Nieuwsbrieven 2009

zur Deutschen Übersetzungen


Nieuwsbrief 25 --------------------------------

12 november 2009

Aankondiging najaars-ledenvergadering.

De najaars-ledenvergadering van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie zal zijn op zaterdag 28 november in een ruimte bij het
Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten
Ostaderstraat 23
5721 WC Asten

Zaal open om 10.30 uur met een kopje koffie,
aanvang ledenvergadering om 11.00 uur.
Aanvullend programma na de vergadering:
- ong. 11.45 uur rondleiding in Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts*
- Daarna vrijblijvend bezoek aan het museum vanaf de opening om 13.00 uur.
Lunch (op eigen kosten) kan genoten worden in het museumrestaurant van het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum. De toegang tot het museum(-restaurant): te betalen het groepstarief van € 4,90 per persoon of gratis toegang met Museumjaarkaart of Rembrandtkaart. Aansluitend kunt u dan het museum bezoeken op eigen gelegenheid. http://www.carillon-museum.nl/

*Bij de Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts zullen we worden rondgeleid door ons bestuurslid Bert Augustus, campanoloog van het bedrijf, door de kunst- en klokkengieterij, de stemkamer, en verder zien we het restaureren van uurwerken, het maken van klavieren, de constructieafdeling, enzovoort. Op dit moment staat bijvoorbeeld de beiaard van de Nieuwe Toren in Kampen bij Eijsbouts. Dit is een Hemony-beiaard (XVIIde eeuw) met daarin zware klokken van Van Wou, begin zestiende eeuw. En er zijn twee beiaarden (klokkenreeksen) in de maak. En de Mathildis, een klok van ruim tien ton, vorig jaar gemaakt voor het Belfort van Gent, staat nog op het terrein.
Meer informatie over Eijsbouts vindt u op www.eijsbouts.nl

Graag opgave van uw komst of afmelding.
Om de vergadering en organisatie goed te kunnen voorbereiden vragen wij u ons op te geven of u wel of niet denkt te komen, zo ja, met hoeveel personen aan secretaris@brabantorgel.nl.
Agenda en notulen van de vorige ledenvergadering volgen binnenkort.


---------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief ingezonden stukken:
Omdat vele van u deze periode bezig zullen zijn met het vaststellen van de programma's van volgend jaar sturen we onderstaand verzoek aan u door.

Betreft: Verzoek om een concert in orgelserie van 2010.
Sinds een aantal jaren geef ik met regelmaat orgelconcerten in binnen- en buitenland zoals België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Finland, Noorwegen en de USA. Graag zou ik een keer in de gelegenheid gesteld worden om ook in uw orgelserie een orgelconcert in de zomeravondserie te mogen verzorgen. De doelstelling van mijn schrijven is mijn orgelconcertpraktijk uit te breiden, zowel als solist en als orgelduo, met mijn echtgenote de concertorganiste Susanna Veerman.
Als professioneel concertorganist ben ik, als eerste orgelstudent, afgestudeerd voor de titel Master of Music aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten en heb ik een aantal jaren gestudeerd bij de Franse concertorganiste Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin van de Jean Baptiste de La Salle en de Saint-Sulpice te Parijs. Het orgelrepertoire dat ik speel is zeer breed. Het omvat werken van de Renaissance periode tot en met hedendaagse orgelwerken. De programma’s worden aangepast aan de stijl van de orgelseries. Eventuele wensen laat ik graag aan de commissie over.
In de bijlage treft u aanbevelingsbrief aan van de concertorganiste Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin . Verder vindt u in de bijlage mijn C.V. Mocht u een cd met opnamen van mij willen beluisteren kan ik u die op uw verzoek alsnog toesturen.
In afwachting op uw antwoord, verblijf ik, met vriendelijke groeten,
Wim Doe

Betreft: Verzoek om een concert in orgelserie van 2010.
Mijn naam is Susanna Veerman (organiste te Amsterdam)
Ik ben in 2005 afgestudeerd als professioneel organist (UM) aan het Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten.
De doelstelling van mijn schrijven is dat ik graag mijn brede orgelconcertenpraktijk wil uitbreiden in Nederland, zowel solo als duo, met mijn echtgenoot organist Wim Does, op orgel. In de bijlage treft u mijn cv en aanbeveling aan. Mocht de commissie naar aanleiding van mijn verzoek een cd-opname willen beluisteren van Susanna Veerman uit 2005 of 2008 dan kan ik u die alsnog op uw verzoek toesturen.
Ik heb een breed orgelrepertoire opgebouwd die ik ten gehore zou kunnen brengen. Eventuele wensen laten ik graag aan de orgelcommissie over. Een lijst met kerken waar ik de afgelopen jaren concerten heb gegeven (binnen en buitenland) en andere informatie kunt u vinden op mijn website, www.susannaveerman.nl.
In afwachting op uw antwoord, verblijf ik, met vriendelijke groeten,
Susanna Veerman
Voor uitgebreide activiteiten en concertagenda en bestelling van de eerste en tweede cd kunt u haar website bezoeken: www.susannaveerman.nl


Nieuwsbrief 24 --------------------------------

24 september 2009


Beste nieuwsbriefabonnee

1. Excursie op 17 oktober 2009
We zijn te gast in Oosterhout en bezoeken daar een aantal interessante orgels. Voor het eerst zullen we een partnerprogramma organiseren. Omdat sommige partners van orgelliefhebbers een hele dag orgels en kerken wel eens teveel van het goede vinden, hebben we bij deze dagexcursie een alternatief deelprogramma van twee uur in het begin van de middag beschikbaar, waarbij een medewerker van de VVV vele interessante zaken van Oosterhout zal laten zien. Wij hopen dat hiermee de drempel voor echtgenoten, partners en vrienden of familie wat lager wordt om mee te komen op deze interessante orgelexcursie. Op onze website http://www.brabantorgel.nl vindt u steeds de meest recente gegevens over deze excursiedag.
Het zou fijn zijn om bij opgave voor de excursie aan te geven of u een partner meeneemt voor dit onderdeel van het programma. Ook van degenen die zich reeds hebben opgegeven, horen we dit nog graag. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

2. Ledenvergadering
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdag 28 november 2009 in Asten. Het is de bedoeling dat we o.a. te gast zijn bij het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum. Het bestuur zal zich nog beraden over de exacte invulling en aanvang van deze vergadering. Noteert u alvast deze datum, met als vermoedelijke aanvangstijd tussen 11 en 12 uur. Op onze website zullen vanzelfsprekend nadere details volgen.
Ook geinteresseerde niet-leden zijn van harte welkom.

3. Orgelkrant 2009 nog beschikbaar
Er zijn nog voldoende exemplaren van de gratis Brabantse Orgelkrant 2009 beschikbaar. Indien u voor uw eigen orgelkring of een andere instantie nog exemplaren wilt ontvangen, stuur dan een email naar orgelkrant@brabantorgel.nl of neem contact op met Piet Groenendijk (0499-785894). U kan ook tijdens de excursie en/of de ledenvergadering exemplaren meenemen. Desgewenst kunnen wij ook afleveren.


Nieuwsbrief 23 --------------------------------

6 september 2009

Geachte Nieuwsbrief abonnee. U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van Nationale Orgeldag 2009 a.s. zaterdag in Breda. Uiteraard voor zover u niet elders betrokken bent bij actviteiten rond de Nationale Orgeldag.
Ter info bijgaand een scan van het artikel uit Luister waarin Wim van der Ros, initiator van de nationale Orgeldag, tevens bestuurslid van de Brabantse Orgefederatie, geinterviewd werd over dit onderwerp.

1. Openingsmanifestatie Nationale Orgeldag in Breda. Op zaterdag 12 september a.s. wordt – zoals bekend - in het gehele land de Nationale Orgeldag belegd. Daarbij hebben veel kerken hun deuren geopend en wordt het orgel specifiek gepresenteerd. Aangesloten wordt bij het thema van Open Monumentendag met: 'Het orgel op de kaart'.

De Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2009 wordt gehouden in de Grote Kerk in Breda.

De heer prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. zal in zijn functie van voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerken in Nederland spreken over Het monumentale orgel op de kaart. Christiaan Steenbergen zal zijn licht laten schijnen over een gewenste derde tranche rond het inlopen van restauratieachterstanden op het gebied van monumentale orgels, terwijl Gerard Maters iets vertelt over de praktijk van het op de kaart zetten van het orgel in de Grote kerk van Breda. Drie Bredase organisten verlenen hun medewerking aan deze Openingsmanifestatie.

Prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. is voorzitter van de Commissie Orgelzaken Protestantse Kerken in Nederland en penningmeester van de Stichtiung tot Behoud van het Nederlandse Orgel
Christiaan Steenbergen is waarnemend voorzitter van de VNPO, de Vereniging Nederlands Platform Orgelkunst en Orgelcultuur, alsmede secretaris van de Vereniging Orgelbouwers Nederland
Hennie Vaatstra is als organist verbonden aan de Kathedraal te Breda
Jelena Bazova is docente conservatorium te Tilburg en organiste van de Sacramentskerk te Breda
Gerard Maters is voorzitter van de Stichting Orgelconcerten Breda en was voorzitter van het district Noord-Brabant van de vm. KNOV, thans interim-voorzitter KVOK Noord-Brabant i.o.


2. Uw activiteiten ook op de website van de Nationale Orgeldag!
Op onze eigen site www.brabantorgel.nl staan al de Brabantse activiteiten die bij ons gemeld zijn.
Vergeet echter niet uw eigen activiteiten ook nog aan te melden voor plaatsing op de website van de Nationale Orgeldag: zie www.nationaleorgeldag.nl
Daarop vind u de gegevens van veel deelnemende kerken in Nederland. Staat u daar niet bij Noord-Brabant dan kunt op deze site een formulier vinden dat ingevuld kan worden om alsnog opgenomen te worden in de activiteitenagenda van deze dag.


Nieuwsbrief 22 --------------------------------

30 juni 2009

Geachte nieuwsbriefabonnee,
Met dit prachtige zomerweer willen wij u graag al attenderen op de activiteiten van na de vakantie omdat dat nu wat voorbereiding vraagt, en voor sommigen van u misschien een aantekening in de agenda....

Zaterdag 12 september 2009: Nationale Orgeldag
Op 12 september a.s. wordt voor het achtste achtereenvolgende jaar de Nationale Orgeldag georganiseerd. Deze dag valt samen met de zaterdag van Open Monumentendag en wordt ook binnen het kader van deze dag gepositioneerd. Op deze zaterdag zijn uiteraard veel – historische – kerken geopend, waarin zich doorgaans ook monumentale orgels bevinden. Doelstelling van deze dag is zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het orgel en nader kennis te laten maken met dit bijzondere, cultureel en ambachtelijk, muziekinstrument. Daarbij kan het orgel ook op een andere dan de liturgische wijze wordt gepresenteerd, waarbij – indien mogelijk – bezoekers het binnenwerk van het orgel kunnen bekijken en eventueel zelf het orgel mogen bespelen.
Door de samenwerking met de organisatie van Open Monumentendag komen op deze wijze ook 'toevallige passanten' in aanraking met het orgel.
De Brabantse Orgelfederatie ondersteunt sinds haar oprichting dit initiatief.

Oproep 1
Wij vragen onze leden en belangstellenden ook dit jaar hun kerk en orgel rechtstreeks via www.nationaleorgeldag.nl aan te melden voor deelname aan de Nationale Orgeldag 2009, zodat uw organisatie met foto in de landelijke database wordt opgenomen.
Oproep 2
Ook vragen wij u uw aktiviteit op Nationale Orgeldag te melden aan info@brabantorgel.nl zodat wij dit in de agenda van onze website kunnen opnemen.

Openingsmanifestatie Nationale Orgeldag in Breda

De Openingsmanifestatie zal dit jaar worden gehouden in de Grote Kerk te Breda. Deze bijeenkomst begint die dag om 11.00 uur en kan daar belegd worden dankzij de samenwerking tussen de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Breda (Gerard Maters) en het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie.


Nieuwsbrief 21 --------------------------------

20 maart 2009

Fidelio Musica From Fidelio Musica, we would like to present our new edition Flores de Música for keyboard of Spanish music from the late XVII century and beginning of XVIII century, with the intention of popularise and expand the important legacy composed by the Franciscan monk and organist Antonio Martin y Coll. This new edition consists of two volumes revised by the outstanding musicologist and harpsichord player Genoveva Galvez. Both volumes are called as follows: Flores de Música V.1 (31,15 €), Flores de Música V.2 (28,00 €) Shipping cost from Spain to Europe 10 euros.
You will find more information about this collection at our webpage: www.fideliomusica.com, info: fideliomusica@fideliomusica.com


Een orgel voor Argentinië
In mei 2008 was ik in Buenos Aires om les te geven aan een groep conservatorium-studenten uit o.a. Brazilië en Argentinië. Ik was getroffen door hun passie, hun kennis van de muziek en hun enthousiasme voor het orgel. Maar het was triest om te merken dat op de meeste conservatoria in Zuid-Amerika de studenten nooit op een écht pijporgel kunnen spelen. Op de school waar ik was geeft men les op een elektronisch orgel! De studenten spelen er zelfs hun eindexamen. Hoewel deze mensen dus veel interesse en gevoel voor het orgel en zijn muziek hebben, is ze niet gegund een écht orgel te bespelen. Het conservatorium heeft geen geld er een aan te schaffen. Daar werd ik heel ongelukkig van. Voor een conservatorium-student is het van groot belang te leren spelen op een echt orgel. Alleen dan kun je een oor voor klank, en een gevoel voor het instrument ontwikkelen. Een orgel met pijpen, windladen, mechaniek, balgen, en wat er allemaal nog meer bij komt kijken: instrumenten waarvan we er in Nederland duizenden hebben, en die voor ons heel gewoon zijn. We hebben er zelfs teveel, want de laatste jaren zijn heel wat kerken gesloten, en werden allerlei pijporgels verkocht. Hoe zou het zijn om zo’n orgel naar Argentië te brengen, en daar op te stellen in het conservatorium van Buenos Aires? Het zou een wereld openen voor de organisten daar! Op dit moment wordt het orgel aangeboden dat ooit door het Zwols Conservatorium werd gebruikt. Een goed instrument met 21 registers, dat voor een relatief laag bedrag te koop is. Met transport, demontage en montage ter plaatste zijn de kosten 25.000 euro. Het zou jammer zijn die kans voorbij te laten gaan. Gustav Leonhardt heeft spontaan aangeboden het project te steunen, waarvoor ik hem hartelijk dank. Deze brief stuur ik aan u, met de vraag of ook u zou willen bijdragen. We zouden werkelijk iets betekenen voor een enthousiaste groep studenten, en voor de toekomst van de orgelcultuur in Zuid-Amerika. Alle bijdragen zijn welkom – ook een klein bedrag helpt om de eindstreep te halen!

U kunt een bijdrage storten op ABN - AMRO
bankrekening 43.24.80.676
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL76ABNA0432480676

Van: Stichting Muziek in de Oude Kerk, Amsterdam
Oudekerksplein 23
1012 GX Amsterdam
onder vermelding van: ‘Argentinië’
Ik reken op uw enthousiasme en groet u hartelijk,
Matteo Imbruno


KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici)
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging en de GOV-Vereniging van Kerkmusici. Doelstelling van de vereniging is:
- de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen;
- de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.
Zie de nieuwe website www.kvok.nl


Nieuwsbrief 20 --------------------------------

24 februari 2009

Geachte nieuwsbriefabonnee

1. Algemene ledenvergadering met bestuurswisseling.
Op zaterdagmorgen 18 april in Tilburg zal in de St. Jozefkerk in Tilburg een algemene ledenvergadering gehouden worden met als belangrijk agendapunt een wisseling in het bestuur vanwege het afscheid van onze voorzitter Bert Ramakers en secretaris Nick van Broekhoven, die na zo'n vier jaar van intensieve inzet voor de Vereniging Brabantse Orgelfederatie het stokje gaan overgeven aan opvolgers. Verdere informatie over dit onderwerp en de ledenvergadering binnenkort meer. Volgens onze verenigingsstatuten dient een meerderheid van de leden aanwezig te zijn voor de besluitvorming over deze bestuurswijziging. Een orgelbespeling en de uitreiking van de Brabantse Orgelkrant 2009 zal ook onderdeel van het programma van die ochtend zijn. Dus: legt u de datum svp nu reeds vast in uw agenda en komt u allen!

2. Brabantse Orgelkrant 2009 ook op 18 april!
De redactie van de Brabantse Orgelkrant is druk bezig de krant samen te stellen. De meeste concerten voor 2009 zijn inmiddels bekend en opgenomen in de orgelagenda. De introductie van de Brabantse Orgelkrant 2009 staat ook gepland op zaterdagmorgen 18 april in Tilburg in de St. Jozefkerk. Op deze ochtend combineren wij dus een algemene ledenvergadering met de uitreiking van de "stapels kranten" voor de kringen die dan meteen ook meegenomen kunnen worden.
Overigens kunt u nog kopij voor de krant aanleveren (concertaanvullingen en wijzigingen voor de agenda en andere kring-kopij) tot 8 maart!

3. Vollebregt-excursie op zaterdag 16 mei.
Wij hebben onze eerste excursie van dit jaar gepland op zaterdag 16 mei. We gaan dan naar de Vollebregt-orgels in St. Anthonis, Erp en Breugel. De eerste gegevens staan al op de site: de actueelste info vindt u daar de komende tijd terug (en straks in de nieuwe krant).
www.brabantorgel.nl

Een uitnodiging voor 18 april met agenda-opgave en programma volgt later.


Terug naar nieuwsbrieven overzicht