Nieuwsbrieven 2015.


Nieuwsbrief 47 --------------------------------

16 oktober 2015

Geachte nieuwsbrieflezer

1. Presentatie De Crane-orgel en workshop over middentoonstemming op zaterdag 24 oktober in Waspik.
Eind mei dit jaar werd het recent gerestaureerde De Crane-orgel in Waspik opgeleverd. Daarbij kreeg het zijn middentoonstemming terug. Veel organisten en orgelliefhebbers hebben nog een zekere ‘koudwatervrees’: hoe ga je om met deze in Nederland nog tot in de 19e eeuw toegepaste stemming? Reden om in Waspik op zaterdag 24 oktober a.s. een middagworkshop te organiseren.
Presentatie De Crane-orgel
Allereerst zal orgelmaker Hans van Rossum, die de restauratie van dit orgel uitvoerde, in samenspel met orgeladviseur Peter van Dijk het orgel presenteren en de restauratie kort toelichten.
workshop middentoonstemming
Vervolgens zullen Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma nader ingaan op de middentoonstemming zelf, het gebruik van bepaalde toonsoorten en samenklanken, en het eventueel gewenste transponeren van liederen naar andere toonsoorten. Zij zullen daarbij ook gebruik maken van het Liedboek voor de Kerken (2013). Klankvoorbeelden zullen dit alles verduidelijken. Er zal een (ook digitaal verkrijgbaar) bundeltje beschikbaar zijn met getransponeerde liedzettingen.
Voor organisten èn orgelliefhebbers
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor organisten, maar ook voor orgelliefhebbers.

De presentatie start om 13.30 uur met aansluitend de workshop. De bijeenkomst zal om uiterlijk 16.30 uur worden afgesloten met een orgelbespeling. Halverwege is er een (koffie)pauze. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de dekking van de kosten. Graag aanmelden Voor de organisatie van deze workshop wordt samengewerkt met de Brabantse Orgelfederatie. Wanneer u wilt deelnemen aan deze middag vragen wij u dit te mailen aan excursie[at]brabantorgel.nl zodat wij weten op hoeveel deelnemers gerekend kan worden.

2. Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november met Bätz-presentatie….

Zaterdag 21 november wordt om 10.00 uur in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar gehouden. De leden van de BOF krijgen daar t.z.t. de stukken voor toegestuurd.
Aansluitend aan de vergadering zal een presentatie worden gegeven van het dan juist in gebruik genomen gerestaureerde Bätz-orgel aldaar door Jamie de Goei, organist van de kerk, en Peter van Rumpt, orgelbouwer Pels & Van Leeuwen, waarbij Jamie een bespeling zal verzorgen van ongeveer een halfuur…
Dit orgel is al tijdens de restauratie bekeken bij de excursie van j.l. 10 oktober (zie foto Fred Mellink) , maar nu is het weer in oude luister beschikbaar en kunnen de aanwezige leden er na de vergadering van genieten.
Ook niet-leden zijn welkom bij vergadering en presentatie, mits men zich van te voren even aanmeldt via dit e-mailadres.

Nieuwsbrief 46 --------------------------------

15 mei 2015

Geachte nieuwsbrieflezer

Brabants Orgelrijkdom 2015
Het nieuwe magazine is per 18 april uit en in grote getale ter verspreiding bij de concerten en plaatselijke VVV's meegenomen door verschillende leden van de Brabantse Orgelfederatie die bij de laatste Algemene Ledenvergadering in Diessen aanwezig waren. We kwamen zelfs dozen te kort…. Losse exemplaren (ook van voorgaande jaren) kunnen altijd via onze site tegen verzendkosten besteld worden. Inmiddels zijn de meeste Brabantse VVV's, die bereid zijn onze magazines in de schappen (of onder de toonbank) te leggen, voorzien…

De eerste excursie van de BOF in 2015.
De 'voorjaars'-excursie staat gepland voor zaterdag 13 juni a.s. We bezoeken dan: - Fijnaart, Dorpskerk, Rogier 1877, nieuwbouw Verschueren 1979 in stijl Rogier met pijpwerk Rogier - Fijnaart, Ontmoetingskerk, Witte 1872 in kas van Dekker 1914 - Oudenbosch, Kapel van Saint Louis, Van den Bijlaardt 1894 - Oudenbosch, Prot. Kerk, Knipscheer 1850 (met binnenwerk uit ca 1770) - Oudenbosch, Basiliek, König 1772, Stevens 1893 Meer info op onze website en in het magazine.

Zomercursus 2015 Eindhoven
De jaarlijkse Orgel- en Clavecimbel-zomercursus door Collegium Musicum Eindhoven heeft dit jaar als thema: 'orgel- en clavecimbelwerken van de familie Bach'. Docenten: Kees van Houten (J.S. Bach), Ruud Huijbregts (clavecimbel), Joost Vermeiren (C.Ph. E. Bach) en Gerard Habraken (W.Fr. Bach e.a.). Locaties: Catharinakerk, Eindhoven. De Regenboog, Nuenen. H. Hartkerk, Vught. De cursus is bestemd voor amateur-organisten en clavecinisten. Men kan ook meedoen als toehoorder. Het is mogelijk per dag in te schrijven. Meer info via onze website.

Restauratie Bätz-orgel ´s-Hertogenbosch.
Het monumentale Bätz-orgel in de Grote Kerk aan de Kerkstraat in ´s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd. Dit kost ongeveer 300.000 euro. Om dat geld bij elkaar te brengen hebben de organisten van de Grote Kerk een actie bedacht. Vanaf 5 euro kunnen Bosschenaren een orgelpijp sponsoren. Jamie de Goei, organist van de Grote Kerk: “Het orgel in de Grote Kerk uit 1831 is één van de ruim 20 orgels van Jonathan Bätz die er in Nederland zijn en stond tegelijk met het orgel van de Dom in Utrecht in de werkplaats! De orgelbouwers Bätz bouwden orgels van hoge kwaliteit. Deze orgels zijn befaamd om hun specifieke klankkarakter en mede om die reden geven organisten en koren graag concerten in de Grote Kerk. Daarnaast is het orgel in Den Bosch uniek in het feit dat vrijwel alle pijpen nog de originele van Bätz zijn. Het is het meest gaaf bewaarde instrument van Bätz in Nederland!”. Het orgel in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch telt bijna 1400 pijpen. Daarvan zijn ruim 1100 pijpen te sponsoren: vanaf 5 euro tot en met 250 euro per stuk. De Goei: “De sponsoractie is recent gestart en er is al een klein aantal pijpen gesponsord. Bijna 1100 Bosschenaren, en anderen natuurlijk ook, hebben dus nog de kans om hun naam aan dit orgel te verbinden. Om dit kostbare monument voor de toekomst te behouden is hun hulp dringend gewenst!” Als tegenprestatie voor de sponsoring bieden de organisten een ‘rondleiding en toelichting ’ aan in én bij het orgel. De Goei: “Mensen hebben vaak geen idee hoe een orgel werkt. Bij de rondleiding kunnen sponsoren zien welk werk aan het orgel is gedaan tijdens de restauratie en wordt de werking van het orgel uitgelegd. Zo mogelijk wijzen we ook aan waar ‘hun’ pijp(en) staan. En uiteraard krijgen ze allemaal een uitnodiging voor de officiële ingebruikname waarbij het orgel bespeeld wordt.” Ook wordt een excursie georganiseerd voor alle sponsoren naar het atelier van orgelbouwer Pels en Van Leeuwen waar het orgel wordt gerestaureerd. Een unieke kans om het orgel heel dichtbij te bekijken. Peter van Rumpt, directeur van Pels en Van Leeuwen, vertelt daarbij over het bijzondere werk van zijn bedrijf. De restauratie van het orgel gebeurt gelijktijdig met een interne verbouwing en herinrichting van de Grote Kerk. De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, die in de Grote Kerk huist, wil de kerk op deze manier beter geschikt maken als huis voor de stad, voor mensen die, bijvoorbeeld tijdens het winkelen, behoefte hebben aan een gebed, een gesprek, muziek of even wat stilte. De protestantse gemeente heeft zo’n 1500 leden waarvan er zo’n 150 mensen naar de kerkdienst komen. Jaarlijks worden er veel concerten in de Grote Kerk gehouden, waarbij vaak ook het Bätz-orgel wordt gebruikt. Voor meer informatie over de sponsoractie zie http://www.sponsor-een-orgelpijp.nl.

Ad van Sleuwen in Diessen benoemd tot stadsorganist van Hilvarenbeek!
Na de Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Orgelfederatie werd Ad van Sleuwen tot zijn verrassing door de burgemeester van Hilvarenbeek ter plekke benoemd tot stadsorganist van Hilvarenbeek. Dat gebeurde in de Sint-Willibrorduskerk te Diessen, nadat hij het afrondende concert van de ALV op het schitterende Van Hirtum-orgel had verzorgd.


Terug naar nieuwsbrieven overzicht