Nieuwsbrieven 2012.

 

Nieuwsbrief 35 --------------------------------

21 december 2012

Kerst- en nieuwjaarswens
het jaar loopt ten einde, de kerstdagen staan voor de boeg en dan begint het nieuwe jaar alweer. Wij hopen dat u met uw familie en iedereen heel fijne feestdagen mag beleven. Uiteraard hopen we dat orgels en muziek weer vreugde mogen brengen in uw leven en dat vele anderen dit prachtige instrument in 2013 mogen ontdekken. Wij zullen ons daar dit nieuwe jaar, en wij hopen velen van u met ons, weer voor inzetten. Het bestuur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie.

Van deze gelegenheid maken we gebruik om nog enkele berichten te melden:
1. De voorbereidingen voor het nieuwe orgelmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2013' zijn alweer gestart en de komende twee maanden zal er door de redactie weer hard gewerkt worden om het blad te realiseren. Mocht u betrokken zijn bij het organiseren van concerten die dit jaar in Noord-Brabant gegeven worden vragen wij u deze gegevens door te mailen zodra u de data, tijden, concertgevers en toegangscondities kent! Zodra deze gegevens bij ons binnen zijn worden ze op de site geplaatst in de orgelagenda en in het magazine.

2. Cultuur, daar geef je om
Onder die noemer is in augustus een campagne vanuit de Rijksoverheid gestart die wil aanzetten tot het schenken aan culturele instellingen. Alle notarissen hebben een brochure over de mogelijkheden die de nieuwe Geefwet biedt ontvangen. Het kan interessant zijn om bij het orgel betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden om geld te schenken aan organisaties op het gebied van het orgel. Meer weten? Lees onderstaande informatiebrief en kijk op http://www.daargeefjeom.nl/index.php.

3. Organist meldt zich

Er zijn altijd organisten uit binnen- en buitenland die geïnteresseerd zijn een concert in ons gebied te verzorgen.
Via Jan Verschuren, organist TU Eindhoven, ontvingen wij dit bericht:
Indien er interesse bestaat om de heer Michal Markuszewski te benaderen (zie info hieronder), dan wordt verzocht contact op te nemen met de heer Ernst Haubner, e-mail: ernst.haubner@ruhrnet-online.de<mailto:ernst.haubner@ruhrnet-online.de>.

Nieuwsbrief 34 --------------------------------

13 oktober 2012

1. Algemene Ledenvergadering BOF
De leden van onze vereniging zijn inmiddels met een eerdere mail uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Orgelfederatie. Deze wordt a.s. zaterdag 20 oktober in Hooge Zwaluwe, voorafgaand aan de orgelexcursie daar, gehouden. Iedereen is welkom bij deze openbare vergadering. Van 9.30-10.30 uur in gebouw de Rank Prinses Margrietstraat 50 (een zijstraat van de Raadhuisstraat, schuin tegenover de Ned. Herv. Kerk) 4927 AJ Hooge Zwaluwe Mocht u willen komen dan stellen wij wel een melding via op prijs via secretaris@brabantorgel.nl

2. Orgelexcursie in de Noordwesthoek van Noord-Brabant
De traditionele najaarsexcursie van De Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met de tijdschrift De Orgelvriend gaat naar de Noordwesthoek van de provincie Noord-Brabant. Vier orgels in Hooge Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergen worden zaterdag 20 oktober a.s. bezocht. Aan het eind van de dag wordt ook de nieuwe cd uitgereikt waarop de orgels zijn vastgelegd. Lees het uitgebreide artikel over deze excursie in De Orgelvriend in de bijlage. Programma Vanaf 10.30 uur bent u welkom in de Hervormde Kerk van Hooge Zwaluwe bij gastheer en -vrouw Engbert en Will Tienkamp, die u samen met Liesbeth van den Hout van een kop koffie zullen voorzien. Wij hopen dat u deze excursie ook kunt meemaken.

3. Organist meldt zich

Eric van der Kolk zou graag een concert mogen verzorgen in Noord-Brabant. Kringen die nog bezig zijn met het programma voor komend seizoen kunnen zijn aanvraag in overweging nemen. Alle relevante informatie staat om zijn webpage: www:ericvanderkolk.com Hij hoopt van u te horen, en geeft zijn hartelijke groet vanuit Heerenveen.


Nieuwsbrief 33 --------------------------------

10 juni 2012

- Actualiteit van onze website www.brabantorgel.nl
Aan onze website is in de linker kolom een nieuwe (D-) toets 'website actueel' toegevoegd. Als u daarop klikt krijgt u een overzicht van de laatste toevoegingen, wijzigingen en actualiteiten van de site. U kunt die dan bekijken. Daarmee blijft u op de hoogte van de permanente actualisatie en uitbreidingen van de inhoud van onze Brabantse orgelsite.

- Nationale Orgeldag 2012
Op zaterdag 8 september a.s., de zaterdag van Open Monumentendag, wordt traditiegetrouw de Nationale Orgeldag in ons land belegd. In talloze kerken die veelal ook in het kader van de Open Monumentendag geopend zijn, zullen organisten en orgelcommissies hun orgels tonen, demonstreren en laten klinken. Doelstelling van deze dag is niet alleen orgelliefhebbers, maar juist ook de ‘toevallige passanten’ op een andere dan gebruikelijke wijze kennis te laten maken met het orgel als veelzijdig cultureel en ambachtelijk muziekinstrument.

Zoals ieder jaar zullen ook nu weer veel organisten en orgelcommissies in Brabant op de Nationale Orgeldag iets speciaals doen, mogelijk in samenspraak met de lokale commissie Open Monumentendag. Uiteraard zullen we ook deze activiteiten opnemen in onze agenda op de website www.brabantorgel.nl. Dus meldt u aan en vermeldt de bijzonderheden.b Ook kunt u uw kerk en orgel met verdere bijzonderheden laten plaatsen op de landelijke database van www.nationaleorgeldag.nl. Op genoemde site treft u een aanmeldingsformulier. Binnenkort verschijnen op deze site ook meerdere downloads voor o.a. publiciteit in regionale kranten en kerk- en parochiebladen.

Openingsmanifestatie in Dordrecht
Dit jaar is de provincie Zuid-Holland uitgekozen voor de Openingsmanifestatie. Deze zal worden gehouden in de Grote Kerk in Dordrecht en heeft als thema ‘Stadsorganist, een ambt van vroeger in ere hersteld’. Cor Ardesch, stadsorganist van Dordrecht, zal iets vertellen over de orgelcultuur in en om Dordrecht en zijn ambt in Dordrecht. Frits Zwart, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en directeur van het Nederlands Muziekinstituut, zal de inleiding houden over het genoemde thema, waarbij ook de Brabantse stadsorganisten zullen worden genoemd. Uiteraard zal Cor Ardesch tijdens deze openingsmanifestatie de drie orgels van de Grote Kerk laten klinken. De Openingsmanifestatie begint om 10.30 uur.

Nieuwsbrief 32 --------------------------------

4 juni 2012

Beste nieuwsbrieflezer

Voor onze orgelkringen.
Onderstaande website is een nieuwe mogelijkheid om concerten aan te kondigen.
U kunt dit adres toevoegen aan uw perslijst en elk concert dat in uw gemeente gegeven wordt invullen op het aanmeldingsformulier van deze site.
Aangeven bij uw eigen gemeente.
Weer een eigentijds middel erbij om uw concerten onder de aandacht te brengen van mensen in uw gemeente.
http://www.gemeentewijzer.nl/evenementaanmelden

Deze week Bossche Beiaardweek, ook met orgel in de Toonzaal....
Van woensdag 6 tot en met zondag 10 juni wordt in ’s-Hertogenbosch voor de 23ste keer de Bossche Beiaardweek gehouden. Dit keer staat het festival in het teken van beiaarden in Rusland. Rusland heeft een rijke klokkencultuur. In Sint Petersburg en Moskou bevinden zich twee grote beiaarden die op Nederlandse en Vlaamse wijze bespeeld worden. Tsaar Peter de Grote, die in de 17e eeuw anoniem in Nederland verbleef, was geïmponeerd hoe de beiaarden in de Nederlandse steden werden bespeeld. Nieuw is de samenwerking die de Bossche beiaardstichting is aangegaan met Muziekcentrum De Toonzaal. Door een online verbinding tussen St. Jan en Muziekcentrum De Toonzaal kan het publiek onder het genot van een kopje koffie de beiaardier zien en horen.
Twee hoogtepunten markeren deze beiaardweek:
op zaterdag 9 juni concerteert ons lid OLGA DE KORT-KOULIKOVA met het Russisch kamerkoor Oktoich op orgel en beiaard in Muziekcentrum De Toonzaal en op zondag 10 juni zal een concert plaats vinden met Theremin, orgel en beiaard.
Zie onze website www.brabantorgel.nl

Spelen op het Müller-orgel in Haarlem?
Het is voor gevorderde amateurorganisten mogelijk om kosteloos op de zaterdagen 13 en 20 oktober te spelen op het beroemde Christian Müller-orgel uit 1738 in de Grote of Bavokerk in Haarlem. Afspraken: 023-5113460, Gemeente Haarlem, afd. Cultuur of E-mail apauw@haarlem.nl

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stuurde een uitnodiging aan de BOF.
Erkenningsregeling Orgeladviseurs

Onder de titel: Kwaliteit voor Orgels.

Geachte heer of mevrouw,
De Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur heeft een Erkenningsregeling Orgeladviseurs ontwikkeld. Het certificaat waarborgt de kwaliteitvan het werk van de adviseur. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodigt u van harte uit voor de uitreiking van de eerste certificaten. ln de stichting zijn de Katholieke Klokken- en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland vertegenwoordigd. Bij het ontwikkelen van de regeling waren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging Orgelbouwers Nederland en certificeringsbureau Hobéon betrokken.

Programma woensdag 20 juni 2012
15.00 Welkomstwoord door Jos Bazelmans, hoofd Kennis Onroerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.05 Erkenningsregelingen door Michiel van Hunen, programmaleider. Restauratiekwaliteit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.15 De certificeringsregeling door Michel Doll, voorzitter van de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur
15.30 Uitreiking van de eerste certificaten door Wienke Blomen, directeur van certificeringsbureau Hobéon
15.50 Het belang van certificering door Peter van Dijk, voorzitter van het College van Orgeladviseurs Nederland
16.15 Borrel
Riiksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
033 - 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cuItureelerfgoed.nI (met routebeschrijving)

Pieter Goossens, prortretfotograaf zoekt contact met Brabantse organisten
"Ik ben een portret/documentaire fotograaf, mijn fotografie stijl is dat ik graag de tijd neem voor mijn foto's en onderwerpen ik probeer dat op een zo natuurlijke manier te doen. Mijn camera is daarom ook een analoge Leica met een fotorol en niet een met groot digitaal scherm en flitsers.
Wat ik altijd afspreek met mensen die ik fotografeer is dat we beiden tevreden moeten zijn met het eindresultaat, alle foto's worden digitaal of analoog opgestuurd als ik er klaar mee ben. Mocht de persoon niet tevreden zijn met het eindresultaat zal ik de foto's niet in mijn portfolio opnemen en ook verder niets mee doen.

Mijn plan om serie te maken over Brabantse organisten is niet bedoeld voor een specifiek bepaalde publicatie, maar voor mijn eigen portfolio. Mocht u verder nog vragen hebben wil ik deze graag beantwoorden.
Met vriendelijke groet
Pieter Goossens, telefoon 06 41217151"

Brabantse organisten kunnen rechtstreeks met Pieter contact opnemen als ze belangstelling hebben voor zijn plan.

Terug naar nieuwsbrieven overzicht