.nl/concerten/radio-sinfonie-orchester-wien/28-04-2016-20-15/ of telefonisch: 040 24 42 020
* zorg ervoor dat u een account heeft en bent ingelogd.
* zodra u uw stoelkeuze heeft uitgezocht en het kaartje in het winkelmandje is beland, dient u de actiecode in te voeren.
* de actiecode = orgel * de korting wordt dan verrekend.

3. Alice Gort-Switynk en Mozart, beschikbaar voor concerten...
Mijn naam is Alice Gort-Switynk en naast blokfluitist ben ik klassiek zangeres (sopraan). Ik treed met diverse ensembles op en in verschillende combinaties. Graag zou ik optreden in de serie die u organiseert. Is er nog een mogelijkheid om een van onderstaand programma op te nemen in de serie? Mozart in Nederland In 2015 is het 250 jaar geleden dat Wolfgang Amadeus Mozart in Den Haag is geweest. Het programma voor orgel en klassiek zang/blokfluiten staat daarom in het teken van deze componist. Naast vele orgelwerken in de sfeer van Mozart, hoort u de aria "Ach ich fühl's" uit de opera Die Zauberflöte. Voor blokfluit en orgel staat een bewerking van het bekende Adagio uit het klarinetconcert KV. 622 op het programma en als afsluiting uit Mozart's motet Exsultate Jubilate het "Tu virginum corona" en zijn beroemde "Alleluia".
Door: Ensemble Orzo e Verde, Alice Gort-Switynk klassiek zang (sopraan) / blokfluiten en Aarnoud de Groen orgel.
Contact via: Alice Gort-Switynk alice.switynk(at)gmail.com


Terug naar nieuwsbrieven overzicht