Nieuwsbrieven 2013.

 

Nieuwsbrief 40 --------------------------------

23 novermber 2013

Beste nieuwsbrieflezer,

Nieuwe voorzitter BOF gekozen!
Frank Petter is in de Algemene Ledenvergadering die op 23 november in Berkel-Enschot werd gehouden met 64 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Frank Petter is inmiddels, net als onze vorige voorzitter Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Toen het bestuur Frank Petter eerder dit jaar polste voor deze functie was hij nog burgemeester van Woudrichem. Hij heeft toen een ‘wachttijd’ gevraagd. Per 1 september is hij de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Medio november kon hij – na overleg met het presidium van de gemeente Bergen op Zoom - positief reageren op onze vraag of hij bereid was het voorzitterschap van onze vereniging als nevenfunctie op zich te nemen.

Pneumatisch Smit-Vermeulen-orgel in Nuenen gereviseerd.
Het Smits-Vermeulen-orgel uit 1882 is gereviseerd. Het werd op zondagmiddag 3 november om 15.00 uur gepresenteerd aan ruim 100 belangstellenden met een passend concert door Gerard Habraken.

Marcussen-orgel ondergebracht bij Stichting Cultureel Klundert: zaterdag 12 oktober was de feestelijke introductie
De overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar Joannes de Doperkerk te Klundert is inmiddels gerealiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk. In tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen omtrent de sluiting van kerken, wordt met de Joannes de Doperkerk juist een doorstart gemaakt. Stichting Cultureel Klundert zet zich in voor behoud Joannes de Doperkerk en werkt samen met Stichting Behoud Marcussen Orgel om ook het orgel van de inmiddels gesloten kerk in volle glorie te laten stralen in de Joannes de Doperkerk.

Les Chanteurs Gregoriens geven themaconcerten
Het gregoriaans is rijk aan gezangen. Voor elke dag, hoogfeest of viering zijn in de historie altijd gezangen gescheven. Les Chanteurs Gregoriens, het regionale gregoriaanskoor uit Uden en omgeving heeft de talrijke literatuur opgepakt om themaconcerten te geven. Men stelt in een gregoriaans concert een thema centraal bv. De Hoogfeesten van Kerstmis, Pasen of Pinksteren, maar het kan ook de Lofgezangen of de gezangen van de Goede Week zijn. De maanden mei en oktober zijn altijd geschikt voor het geven van Maria hymne concerten. De gezangen worden a capella door het koor uitgevoerd, dat steeds onder leiding staat van dirigent Bert de Win. Ook tekstueel komen er inleidingen, het geheel wordt uitgelegd door cantor Wim Cöp. De gezangen worden op orgel in sfeer geplaatst door organist Jan de Laat, middels goed gekozen improvisaties. Deze opzet past natuurlijk heel goed in de programma’s van de diverse orgelkringen die Brabant en ons land rijk is. De Chanteurs Gregoriens nodigen U uit om hierop te reageren.
Neem contact op met Jan de Laat, organist staflid, via J.l.delaat@planet.nl of 0413-264037 of 06-22238008 .

Nieuwsbrief 39 --------------------------------

9 juli 2013

Beste nieuwsbrieflezer,

Nieuwe activiteit: BOF ambassadeurs... uitnodiging tot deelname!

Teneinde de doelstellingen van de BOF te bereiken dienen activiteiten op diverse terreinen zo goed mogelijk te worden ingevuld. Daartoe is een actieve inzet van met name ook leden van de BOF zeer gewenst. Hiervoor zoekt het bestuur een aantal regionale ‘ambassadeurs’ die met een zekere regelmaat taken binnen en voor de vereniging uitvoeren. In ons nog nader uit te werken beleidsplan komen elementen aan de orde die ook kunnen worden ingevuld door deze ambassadeurs. Ambassadeurs zijn dan tevens de regionale aanspreekpunten voor de vereniging en het bestuur. Meer over de opzet in een bijlage.
Het bestuur organiseert een eerste kennismakings- en oriëntatiebijeenkomst met potentiële ambassadeurs op dinsdag 27 augustus om 17.00 uur bij Pels & Van Leeuwen orgelbouw in 's-Hertogenbosch. Voor een hapje rond 18.00 uur wordt gezorgd. Heeft u belangstelling of interesse voor zo'n rol binnen de Vereniging komt u dan meepraten en richting geven aan dit initiatief. Bij deze bijeenkomst gaan we met elkaar spreken over de mogelijke invullingen van deze rol en welke rol ieder voor zich zou willen en kunnen invullen. Wilt u deze bijeenkomst op 27 augustus bijwonen, meldt u dat dan met een e-mail aan info@brabantorgel.nl. Enkele leden hebben al belangstelling getoond. Deze krijgen een persoonlijke uitnodiging gemaild.

Nationale Orgeldag

V.w.b. de Nationale Orgeldag op zaterdag 14 september kunnen Brabantse Orgelkringen de activiteiten voor die dag - voor zover nog niet bij ons bekend - aanmelden via info@brabantorgel.nl. Dan vermelden wij die alsnog in de agenda op www.brabantorgel.nl. Het thema is dit jaar ‘Macht en pracht’. Lees de bijlage. Let op. Orgelkringen kunnen hun activiteiten ook opgeven op de landelijke site. Doet uw aanmelding op www.nationaleorgeldag.nl zodat Brabant ook op die site goed vertegenwoordigd is.

Succes voor de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk!
Sinds 2010 beijvert de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zich voor het behoud van het unieke orgel in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk. Wegens sluiting van de kerk moest er een andere locatie worden gezocht voor het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen, destijds een geschenk van de Deense regering voor de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953. De Stichting is verheugd dat het Marcussen-orgel geplaatst kan worden in de Sint-Joannis Baptistkerk te Klundert. Het orgel blijft daardoor behouden voor de regio en komt zo alsnog in de kerk terecht waar het oorspronkelijk bedoeld was. Met de demontage van het orgel is deze week begonnen door de Sloveense firma Skrabl. Het orgel wordt vervolgens direct naar Klundert getransporteerd en daar weer opgebouwd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in augustus worden afgerond. De Stichting Cultureel Klundert is opgericht om de eveneens aan de liturgie onttrokken Sint-Joannis Baptistkerk te Klundert te behouden en een plaats te geven binnen de Klundertse gemeenschap. Voor culturele doeleinden wordt een grote concertzaal ingericht waarin het Marcussen-orgel een belangrijke plaats krijgt. In de toekomst zullen jaarlijks vele concerten met en rond het orgel plaatsvinden. Het Marcussen-orgel is inmiddels gedemonteerd en opgeslagen in de Klundertse kerk. Vanaf woensdag 10 juli zal de wederopbouw van het orgel in Klundert plaatsvinden. Naar verwachting zal het ingebruiknameconcert van het orgel in oktober plaatsvinden.
De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk heeft met de overplaatsing van het orgel haar doelstellingen bereikt en zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden opgeheven.
Meer zie onze site: www.brabantorgel.nl

Interessant van buiten Noord-Brabant….

Japanse wint Internationaal Schnitger Orgelconcours
ALKMAAR - De Japanse organiste Ayumi Kitamura heeft vrijdagavond 28 juni de tiende editie van Het Internationaal Schnitger Orgelconcours op haar naam geschreven. In de Grote Sint Laurens Kerk in Alkmaar versloeg zij de Nederlander Gerben Budding en de Zuid-Koreaanse Hyewon Woo, die respectievelijke tweede en derde werden. Kitamura veroverde ook de publieksprijs. Juryvoorzitter Jos van Veldhoven, artistiek leider/dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, roemde zowel haar persoonlijke en gedurfde stijl als het respect dat zij toonde voor de muziek en de structuren van Bach. De finalisten speelden op het beroemde Schnitger-orgel een door henzelf samengesteld Bach-programma. Het Internationaal Schnitger Orgelconcours behoort tot de belangrijkste concoursen van Europa. Ayumi Kitamura studeerde compositieleer, orkestratie en theorie aan de Osaka Kyoiku University en behaalde daar een Bachelor en Master’s Degree in compositieleer. Bij Arvid Gast en Michael Radulescu behaalde ze haar Master’s Degree orgel aan de Musikhochschule in Lübeck. Momenteel studeert ze aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

19de Antwerpse Orgelwandeling Rond het oude Berchem
Vrijdag 16 augustus 2013 – 14.00 - 17.00 uur. De traditionele Antwerpse orgelwandeling is aan haar 19de editie toe. Ondertussen is het bekend dat dit evenement zich niet alleen richt tot de orgelliefhebbers maar dat iedereen die belang stelt in het religieus erfgoed hier ontdekkingen kan doen. Het stukje Antwerpen dat we dit keer aandoen, situeert zich rond de Grote Steenweg, de oude verkeersader die vanuit Mechelen en Lier toegang gaf tot de stad. De aloude Sint-Willibrorduskerk die momenteel in de steigers staat is hierbij een baken: we komen samen onder de monumentale rode beuk voor het kerkplein. Deelname: € 8,-
Samenkomst aan de Sint-Willibrorduskerk van Berchem, gelegen aan de Singel, hoek Grote Steenweg. Goed bereikbaar met openbaar vervoer (tram 7 en 15). Parking mogelijk. Ontvangst en aanmelding vanaf 13.30 u.

Het programma:
- Het pas geïnstalleerde orgel in het voormalig Sint-Stanislascollege (Van Vulpen 1958)
- Het harmonium in de kapel van de Dochters van Jezus’ Heilig Hart (Alexandre ca 1900)
- Het Engels orgel van de gerestaureerde Saint Boniface Church (Forster & Andrews 1873)

Peter Maus & Jan Van Mol: Vier handen op één orgel Jan Van Mol, harmonium & Cristel De Meulder, zang
Muziek bij het afscheid van de Franse zusters vocaal ensemble Pantarhei & Hayley Waddell, orgel An evensong…

Een korte wandeling leidt ons naar het voormalige Sint-Stanislascollege. Deze oude burcht van het katholiek onderwijs werd door een privé-initiatief van de afbraak gered. De gebouwen doen weer dienst als school maar enkele lokalen, onder andere een fraaie neoclassicistische kapel met een wonderbare akoestiek bleven behouden voor bijzondere gelegenheden. En, vonden de initiatiefnemers, hier hoorde een orgel. Er werd met zeer beperkte middelen een uniek instrument gevonden in het Zeeuws Geersdijk waar de Hervormde Kerk gereed staat voor de sloop. Het Van Vulpen – orgel uit 1958 (gebouwd in de nasleep van de grote overstroming) was in zijn tijd toonaangevend en kan nu al beschouwd worden als een vroeg historisch orgel. Misschien zult u nog lijm en vernis ruiken: orgelbouwer Pels zal de overbrenging nog maar net klaar hebben. Een kaarsje branden, dus. Enkele honderden meter, in de de Merodelei, vinden we een ander monument van het Rijke Roomse Leven: de basiliek van de “Dochters van Jezus’ Heilig Hart”. Deze Franse congregatie kwam in 1873 naar Berchem. In 1878 werd de rijke neogotische kapel gebouwd. De stichteres Marie Deleuil-Martiny werd vermoord en haar lichaam werd intact opgegraven en de basiliek in een glazen schrijn bewaard. Tot een orgel is het nooit gekomen. Op het doksaal bevindt zich wel een klassiek Frans drukwindharmonium, gebouwd door Alexandre in Parijs. De zusters staan vandaag op het punt hun klooster te verlaten. Ook hier een kaarsje branden dat we niet te laat komen! We steken de Grote Steenweg over en vijfhonderd meter bevinden we ons in een stukje onvervalst Engeland. De St. Boniface Church vervult een belangrijke rol in het religieuze en ook culturele leven van de Engelstalige gemeenschap van Antwerpen en omgeving. De recente restauratie laat dit pareltje van Engelse neogotiek weer in al zijn pracht schitteren en, wonder genoeg, ook de akoestiek is nog mooier geworden. Het orgel is ook uit Engeland geïmporteerd. Alleen al de plaatsing (beneden vooraan op het koor) en den bont beschilderde frontpijpen geven aan dat hier het Kanaal is overgestoken. De wandeling is haalbaar voor iedereen die kan stappen. In totaal wordt hooguit één kilometer afgelegd. De deelnemers krijgen, zoals gebruikelijk, een uitgebreide brochure mee.
Inschrijving op voorhand is gewenst. Alleszins goed op tijd onder de rode beuk voor de Sint-Willibrorduskerk aanwezig zijn. Hartelijk welkom.
Contact, meer inlichtingen: Jan Van Mol - 0497 438424 - janvanmol@pandora.be

Nieuwsbrief 38 --------------------------------

7 juni 2013

Beste nieuwsbrieflezer,

BTW-plicht orgelkringen?
Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering is door penningmeester Geurt Brouwer gekeken naar de BTW-plichtigheid van de BOF voor orgelactiviteiten. Conclusie is dat de Vereniging niet BTW plichtig is, ook niet voor onze cd's en onze andere uitgaven en ook niet bij bijv. georganiseerde excursies. Het kan zijn dat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn voor de diverse Brabantse orgelkringen.
Ter info vindt u dit bericht als bijlage met meer achtergrondinformatie. Deze info is ook toegevoegd aan onze ledenservice-pagina op de website. (Onder de e-toets op de homepage)
Met dank aan onze penningmeester Geurt Brouwer en Inventive Control Accountants en Belastingadviseurs en aan Loyens & Loeff N.V.

Orgelboot te bewonderen
Het komt niet vaak voor dat u een varend orgel kunt bewonderen en beluisteren. Maar volgende week is dat mogelijk in 's-Hertogenbosch bij de Bosch Parade op 13, 15 en 16 juni. Organist Willem Hörmann zal drijvend en geholpen door roeiers en luchtpompers speciaal gecomponeerde muziek ter gehore brengen. De orgelboot is een concept van audio kunstenaar Bart van Dongen en uitgewerkt door Lucas Kramer, kunstenaar uit Maastricht.
Voor meer info kijk op onze site en klik op het rariteitenkabinet. (Onder de a-toets op de homepage)

Vlaamse orgelmailkrant
Wilt u geïnformeerd worden over orgelactiviteiten in Vlaanderen, dan kunt u zich opgeven voor de Vlaamse orgel nieuwsbrief: info@orgelinvlaanderen.be. Zie ook www.orgelinvlaanderen.be.

Nieuwsbrief 37 --------------------------------

11 februari 2013

Geachte nieuwsbriefabonnee.

Ter info ontvangt u enkele berichten van het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie.

1. Kandidaten voor penningmeester in het bestuur gezocht
Ons lid Bert Becht werd voorjaar 2012 gekozen tot bestuurslid en is daarna tot penningmeester benoemd van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Helaas heeft hij in januari moeten besluiten zich uit het bestuur terug te trekken. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt hem voor zijn inspanningen en betrokkenheid tot nu toe voor de Orgelfederatie. Voor de ontstane vacature zoeken wij kandidaten voor een spoedige invulling van de bestuursfunctie penningmeester. Van kandidaten (v/m) verwachten wij gevoel voor een eenvoudige maar effectieve financiële administratie, gekoppeld aan interesse in het realiseren van de doelstellingen van de Brabantse Orgelfederatie: 'instandhouding van het culturele erfgoed dat het orgel vormt, bevordering van de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder.' Wilt u de doelstellingen ondersteunen met uw inspanningen, deel uit het maken van het bestuur en de verenigingsfinanciën actief te beheren, dan horen wij graag van u. Als lid van het bestuur krijgt u, naast waardering voor uw inzet, verrassende kijkjes in de wereld van orgels, orgelbouwers, organisten, orgelmuziek en orgelbeheer, evenals een waardevolle aanvulling op uw CV. Ook eventuele suggesties voor te benaderen kandidaten zijn van harte welkom. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Engbert Tienkamp, secretaris van de Brabantse Orgelfederatie, tel. 0168 482425, of Email secretaris@brabantorgel.nl.

2. Algemene ledenvergadering en magazine-presentatie op zaterdag 6 april in Wijk en Aalburg
Bij deze willen we u vast berichten dat de Algemene Ledenvergadering van de BOF en de presentatie en eerste verspreiding van het magazine 'Brabants Orgelrijkdom 2013' zullen plaatsvinden op zaterdag 6 april in Wijk en Aalburg, waar we te gast zullen zijn bij Clavecimbel- en Orgelbouwer Hans van Rossum. Iedereen is daarbij welkom, ook niet-leden, dus noteert u de datum in uw agenda als u daar bij wilt zijn. In een aankondiging op onze website worden tijd, plaats, agenda en andere gegevens nog gecommuniceerd. T.z.t. wordt u gevraagd om uw komst van tevoren te melden.

3. Voorjaarsexcursie op zaterdag 20 april in Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Wijk en Aalburg
De excursies van de BOF in dit jaar staan in het thema van de orgelbouw in de 20ste eeuw. Bij de voorjaarsexcursie is dat de tweede helft (1950-2000) en bij de najaarsexcursie zal dat de eerste helft van die periode zijn. De gekozen regio voor de excursie van 20 april is het rivierengebied ten oosten van de Biesbosch dat doorsneden wordt door de A27. Noteert u 20 april in uw agenda als u daar bij wilt zijn. Later worden tijden, plaatsen, programma en andere gegevens nog gecommuniceerd.

Nieuwsbrief 36 --------------------------------

14 januari 2013

Geachte nieuwsbrieflezer,
allereerst wens ik u namens het bestuur nog een heel goed en muzikaal 2013.
We staan weer aan het begin van een jaar met veel door ons te organiseren activiteiten, zoals twee excursies, het tweede Festival Nieuwe Muziek, dit keer in Tilburg in samenwerking met het Fontys Conservatorium en het nieuwe orgelmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2013'. Daarover later meer. Ook onze leden organiseren weer van alles, naast de vele concerten ook nieuwe interessante activiteiten zoals het 'Koor- en orgelfestival' in Bergen op Zoom waarover in deze nieuwbrief meer. Misschien iets voor u of iemand die u kent? Geef het door!

1. Onze nieuwsbrieven
Wij prijzen ons gelukkig met meer dan 200 nieuwsbriefabonnees. Leden van onze Vereniging, maar ook mensen die niet lid zijn, maar om verschillende redenen belangstelling hebben voor wat er in onze provincie op orgelgebied allemaal gebeurt. Elke zending komen er echter zo'n 10-tal nieuwsbrief-e-mails onbestelbaar retour. Daarom ons verzoek wanneer u uw e-mailadres wijzigt dit aan ons door te geven.

2. 'Koor- en orgelfestival' in Bergen op Zoom op 23 en 24 februari 2013
Aan César Franck wordt de uitspraak toegedicht 'L’orgue, c’est mon orchestre' waarmee hij het orgel met haar vele mogelijkheden en klankkleuren gelijkwaardig verklaart aan het symfonieorkest. Stichting Koorplein Noord-Brabant heeft de omgekeerde uitspraak gekozen als thema voor het 'Brabants Koor- en Orgelfestival' dat op 23 en 24 februari 2013 zal plaatsvinden in Bergen op Zoom, een stad met een rijk bezit aan fraaie orgels en een bloeiende orgelcultuur. Het festival wil organisten en koordirigenten bekend maken met de vele mogelijkheden van het orgel als gelijkwaardig vervanger voor een orkest. Vele bekende en uitdagende koorwerken kunnen zo toch binnen bereik komen van het gemiddelde amateurkoor. Het festival biedt amateurkoorzangers daarom een unieke kans om in één weekend een aantal van deze werken in te studeren én uit te voeren. Tevens wil het festival (jonge) spelers van toetsinstrumenten interesseren voor het orgel als instrument.

Amateur organisten gezocht!
Wil je je kennis omtrent repertoire of de vele mogelijkheden van het orgel eens opfrissen? Schrijf je dan in voor de orgelworkshops.
Op zaterdag 23 februari 2013 van 10.00 tot 16.00 uur worden in Bergen op Zoom in de Gertrudis-, OLV Lourdes- en Ontmoetingskerk orgelworkshops voor amateur toetsenisten (orgel, piano, klavecimbel, keyboard, etc) gegeven. Onder leiding van professionele organisten worden de mogelijkheden van diverse fraaie kerkorgels in Bergen op Zoom verkend. Wil je deelnemen aan de orgelworkshops: uiterlijk 1 februari inschrijven via www.koorplein.nl.

Ook worden er onder het mom van “mag ik ook eens?” vrije inloopsessies gehouden van 16.00 tot 17.00 uur in de OLV Lourdes- en Ontmoetingskerk. Elke orgelliefhebber krijgt hier de unieke kans om onder deskundige leiding om achter zo'n schitterend instrument te kruipen en te ervaren hoe het is om een majestueus orgel te bespelen. Neem uw muziekboeken mee! Geen afspraak nodig. ’s Avonds worden in de Gertrudiskerk werken voor koor en meerdere(!) orgels uitgevoerd en krijgen deelnemers aan de orgelworkshops de gelegenheid om zelf een stuk uit te voeren.

Amateur koorzangers gezocht!
Heb je altijd al eens een Cantate van Bach of het Requiem van Mozart willen zingen? Of wil je wel eens een recent gecomponeerd werk uitvoeren met een professionele dirigent en begeleiders? Grijp dan nu je kans en geef je op voor de repetities en het concert van het projectkoor op zaterdag 23 en zondag 24 februari 2013. Je wordt in het koor ondersteund door ervaren koorzangers dus iedereen kan mee doen, ook als je niet zo’n ervaren koorzanger bent of niet zo goed van blad kunt lezen!! Wil je deelnemen aan het projectkoor: uiterlijk 1 februari inschrijven via www.koorplein.nl.

Zondagmiddag eindconcert!
Van 15.30-16.30 uur: Festivalconcert door projectkoor met 'Laudate Dominum' van Daan Manneke voor gemengd koor, mannenkoor, kamerkoor en kinderkoor en drie orgels; delen uit Cantate 29 van Bach en het Requiem van Mozart. Gratis toegang voor alle belangstellenden! Meer info op de website en in het attachment.

3. Orgelkringen in het nieuws
Heeft u als orgelkring in Noord-Brabant dit jaar een interessant project te bieden dan krijgt u de gelegenheid daarover iets te melden in het nieuwe orgelmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2013'. Neemt u voor 10 februari contact op met ondergetekende, dan bekijken we de mogelijkheden!

4. Countertenor biedt zich aan
Bij deze een vraag van de Vlaamse countertenor Steve Dugardin om samen te werken bij een concert in Brabant: 'Via Herlinde Verheyden, barokcelliste van uw kerstconcerten, hoorde ik van de mooie dat u maakte. Graag stel ik mij kandidaat als countertenor solist voor uw volgende projecten. Gelieve eens een kijkje nemen op www.stevedugardin.be , al is de beste versie de live versie natuurlijk ! Mvg Steve'Terug naar nieuwsbrieven overzicht