Activiteiten binnen de Brabantse Orgelfederatie

Bij de oprichting van de Brabantse Orgelfederatie is een aantal werkgebieden vastgesteld waarop de vereniging zich zal richten. Voor ieder werkgebied is een werkgroep aangesteld, waarbij iedere werkgroep een bestuurslid als 'voortrekker' heeft. Nadere informatie rond de betreffende activiteit is bij het vermelde bestuurslid te krijgen.

- Ambassadeurs

Een nieuwe activiteit die in de loop van 2014 gestart gaat worden is het aanstellen van 'ambassadeurs' binnen de Vereniging. Om de uitgebreide taken van de bestuursleden te ontlasten,en om meer contact te hebben met de verschillende regio's in Noord-Brabant is het de bedoeling om een netwerk van lokale contactpersonen samen te stellen. Deze contactpersonen ofwel 'ambassadeurs' kunnen daarbij helpen en tevens voelhoorns zijn bij alles wat hun regio betreft. Hoe dit precies gaat functioneren wordt met een aantal vrijwilligers die zich al gemeld hebben en een aantal bestuursleden verder uitgewerkt.
Contact: mail naar: Wim van der Ros

- Orgelconcertagenda en orgelmagazine 'Brabants Orgelrijkdom'

Internet speelt een belangrijke rol: www.brabantorgel.nl is een belangrijk communicatiemiddel tussen de leden en informatiebron van alles wat met de Noord-Brabantse orgelcultuur te maken heeft. Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich hier opgeven.

Het jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelmagazine, waarin alle concerten en excursies bijeen staan in één overzichtelijke agenda, is verkrijgbaar in veel VVV's en bij orgelconcerten in Brabant. Tegen verzendkosten wordt het magazine u toegestuurd. Klik daarvoor hier. De concertagenda vindt u midden in dit magazine en de steeds actuele versie op deze website.
(mail naar: Wijtse Rodenburg)

- Documentatie

‘Brabants Orgelrijkdom’ was de titel van de fototentoonstelling die voor de openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2006 in ’s-Hertogenbosch was samengesteld. Deze fototentoonstelling was de basis voor het Documentatiecentrum van de toen in oprichting zijnde Brabantse Orgelfederatie. Mede dankzij de financiële steun van het DELAfonds is onze Documentatie inmiddels uitgebreid.
Op de site van onze federatie staan veel Brabantse orgels gedocumenteerd, terwijl ook veel orgels de klanken zijn vastgelegd op door onze federatie uitgegeven cd’s met nieuwe orgelopnamen.
In 2011 verscheen onze eerste boekuitgave: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Hierin worden alle nog bestaande Loret-orgels in Nederland zeer compleet gedocumenteerd, terwijl ook in facsimile twee geschriften van Loret zijn opgenomen. In dit 224 pagina’s tellende boek zijn twee cd’s opgenomen met recente opnames van acht Loret-orgels. In orgeltijdschriften en door orgeladviseurs wordt dit boek als een ‘standaardwerk’ over de orgelmakers Loret beschouwd.
Ter gelegenheid van de Orgeltagung van de Gesellschaft der Orgelfreunde in augustus 2011, werd een dubbel-cd uitgegeven waarop 14 orgels in Midden- en Oost-Brabant te beluisteren zijn.
Meer over onze uitgaven en de wijze waarop u deze kunt bestellen, vindt u hier.
Dankzij de samenwerking met de Universiteit van Tilburg kunnen in de Brabant-Collectie van de universiteitsbibliotheek alle boekwerken worden ingezien die verschenen zijn over Brabantse orgels. Door verdere digitalisering van gegevens van Brabantse orgels en plaatsing op de website zal de documentatie worden uitgebreid.
Het inmiddels traditionele jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’, dat gratis door de gehele provincie wordt verspreid, is tevens een documentatiespeerpunt, waarin actualiteit en historie laagdrempelig wordt vastgelegd.
Contact: mail naar: Wim van der Ros

- Rapportage orgel-status in Noord-Brabant

Dit is een belangrijke activiteit, waarbij de Provincie heeft aangegeven dat er in het kader van monumentenzorg grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant, met name gericht op de staat van het beheer en onderhoud. Bij deze functie wordt ook gedacht aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten. Jaargang 2009 van de Brabantse Orgelkrant stond voor een groot deel in het teken van dit onderwerp. Eind 2009 is er een brief met uitleg over wat de Brabantse Orgelfederatie voor het beheer van orgels kan betekenen uitgegaan naar veel kerkbesturen in de provincie. Inmiddels zijn een aantal kerken bezocht en zijn de eerste rapportages gemaakt. Meer info over restauratie klik hier.
(Mail naar: Wim van der Ros)

- Excursies

Jaarlijks belegt de Brabantse Orgelfederatie (veelal in samenwerking met het maandblad de Orgelvriend) twee excursies naar bekende en minder bekende orgels in onze provincie. Daarbij wordt getracht een thema-excursie en een regio-excursie te beleggen. In 2008 was de thema-excursie die in het voorjaar naar een viertal Smits-orgels. De regio-excursie ging in het najaar 2008 naar Midden-Brabant (Sprang-Capelle, Waspik en ’s-Gravenmoer). Voorjaar 2009 werd de thema-excursie georganiseerd rond de orgelmaker Vollebregt. In oktober 2009 werd de regio-excursie belegd in Oosterhout. Bij iedere orgelexcursie wordt een klankdocument gemaakt. Er verschijnt steeds een cd waarop de klanken van de te bezoeken orgels zijn vastgelegd.
De meeste verschenen cd’s zijn nog te bestellen:
klik hier.
(Mail naar: Wim van der Ros)

- Festival Nieuwe Muziek

Het eerste Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek dat de BOF heeft georganiseerd was op 24 april 2010 in Eindhoven.
Voor het tweede Festival Nieuwe Muziek op zaterdag 25 mei 2013 werd samengewerkt met het Fontys Conservatorium in Tilburg.
Uitgangspunt was het presenteren van nieuwe orgelmuziek, profaan of geestelijk, het orgel als solo-instrument, maar ook in combinatie met zangstem(men) en andere instrumenten. Brabantse componisten spelen hierbij een rol van betekenis.
Bent u geïnteresseerd als deelnemer, dan raden wij u contact op te nemen. Wij houden ons als federatie graag aanbevolen voor suggesties.
(Mail naar: Festival)

- Brabantse orgelmuziek en componisten

Over de Brabantse orgels raken we maar niet uitgepraat en dat is maar goed ook. Het is een formidabel cultuurbezit. Maar hoe zit het eigenlijk met al die composities voor deze prachtige instrumenten? We zouden de vraag niet stellen als we het antwoord hadden. Het zou fijn zijn wanneer u eens meedenkt en meekijkt naar oude en bestaande composities die voor orgel zijn geschreven door Brabantse organisten. Wellicht ligt er ergens nog materiaal in handschrift of in een oude druk, bij u op zolder of in de kerk waar u komt. Natuurlijk start deze zoektocht niet helemaal blanco. We kennen heel wat namen van muzikale Brabanders uit de boeken van Hein Zomerdijk (Muziekleven in Noord Brabant; 1982) en ook door uitgaven als Het Nederlands Orgelalbum (Mosmans; 1905). Toch hebben we relatief weinig in handen. De Brabantse Orgelfederatie waardeert uw medewerking bij deze zoektocht. Resultaten worden gepubliceerd en bruikbare composities zullen via mail en PDF beschikbaar komen. Meer info.

- Overig

Belangenbehartiging voor de aangesloten leden en de verwerving van subsidies en fondsen voor de genoemde activiteiten (mail naar: secretaris Engbert Tienkamp).