Nieuwsbrieven 2012.

Nieuwsbrief 31 --------------------------------

8 november 2011

Geachte nieuwsbrieflezer,
het is weer de tijd voor het plannen van de concerten voor volgend jaar. Omdat ons enkele verzoeken bereikt hebben om concerten op een van onze fraaie Brabantse orgels te mogen geven sturen wij bij deze aan u door.
Verder een bericht voor Eindhovense amateurkunstenaars.

1,
Tekst op verzoek van de inzender verwijderd.

2.
Sietse van Wijgerden is op zoek naar een plaats als organist, een deelbaan is zeker ook goed, waar ik behalve diensten kan begeleiden ook muzikale dingen kan opzetten: concerten, liefst zo breed mogelijk, omdat ik ook veel werk met bijv. Bach-cantates/mijn kamerkoor Fiori-Musicali en andere ensembles, van Pärt's Te Deum tot Bach's Hohe Messe.
Verder zou ik graag mede concerten geven in Brabant, als organist heb ik bijv. alle orgelwerken van Bach en Franck uitgevoerd, maar ook als dirigent ben ik breed bezig: van Pärt (Te Deum etc.) tot Bach (Hohe Messe, etc.). Zie ook: www.sietsevanwijgerden.com en www.fiori-musicali.nl

3.
Graag had ik mezelf ook voorgesteld om een concert te geven in één van uw orgelkringen
Erwin VAN BOGAERT
organist-klavecinist
Dambrugstraat 50
-9120 Melsele
tel. +32 (0)3 775 37 39
gsm +32 (0)494 89 09 15
website : www.erwinvanbogaert.be

4. Eindhoven en amateurkunst.
De landelijke Week van de Amateurkunst (de WAK) vindt plaats van zaterdag 2 juni tot en met zaterdag 9 juni 2012. Het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) bundelt alle activiteiten.
Iedere amateurkunstenaar kan meedoen, en CKE neemt alle activiteiten in het WAK -programma op. Maar we willen dat de WAK iets extra’s krijgt. Dankzij een enquête weten we dat veel deelnemers twee grote wensen hebben: nieuw publiek bereiken en nieuwe leden werven.
We willen samen met jullie plannen maken, die ervoor zorgen dat de wensen realiteit worden. Daarom nodigen we jullie uit om op dinsdag 13 december het CKE te bezoeken aan de Stratumsedijk 22 in Eindhoven.
Het programma:
-20.00 -21.00 uur: WAK-informatie. We geven informatie over de WAK en laten ook zien wat er op andere plaatsen is gebeurd.
-21.00 -22.00 uur: informele bijeenkomst, eerste plannen maken, vragen beantwoorden, contacten leggen.
De WAK 2012 wordt gecoördineerd door Karin van Dijk en Frits Achten net als in 2010 toen we met veel plezier het amateurkunstfestival in het Parktheater hebben georganiseerd.
Iedereen die belangstelling heeft, is welkom op de WAK-avond. Wel een verzoek om je aan te melden via het emailadres van Karin: kdij@cke.nl. Misschien ken je nog anderen, die als amateurkunstenaars op een of andere manier actief zijn in Eindhoven. Ook zij zijn welkom op de bijeenkomst en kunnen zich aanmelden. Stuur de brief gerust aan hen door.
Karin van Dijk en Frits Achten

 

Nieuwsbrief 30 --------------------------------

20 augustus 2011

Zaterdagochtend 3 september a.s.:
officiële presentatie boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’
Met trots kan de Brabantse Orgelfederatie haar eerste boek presenteren: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Een 224 pagina’s tellend document verfraaid met veel foto’s.
Naast beschrijvingen van het leven en de opvattingen van François Loret, de werkwijze en zijn werklijst, zijn alle nog aanwezige orgels van de hand van Loret in Nederland uitgebreid gedocumenteerd. Daarbij zijn in het boek twee cd’s opgenomen, waarop een vijftal Brabantse toporganisten een achttal Brabantse Loret-orgels bespeelt.
Bij de officiële presentatie zullen alle medewerkende auteurs en organisten nadrukkelijk in het zonnetje gezet worden, terwijl wij ook onze sponsoren zullen bedanken en uiteraard de intekenaren en afnemers van dit prachtige boek.
Deze presentatie vindt plaats op zaterdagmorgen 3 september a.s. om 11.00 uur in de Heuvelkerk in Tilburg; ontvangst vanaf 10.30 uur.
Bij de presentatie zal het prachtig gerestaureerde Loret-orgel worden bespeeld door de vaste organist Rob Nederlof en de (gast-)organist Ad van Sleuwen.
Uiteraard is die ochtend het boek ook verkrijgbaar voor de prijs van 24,95. Ook andere verenigingsuitgaven, zoals de recente dubbel-cd ‘Midden- en Oost-Brabantse orgels’, zullen na deze bijeenkomst verkrijgbaar zijn. De toegang is uiteraard gratis.

Nieuwe boekuitgave van Kees van Houten
'Die Kunst der Fuge
Johann Sebastian Bach,
een pythagoreïsch raadsel'
Contrapunctus 14, de “onvoltooide fuga”,
reconstructie en voltooiing

Het boek bestaat uit een partituur van de onvoltooide fuga, in een versie die door de schrijver is voltooid.
Als inleiding op deze partituur zijn een zevental hoofdstukken bijgevoegd (ongeveer 90 pagina’s) waarin het hoe en waarom van deze voltooiing uitgebreid wordt toegelicht. Bij het boek wordt een CD ingesloten waarop de voltooide versie op twee manieren wordt uitgevoerd: een ensemble-versie door het Combattimento Consort Amsterdam o.l.v. Jan Willem de Vriend en een clavecimbel-versie door Ruud
Huijbregts. In het boek komt het fenomeen “raadsel” uitgebreid aan de orde, als belangrijk element in de filosofie van de mysterieschool van Pythagoras.
Het boek zal door Kees van Houten worden gepresenteerd op zaterdag 24 september a.s. om 14.00 uur in de St. Cathrienkerk in Eindhoven. Als afsluiting van deze presentatie zal de gehele Kunst der Fuge worden uitgevoerd op orgel en clavecimbel door Ruud Huijbregts en Norbert Bartelsman. Toegang vrij.
U kunt vóór 24 september intekenen op deze nieuwe uitgave (boek, partituur en CD) door overmaking van € 20,- + € 3,50 verzendkosten op postgiro 1511142 van
Kees van Houten
Stapelen 64
5281 EJ Boxtel
onder vermelding van uw postadresgegevens.

Organist Ludo Geloen stelt zich voor.
Ik ben organist te Ieper en stel mij graag kandidaat voor het geven van een orgelconcert in Noord-Brabant bij een van uw orgelkringen. In het verleden concerteerde ik als organist en beiaardier over gans Europa. Op mijn repertorium staan zowel stukken uit de barok, de romantische periode als hedendaags werk. Ik ben componist met reeds een 90-tal werken op mijn opuslijst. Als improvisator speelde ik reeds een 30-tal improvisatieconcerten. Met sopraan Barbara Vandendriessche vorm ik het Duo Calliope. Mijn CV en activiteiten zijn te vinden op http://www.westhoek.be/geloen
ludo.geloen@telenet.be


Nieuwsbrief 29 --------------------------------

23 juli 2011


Geachte nieuwsbriefabonnee,
omdat u niet elke dag onze site zult bezoeken, brengen we weer even wat punten onder uw aandacht.

Internationale Orgeltagung 2011

De 59e Internationale Orgeltagung 2011 vindt plaats in Noord-Brabant. Das Gesellschaft der Orgelfreunde heeft dit jaar gekozen voor Noord-Brabant als regio om dit evenement te laten plaatsvinden. Insamenwerking met de Brabantse Orgelfederatie wordt in de week van zondag 31 juli tot zaterdag 6 augustus 2011dagelijks een aantal orgels in Midden- en Oost-Brabant bezocht. Er komt daartoe een grote groep Duitse orgelliefhebbers naar Nederland die een week lang in 's-Hertogenbosch verblijven en van daaruit alle excursies gaan meemaken. Het is voor niet-leden van de Gesellschaft der Orgelfreunde mogelijk een dag(deel) van deze concertweek mee te maken. De excursiebijdrage is dan € 20,- p.p.per dag. Bij voorkeur van tevoren aanmelden via onze website. Wie zich nu opgeeft, is wel op eigen vervoer aangewezen. Belangstellenden die zich zonder vooraankondiging bij een van de concerten melden dienen ook € 20,- bij te dragen.
Ter gelegenheid van dit evenement geeft de Brabantse Orgelfederatie een 2 cd-box uit: Brabants Orgelrijkdom IX; 'Midden- en Oost-Brabantse orgels', waarop een groot aantal van de te bezoeken orgels te horen is. Deze is ook bestelbaar via onze website.
'BOF 201103/201104'
Prijs € 15,- excl.verzendkosten.


Het boek 'De Orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland'

Wij maken u graag nog even attent op dit door onze Vereniging ter gelegenheid van de voorjaarsexcursie van 2011 uitgegeven prachtige boek. Het boek is met een zetspiegel van 212 x 148 mm (A5) verschenen in full color met 224 pagina’s binnenwerk.
Het boek is samengesteld door Wim van der Ros m.m.v. de auteurs Rogér van Dijk, Frans Jespers, Ton van Eck, Marcel Verheggen en Jos Laus, de vormgeving is van Wijtse Rodenburg, de geluidsopnamen werden grotendeels gemaakt door Henk Kooiker en de organisten die de acht Loret-orgels bespeelden die op de twee bijbehorende cd's te beluisteren zijn, waren Ad van Sleuwen, Piet Groenendijk, Tannie van Loon, Rob Nederlof en Leen Nijdam.
Een schitterend document dat op onze website wordt besproken en ook daar bestelbaar is.


Masterclass Bach & Silbermann in Dresden en Freiberg

Vanaf maandagavond 17 oktober t/m donderdag 20 oktober zullen onze leden Jolanda Zwoferink en Henco de Berg een Masterclass over Bachinterpretatie verzorgen. Deze zal plaats vinden aan de befaamde orgels van Goddfried Silbermann van de Petrikirche te Freiberg (35 stemmen, verdeeld over 2 klavieren en pedaal, geplaatst in 1735) en de Hofkirche te Dresden (47 stemmen, verdeeld over 3 klavieren en pedaal, grootste orgel van Silbermann, geplaatst in 1750).
Tevens vinden er excursies plaats naar het Silbermannmuseum in Frauenstein en het Silbermannorgel te Nassau.
Actieve deelname is mogelijk voor vakorganisten, conservatoriumstudenten en voor hen die zich voorbereiden op het Muziekvakexamen (het voormalig staatsexamen). Daarnaast is voor geïnteresseerden de gelegenheid om de cursus als toehoorder bij te wonen (passieve deelname).
Meer informatie kunt u inwinnen bij Jolanda Zwoferink: zwofe@planet.nl

Wij wensen u een mooie zomerperiode toe!Nieuwsbrief 28 --------------------------------

23 maart 2011


Geachte nieuwsbriefabonnee,

Feestelijke presentatie jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2011
op zaterdag 16 april in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom


Ook dit jaar presenteert de Brabantse Orgelfederatie weer een prachtig jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2011. Dit 52 pagina’s tellende fullcolour magazine bevat dit jaar naast weer veel orgelnieuws, nieuws uit onze orgelkringen en enkele interviews, ook uiteraard de als katern uitgevoerde uitgebreide Brabantse Orgelagenda.
De presentatie van dit magazine vindt plaats in de Sint- Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. In deze kerk bevinden zich drie orgels die als Rijksmonument zijn aangemerkt. Naast een Vlaams koororgel en het vorig jaar geplaatste Rogier-orgel, zal ook het zojuist in gebruik genomen gereconstrueerde grote Ibach-orgel worden bespeeld. De presentatie begint om 11.00 uur en sluit aan op de daarvoor gehouden Algemene Ledenvergadering* van de Brabantse Orgelfederatie.
Onderstaand treft u het programma voor de presentatie van ons jaarmagazine.
Bij deze presentatie zijn ook eerdere cd-uitgaven van de Brabantse Orgelfederatie verkrijgbaar.
Van harte uitgenodigd!

Programma 1. Janno den Engelsman (Vlaams koororgel)
*Ciaconna, Johann Bernhard Bach 1676-1749
2. Hans Smout (adviseur van de Stichting Nationaal Kerkmuziekcentrum Gertrudiskerk en bestuurslid Stichting restauratie Ibach-orgel):
Een stukje geschiedenis en de bijzonderheden van de Sint Gertrudiskerk en haar drie rijksmonumentale orgels
3. Janno den Engelsman (Rogier-orgel)
*Pavana Italiana, Antonio de Cabezón 1510-1566
*Sonata g-moll, Georg Philip Telemann 1681-1767
Allegro-Cantabile- Allegro
*Gaitilla de Mano Izquierda, Sebastián Durón 1660-1716
4. Han Polman (voorzitter Vereniging Brabantse Orgelfederatie)
Uitreiking eerste exemplaar van het jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2011 aan de heer dr. Wies van Leeuwen, beleidsmedewerker cultuurhistorie en monumentenzorg van de Provincie Noord-Brabant.
5. Janno den Engelsman (Ibach-orgel)
Adagio uit Sonate II, Jan Albert van Eyken 1822-1868
Fantasie im freyem Style op 133, Gustav Merkel 1827-1885

Aansluitend aan deze presentatie: de eerste distributie van het jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2011.

Sint-Gertrudiskerk, Grote Markt (ingang via Kerkstraat), Bergen op Zoom
Parkeren Parkeergarage De Parade: Burg. Wassenaarstraat 46, 4611 BW of parkeerterrein Stadskantoor, Jacob Obrechtlaan, 4611 AR.

*Voor de leden van onze Vereniging Brabantse Orgelfederatie volgt binnenkort een apart verstuurde uitnodiging met alle (jaar)stukken.


Speeldag voor amateurs in De Nieuwe Kerk te Amsterdam
Op zaterdag 4 juni 2011 opent De Nieuwe Kerk de orgelserie 2011 met een bijzonder evenement. Voor het eerst in zeer lange tijd is het voor amateurorganisten mogelijk om het wereldberoemde Schonat-Hagerbeer-orgel te bespelen!

Het programma van die dag begint om 10.00 uur met koffie en thee.
Vanaf 10.30 uur krijgen maximaal 13 amateurorganisten de gelegenheid om te spelen. Per organist ca. 20 minuten. De dag eindigt om 17.00 uur.

Voor deelname aan deze orgelamateurdag geldt als voorwaarde dat u orgelles heeft (gehad) bij een professionele docent en dat u zich tevoren bij ons heeft aangemeld. Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden.
Tijdens de speeldag zijn de organist van De Nieuwe Kerk, de orgelbeheerder en de vaste registrant van De Nieuwe Kerk aanwezig. Zij zullen u begeleiden.

Om u toe te laten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
– volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
– geboortedatum
– de naam van de leraar bij wie u les heeft (gehad) en wanneer
– een voorstel voor een programma van maximaal 20 minuten passend bij het karakter van dit zeventiende-eeuwse orgel.
U kunt bovenstaande gegevens per e-mail sturen naar orgelamateurdag@nieuwekerk.nl of of post naar:

Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
Postbus 3438
1001 AE Amsterdam

Uw aanmelding moet uiterlijk door ons ontvangen zijn op vrijdag 15 april 2011. Vóór 30 april 2011 krijgt u bericht.
http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/orgelconcerten/?m=99


Terug naar nieuwsbrieven overzicht